استان قم

قمتاریخ و جغرافیای این استان:


موقعیت ، آب و هوا ، تاریخ و فرهنگ ،


شهرستانها:

قم


بناهای یادبود تاریخی:


1-آرامگاه گنبد سبز ، قم
2-درخت سرو هادی و مهدی ، قم
3-خانه امام خمینی ، قم
4-مدرسه جهانگیر خان ، قم
5-کاروانسرای قلعه سنگی ، قم
6-بازار قم ، قم
7-مدرسه فیضیه ، قم


بناهای یادبود مذهبی :


1-مسجد اعظم ، قم
2-حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه ، قم
3-امامزاده علی ابن جعفر ، قم
4-امامزاده معصومه ، قم
5-امامزاده شاه حمزه ، قم
6-مسجد جامع قم ، قم


جاذبه های طبیعی :


دریاچه نمک ، قم


فرهنگ و هنر:


1-صنایع دستی
2-موزه حرم مطهر حضرت معصومه


تعداد بازدید ها: 15378