آیا می توانید بطری خالی را پر کنید؟


قیفی را در دهانه یک شیشه نوشابه خالی ( یا شیشه شیر ) قرار دهید . با گل رُس ( یا خمیر بازی ) ، اطراف دهانه شیشه را طوری ببندید که هیچ درزی بین شیشه و قیف وجود نداشته باشد . حال داخل قیف آب بریزید . خوب دقت کنید که چه اتفاقی می افتد . سپس گِل و یا خمیرهای بین بطری و قیف را بردارید .
عکس پیدا نشد

مشاهده خواهید کرد که :

در حالتی که گِل یا خمیر وجود داشته باشد ، آب داخل قیف باقی می ماند و یا به آهستگی و با قُل قُل کردن وارد شیشه می شود . اما وقتی که گِل ها برداشته می شود ، آب آزادانه و به راحتی به داخل بطری جریان می یابد .

توضیح :

گِل رُس یا خمیر ، فضاهای خالی بین دهانه شیشه و جدار خارجی لوله قیف را می بندد . وقتی آب به داخل قیف می ریزد هوا راهی برای فرار ندارد مگر اینکه به آهستگی از میان آب عبور کند . هوا فضای داخل شیشه را اشغال می کند و از آمدن آب به داخل آن جلوگیری می نماید . وقتی که گِل ها یا خمیر ها برداشته شد و هوا قادر به عبور از اطراف دهانه شیشه گردید ، در این صورت آب می تواند به داخل شیشه راه یابد . این آزمایش ثابت می کند که هوا فضا را اشغال می نماید .

تعداد بازدید ها: 14464