آفرینش نور اهل بیت علیهم السلام


img/daneshnameh_up/f/ff/Zari_Imam_Hussain.jpg

پیامبر اسلام به سلمان فرمودند:« ای سلمان! خداوند مرا از نور خالص خودش آفرید و به اطاعتش فرا خواند. من اطاعت کردم و از نور من، علی را آفرید و او را به اطاعت خویش فرا خواند. او نیز اطاعت کرد و از نور من و علی، فاطمه را خلق کرد و او را به اطاعت خویش فرا خواند. او هم اطاعت کرد و از من و علی و فاطمه، حسن و حسین راخلق کرد و آنها را به اطاعت خویش فرا خواند. اّنها نیز او را اطاعت کردند.
پس ما را به پنج نام از نام‌های خویش نامید: « خدا محمود است و من محمد؛ خدا علی است و این هم علی؛ خدا فاطر است و این فاطمه؛ خدا احسان است و این حسن؛ خدا محسن است و این حسین.» آن‌گاه از نور حسین علیه السلام، 9 امام بعدی را خلق نمود، پس آنها را به اطاعت خویش فرا خواند و آنها اطاعت کردند.
و همه اینها قبل از این بود که آسمان و زمین و هوا و آب و ملک و بشر را خلق کند. ما در علم خدا انواری بودیم که او را تسبیح می‌کردیم و دعوت او را می‌شنیدیم و او را اطاعت می‌کردیم.

منابع:

  • بحار الانوار، ج 25، ص 6، حدیث 9
  • المختص، ص152 و 153

مراجعه شود به:
تعداد بازدید ها: 12680