ابوالقاسم منصور بن محمد بن احمد


ابوالقاسم منصور بن محمد

(قاضی برهان)
«552 475 ق / 1157 1082 م»

ابوالقاسم منصور بن محمد بن احمد بن صاعد بن محمد ، از قضات نیشابور بود و به قاضی برهان شهرت داشت. حدیث را از پدرش ابوسعد قاضی و نیایش ابو نصر قاضی فرا گرفت. وی مردی درستکار، با وقار، آرام ، با حمایت و خوش رفتار بود و بیشتر اوقات را به عبادت و اعتکاف در جامع نیشابور می‏گذراند. سمعانی دو بار او را دیدار کرده است. ابوالقاسم در ربیع الثانی 552 ق / مه 1157 درگذشت . پیکرش را در آرامگاه خانوادگی صاعدیان در نیشابور به خاک سپردند.


تعداد بازدید ها: 4991