ابو منصور عبدالله بن طاهر میکالی


ابو منصور عبدالله بن طاهر میکالی

«وفات پس از 445 ق/ 1053م»

ابو منصور عبدالله بن طاهر بن ابوالفضل عبیدالله میکالی، از نوادگان ابوالفضل میکالی است. به گفته فارسی، در 445 ق/ 1053م از ابوالقاسم عبدالعزیز بن بغداد شیرازی حدیث آموخته است.


تعداد بازدید ها: 4735