اسانس تم


اسانس تم
thym de Essance


اسانس تم مرکب از دو نوع فنل ایزومریکدیگر، یکی تیمول thymol و دیگری کارواکرول carvacrol می باشد، که همراه با سیمن cymene ، لینالول Linalol ( به مقدار کم) پینن واستات بورنیل در اسانس یافت می شود. در اسانس کشور فرانسه، مقدار درصد تیمول به 24 تا 25 می رسد. اسانس تم، در الکل و روغن های چرب حل می شود. نوعی افی سینال آن باید لااقل دارای 30 درصد از فنل های مذکور باشد.اسانس تم، از گیاه svulgaric Thymus و همچنین از T.zygis L. و واریته ای از آن به نام var. gracilis بر اثر تقطیر با بخار آب به دست می آید. مایعی است بی رنگ یا به رنگ زرد تا قرمز که بومی مطبوع و معطر و پایدار دارد. در مجاورت نور فاسد می شود. وزن مخصوص آن بین 915/. و 935/. است. باید در محل خنک، در شیشه های در بسته، به صورت مملو و دور از نور نگهداری شود.
اسانس تم برای معطر ساختن و خوش طعم کردن اغذیه به کار می رود.تعداد بازدید ها: 5805