آلانیت


img/daneshnameh_up/7/78/Allanite.jpg
آلانیت- بلور ستونی
( شکل (20 میلیمتر
آلانیت (Allanite)
Ca (Ce,Th) (Fe3+, Mg, Fe2+) Al2(O OH SiO4 Si2O7)
مونوکلینیک
سیستم تبلور
سیلیکات
رده بندی
ناقص- مطابق با سطح /001/,/100/
رخ
شیشه ای - چرب
صدفی - نامنظم
شکستگی
غیرشفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
ضعیف
بلوری - آگرگات - دانه ای - توده ای - بلورهای اشباع
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی و شرقی ، نروژ ، سوئد ، فنلاند ، چک و اسلواکی ، URSS ، کانادا ، استرالیا و
ژیزمان
HCl محلول در
متغیر
قهوه ای - سیاه
رنگ کانی
خاکستری سبز - قهوه ای
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
آمفیبول ها - فلدسپات ها - مونازیت - کوارتز
پاراژنز
پگماتیتی - ماگمایی - دگرگونی مجاورتی - دگرگونی
منشا تشکیل
قرصی شکل - منشوری - ماکله
شکل بلورها
کاربرد
محل پیدایش
سایر مشخصات
.اخذ شده است T.Allan از نام کانی شناس اسکاتلندی
وجه تسمیه
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ5.53.34.2


منبع
تعداد بازدید ها: 10948