آنکریت


img/daneshnameh_up/1/1c/Ankerite.jpg
آنکریت - بلور رمبوئدریک
( قهوه ای روشن (تا 10 میلیمتر
آنکریت (Ankerite)
CaFe(CO3)2
رمبوئدریک
سیستم تبلور
کربنات
رده بندی
خوب- مطابق با سطح /1011/
رخ
شیشه ای - صدفی
شکستگی
غیرشفاف - شفاف
نوع سختی
بلور - اگرگات دانه ای و توده ای
اشکال ظاهری
ژیزمان
CaO=26.42% SiO2=56.6% H2O=16.98%
سفید - خاکستری - زرد - قهوه ای
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
پاراژنز
منشا تشکیل
مبوئدر
شکل بلورها
کاربرد
محل پیدایش
بهترین نوع این بلور در ایتالیا و سوئیس پیدا شده است
سایر مشخصات
.مشتق شده است(M.J.Anker)ازنام یک کانی شناس اتریشی
وجه تسمیه
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
3.5433.1


منبع

تعداد بازدید ها: 12590