آیا خود شیخ زاهد گیلانی طریقتی خاص خود داشت ؟
1- شیخ زاهد گیلانی فاقد یک طریقت خاص خود بود .
2- شیخ زاهد گیلانی مقام مرشدی در میان مریدان خود داشت تا رهبر فرقه و طریقت باشد .
3- شیخ زاهد یک درویش و عارف مآب بود نفوذ او در میان مریدانش به خاطر خصیصه مذهبی عرفانیش بود تا داشتن یک نفوذ سیاسی – مادی.منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 11694