اتحاد حقیقی امام حسین با پیامبر و امام علی علیهم السلام


در بسیاری از روایات آمده است که پیامبر اکرم فرمود:« حسین منی و انا من حسین»؛ (حسین از من است و من از حسینم.)
و در برخی از روایات نیز چنین آمده است:« حسن منی و حسین من علی» (حسن از من است و حسین از علی است)
این روایات هیچگونه منافاتی با روایات دسته اول ندارد چرا که علی علیه السلام نفس پیامبر است.
توضیح: معنای «حسین از پیامبر است» روشن است، یعنی از نسل پیامبر و فرزند اوست؛ و «پیامبر از حسین است» معانی و تفاسیر مختلفی دارد از جمله اینکه حیات دین پیامبر و بقای آن، به دست حسین علیه السلام است.

مراجعه شود به:
رابطه علی علیه السلام با پیامبر

منابع:
بحار الانوار، ج 43، ص 271، حدیث 35- کامل الزیاره.
بحار الانوار، ج 43، ص 285، حدیث 50- مناقب ابن شهر آشوب.


تعداد بازدید ها: 8849