آماده شدن برای بازی «فوتبال»آماده شدن برای بازی

برای هر بازی روش و سیستم خاصی وجود دارد که مربیان تیم ها آنرا بکار می برند . این نوع روش ها بستگی به شرایط بازی ، زمین بازی ، تیم حریف و موارد دیگری دارد . اما قبل از بازی اندازه های زمین و علائم فوتبال را با هم مرور می کنیم :

زمین فوتبال:

طبق قانون رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا (FIFA) متراژ زمین فوتبال به این اندازه می باشد :
  • اندازه های طول زمین فوتبال از 90 تا 120 متر.
  • اندازه ای عرض زمین فوتبال از 45 تا 90 متر .
  • دروازه : 30/7 متر پهنا و به ارتفاع 5/2 متر از سطح زمین .
  • منطقه دروازه : 30/18 متر در 30/5 متر عمق.
  • نقطه پنالتی : از 11 متری خط دروازه .
  • منطقه پنالتی : 40 متر پهنا در 50/16 متر عمق .
  • قوس پنالتی : 15/9 متر از نقطه پنالتی .
  • منطقه کرنر : به شعاع 5/91 سانتیمتر از گوشه زمین .

دروازه:

اگر هر توپی وارد دروازه بشود و یا از خط دروازه (بین دو تیرک عمودی و زیر تیرک افقی دروازه ) عبور کند ، گل محسوب می شود .

منطقه دروازه :

هیچ بازیکنی از تیم مقابل نمی تواند در منطقه دروازه (منطقه قلمرو دروازه بان) مزاحم دروازه بان شود . اگر توپ به طور عمد یا غیر عمد از طرف تیم دفاع کننده از خط دروازه خارج رود ، تیم حمله کننده صاحب ضربه کرنر خواهد شد که از منطقه کرنر شلیک می شود . اگر توپ به وسیله تیم حمله کننده از خط دروازه به خارج برود . توپ در منطقه دروازه تیم دفاع کننده کاشته خواهد شد و به وسیله دروازه بان یا یکی از مدافعین شلیک خواهد شد .
توپ هایی که از خط کناری زمین به خارج می رود ، به وسیله تیمی که تا آخرین لحظه خروج توپ از زمین تماسی با توپ نداشته ، پرتاب خواهد شد که آنرا پرتاب اوت می نامند . بازیکن باید با دست توپ را از پشت خط کناری و از نقطه ای که توپ به خارج رفته است ، پرتاب نماید .

خط میانی :

این خط ، زمین فوتبال را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند . در قسمت اول این خط دایره ای به شعاع 15/9 متر واقع شده است . همیشه بازی از مرکز دایره (مرکز زمین) شروع می شود . هنگام شروع بازی ، تیمی که توپ را در اختیار ندارد ، باید پشت دایره میانی قرار بگیرد .

منطقه پنالتی :

دروازه بان در این منطقه تقریبا وسیع می تواند از دست های خود استفاده نماید . خطاهای عمد و یا هند (برخورد توپ با دست) که در این منطقه به وسیله مدافعین تیم دفاع کننده بر ضد تیم مقابل ، انجام می پذیرد از سوی داور منجر به اعلام ضربه پنالتی از روی نقطه پنالتی خواهد شد . غالب ضربه های پنالتی یک گل مسلم است .
همچنین اکثر صحنه های زیبا و تماشایی فوتبال در این منطقه خلق می شود . در منطقه پنالتی ، بازیکنان هر دو تیم سعی می نمایند که از تمام قوانین فوتبال اطاعت کنند .

نقطه پنالتی :

درون منطقه پنالتی ، دایره بسیار کوچکی به چشم می خورد که آنرا نقطه پنالتی می نامند . ضربه های پنالتی از این نقطه شلیک می شود . هنگام شلیک ضربه پنالتی ، مدافعین و سایر بازیکنان به استثنا دروازه بان باید خارج از منطقه پنالتی و در اطراف قوس پنالتی قرار بگیرند .

منطقه کرنر :

در هر گوشه از زمین ، ربع دایره ای به شعاع 5/91 سانتیمتر وجود دارد که آن را منطقه کرنر می نامند و همچنین پرچمی به اندازه 53/1 متر در مرکز این ربع دایره وجود دارد . این پرچم در جهت سهولت تشخیص دادن داوران ، برای توپ هایی که از خط دروازه و یا خط کناری زمین به خارج می روند در نظر گرفته شده است .

آرایش تیمی بازیکنان در زمین

قبل از آغاز بازی ، کاپیتان های دو تیم روبروی همدیگر و داور در کنار آنها قرار می گیرد . سپس برای تعیین و انتخاب توپ یا زمین ، از سکه ای استفاده می شود .
در فوتبال سنتی قدیم بازیکنان به شکل یک دروازه بان با پیراهن شماره 1 در درون دروازه ، دو دفاع با شماره های 2 و 3 در منطقه پنالتی ، سه هافبک (زنجیر رابط بین خط حمله و خط دفاع) با شماره های 4 و 5 و 6 مابین مهاجمین و مدافعین و پنج فوروارد به شماره های 7 و 8 و 9 و 10 و 11 در پشت خط میانی زمین قرار می گرفتند .
اکنون سیستم آرایشی تیم ها به صورت های مختلف تدافعی و تهاجمی انجام می پذیرد . مثل روش های 3 – 3 – 4 یعنی 4 دفاع ، 3 هافبک و 3 فوروارد . یا 4 – 2 – 4 (سیستم تهاجمی) و یا 2 – 4 – 4 (سیستم دفاعی) و غیره که روش 2 - 4 – 4 را می توان متداول ترین سیستم های آرایشی موجود در دنیای فوتبال نام برد .
داور توپ را بر روی نقطه شروع(مرکز دایره میانی) بازی قرار می دهد و بعد از دمیدن به سوت خود ، بازی را آغاز می کند .
بازی بدون وقفه ادامه خواهد یافت . البته بعد از به ثمر رسیدن هر گل بازی تا لحظه ای که توپ مجددا بر روی نقطه شروع قرار گیرد ، قطع می شود .
تعداد بازدید ها: 48572