ابوسعد صاعدی یحیی بن محمد


ابوسعید صاعدی یحیی بن محمد
«460 ـ 401 ق/ 1068 ـ 1010 م»

ابوسعید صاعدی یحیی بن محمد بن صاعد بن محمد، فرزند قاضی ابوسعید و نوه قاضی صاعد بود. ابوسعد، از پدرش و نیایش حدیث شنید. فارسی، او را از بزرگان و قضات برجسته به شمار آورده که سال‌ها مجلس درس داشت و کتاب‌های : فوائد و امالی را از خود برجای نهاد. او نیز ابتدا قاضی نیشابور بود و پس از آن به قضاوت ری برگماشته شد. برادر زاده‌اش محمد بن احمد بن محمد بن صاعد، از او روایت کرده است. ابوسعد در ربیع الاول 460 ق / ژانویه 1068 م در ری دار فانی را وداع گفت.


تعداد بازدید ها: 3910