ابوبصیر


ابوبصیر لیت بن بختری مرادی از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام بود.
امام صادق او و سه تن دیگر از اصحابش را به بهشت بشارت داده و فرموده بود:
آنان چهار انسان والا مقام و امینان الهی بر حرام و حلال هستند. اگر این چهار تن نبودند، ثمره نبوّت از بین می‌رفت. ( سه تن دیگر عبارت بودند از :بردی بن معاویه عجلی، محمد بن مسلم و زراره.)

ابوبصیر کنیه‌ای مشترک میان یحیی بن قاسم ِ نابینا و لیت بن بختری است. در منابع تاریخی، این دو شخصیت به دلیل یکی بودن کنیه‌شان گاهی با هم اشتباه شده‌اند ولی ابوبصیر معروف همین لیت بن بختری است.


منابع:
تحفه الاحباب،‌ شماره 554،‌ ص 422 از رجال نجاشی


تعداد بازدید ها: 19099