اردک جنگلی
img/daneshnameh_up/3/33/Ordak_jangali.jpg


در اوایل قرن بیستم، اردک جنگلی با خطر انقراض روبرو شد. خوشبختانه این پرونده در حال حاضر محافظت می شود و گمان می رود بیش از یک میلیون از این پرنده در آمریکا باشد. برخلاف بیشتر اردکها، اردک جنگلی روی درختان لانه می سازد، و عمدتا" از سوراخهای درخت که در ارتفاع بیش از 9 متر (30 پا)از سطح زمین قرار دارند برای لانه کردن استفاده می کند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 10507