استخراج


پس از مطالعات زمین شناسی و نوشتن طرح اکتشافی نوبت به نوشتن طرح استخراج ماده معدنی می رسد ، که در آن روش استخراج که به دو صورت استخراج زیرزمینی و استخراج روباز ومراحل معدن کاری بنا به نوع استخراج درفازبندی طرح معین می شود :

آتشباری ،‌ حفاری ،‌ تهویه ، آبکشی در معادن ، خدمات فتی در معادن (ازقبیل :روشناپی ، برق کشی و...)، ترابری ، کانه آراپی ، فلوتاسیون ، مساپل زیست محیطی
تصویر

طرحها باید خصوصیت زیررا داشته باشد:

1-اقتصادی باشد

2- فنی باشد

3-مساپل اجتماپی،فرهنگی،امنییتی،نظامی ، سیاسی در آن دیده شده باشد

4-باید راهبردی باشد

5- باید توجیه زیست محیطی داشته باشد

برای نوشتن طرح استخراج یک ماده معدنی به اطلاعات زیر احتیاج است:

1-1 زمین شناسی واکتشاف

1-2 کانی شناسی و سنگ شناسی

1-3 زمین شناسی ساختمانی

1-4 ارزیابی ذخیره
تصویر

1-4-1 قطعی

1-4-2 احتمالی

1-5 فرآوری

1-6 کاربرد مواد معدنی

2-1 تاریخچه استخراج

2-2 روشهای استخراج

3-1 فرآوری

4-1 بازاریابی وفروش

5-1 توجیهات

5-1-1 فنی

5-1-2 اقتصادی

6-1 روشهای پیرایش


تعداد بازدید ها: 49242