اریحا


واژه اریحا لغتی عبرانی است و نام منطقه ایست در شمال شرقی بیت المقدس اریحا منطقه ای باستانی است و از زمانهای دور سکنه داشته است و نام آن در تورات آمده (یوشع 7: 16 و 21: 18) قوم بنی اسرائیل از معبری از مقابل آن گذر کرده اند. (یوشع 1: 2 ـ 21)
اریحا نخستین شهری است که به تصرف یوشع در آمد واژه عبرانی اریحا به معنی ماه می باشد و گویا در زمان های باستانی ماه پرستی در آن رواج داشته است. اریحا از جهت پیشرفت و ترقی و وسعت دومین شهر پس از بیت المقدس (اورشلیم) به شمار می رفت.

هنگامی که کوروش اسرای بابل را آزاد ساخت، اهالی اریحا به شهرشان باز گشتند و در ساخت حصارهای بیت المقدس کمک کردند .
در انجیل آمده که عیسی مسیح علیه السلام در اریحا بود که دو نابینا را بینایی بخشید. دشت اریحا در قدیم الایام، آبهای بسیاری داشته و بسیار حاصلخیز بوده است در زمانی که شامات به تصرف مسلمین در آمده بود اریحا در بخش اردن محسوب می شد ولی اکنون در کشور فلسطین قرار دارد.

منابع:
اطلس تاریخی اسلام / لغت نامه دهخدا

تعداد بازدید ها: 19761