اسانس سیترنل


اسانس سیترونل
Citronelle Essencede


اسانس سیترونل لا oil Citronella
رنگ زرد تیره یا زرد مایل به قهوه ای و بوی دلپذیری شبیه بوی لیمو دارد. از تقطیر گیاه Andropogon nardus و نوع Cymbopogon citratus (مارتیندال) یا واریته ها و دورگههای آنها به دست می آید. ماده اصلی تشکیل دهنده آن، ژرانیول و سیتوونل لال Citronellal می باشد.
بعلاوه دارای مواد دیگر مانندکامفن ( به مقدار 10 تا 15 درصد) دیپافتن و به مقدار کم از لینالول، بورنئول و فارنه سول Farnesol است. در بازارهای داروئی، دو نوع از این اسانس یافت می شود. که از نظر بو و ترکیب شیمیایی با هم تفاوت دارند. مانند آنکه اسانس سیترونل سیلان به طوریکه در Martindale منعکس است. به وزن مخصوص 895/. تا 900/. دارای 10 درصد سیترونل لال و در حدود 8% درصد ژرانیول می باشد. در صورتیکه اسانس سیترونل جاوه به وزن مخصوص بین 880/. تا 895/. دارای 35 درصد سیترونل لال و در حدود 18 درصد ژرانیول می باشد.
اسانس سیترونل باید در جای سرد، در ظروفی با دهانه مسدود به حالت مملو و دور از نور نگهداری شود.


تعداد بازدید ها: 7912