آیه مباهله و آیه تطهیر


آیه ای که ماجرای مباهله را بیان می کند و به آیه مباهله معروف است آیه 62 آل عمران است.
{ فمن حاجّک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و انبائکم و نساءنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین}؛ (هرگاه بعد از علم و دانش که درباره مسیح به تو رسیده باز کسانی با تو به محّاجه و ستیز برخیزند به آنها بگو بیائید ما و شما فرزندان و زنان و نفوس خود را بخوانیم و مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. )

از عایشه نقل شده است: که روز مباهله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، علی علیه السلام و دخترش فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را زیر عبای مشکی رنگی وارد کرد و این آیه را که معروف به آیه تطهیر است تلاوت کرد : (سوره احزاب آیه 33) { انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً}؛ (خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد. )

منابع:

  • قرآن کریم

مراجعه شود بهتعداد بازدید ها: 23809