ابوالقاسم علی بن ابوجعفر میکال


ابوالقاسم علی بن ابوجعفر میکال

«وفات پس از 427 ق/ 1036 م»

ابوالقاسم علی بن ابوجعفر محمدبن عبدالله بن اسماعیل، معروف به خواجه علی میکال، نام او را بارها ابوالفضل بیهقی در حوادث دوران محمود و مسعود غزنوی آورده است. وی احتمالا" فرزند ابوجعفر محمد است. محمود او را به غزنین فرا خواند و ریاست آن شهر را به او سپرد. از آن پس خواجه علی، سلسله جنبان حوادث سیاسی آن دوران گردید. در 402 یا 403 ق/ 1011 یا 1012 م محمود تصمیم گرفت خواهر خود را به نکاح منوچهر قابوس فرمانروای گرگان در آورد، خواجه علی مأمور شد عروس خانم را به گرگان برساند. پس از درگذشت محمود و در جنگ قدرتی که میان فرزندان وی با محمد و مسعود درگرفت، خواجه علی، جانب مسعود را گرفت و نامه‏ای اطاعت آمیز برای او فرستاد. چندی بعد در ذی‏الحجه 422 ق/ دسامبر 1031 م مأمور استقبال از فرستاده خلیفه جدید، القائم و برپایی مجالس جشن و آذین بندی شهر شد و به خوبی از عهده کار برآمد. از این پس کار او بالا گرفت تا آنجا که مأموریت‏های مهم بدو سپرده می‏شد. در جمادی الثانی 423 ق / مه 1032م مسعود او را به سالاری ( حاج خراسان و ماوراءالنهر ) برگزید. از تاریخ وفات خواجه علی اطلاعی در دست نیست.


تعداد بازدید ها: 4807