آشکارساز کروماتوگرافی گازی

تصویر
کروماتوگرافی گازی

اطلاعات اولیه

آشکارساز در کروماتوگرافی گازی ، اجزای جدا شده از ستون را شناسایی می‌کند.

خصوصیات آشکارسازها در کروماتوگرافی گازی

  • حساسیت مناسب
  • پایداری خوب
  • نسبت به حل شونده به سرعت عکس‌العمل نشان می‌دهد.
  • محدوده‌ دمایی از دمای اتاق داشته باشد.
  • زمان عکس‌العمل کم
  • قابلیت اطمینان بالا و سهولت در استفاده
  • به همه حل شونده‌ها عکس‌العمل مشابه داشته باشد.
  • نمونه را تخریب نکند.

انواع آشکارساز کروماتوگرافی گازی

آشکارساز هدایت گرمایی (TCD)

بر اساس تغییر هدایت گرمایی می‌باشد. عنصر حساس در این دستگاه ، یک منبع گرم شده از طریق الکتریکی از جنس پلاتین ، طلا یا سیم تنگستن است. مقاومت سیم ، معیاری از هدایت‌پذیری هیدروژن و هلیوم شش تا ده بار بزرگتر از ترکیبات آلی است.

بنابراین در حضور مقدار کمی از مواد آلی ، هدایت‌پذیری گرمایی ستون کاهش می‌یابد. در نتیجه آشکارساز در محدوده دمایی بیشتر کار می‌کند. از مزایای این آشکارساز ، محدوده خطی با (10) ، عکس‌العمل نسبت به هم مواد آلی و هم معدنی و خصوصیات غیر تخریبی آن می‌باشد.


تصویر
FID ، آشکارساز کروماتوگرافی گازی

آشکارساز یونیزاسیون شعله‌ای (FID)

بسیاری از ترکیبات آلی در دمای شعله هیدروژن / هوا ، پیرولیز شده ، واسطه‌های یونی تولید می‌کنند که الکتریسیته توانایی عبور از پلاسما را پیدا می‌کند. گونه‌های باردار تولید شده در یک جمع کننده ، جمع‌آوری می‌شود و بعد از تقویت ، مثبت می‌شوند. این مطلب اساس کار آشکارساز یونیزاسیون شعله‌ای (FID) است. گروه‌های عاملی نظیر کربونیل ، الکل ، هالوژن و آمین ، یون‌های بسیار کمی تولید می‌کنند و یا اصلا تولید نمی‌کنند.

علاوه بر آن ،‌ این آشکارساز به گازهای ، ، و حساس نیست، لذا این آشکارساز برای تجزیه بیشتر نمونه‌های آلی که شامل آب و اکسیدهای نیتروژن یا گوگرد نیز هستند بسیار مفید است. حساسیت این آشکارساز بالاست و دارای محدوده عکس‌العمل خطی بالا و اغتشاش کم می‌باشد. علاوه بر این به‌راحتی قابل استفاده است. یکی از عیب‌های این آشکارساز ، این است که نمونه را تخریب می‌کند.

آشکارساز ترمویونی (TID)

یک آشکارساز انتخابی برای ترکیبات آلی دارای فسفر و نیتروژن می‌باشد. عکس‌العمل آن به فسفر حدود ده بار بیشتر از نیتروژن یا 10 بار بیشتر از کربن است. حساسیت این آشکارساز نسبت به FID برای ترکیبات آلی فسفردار 500 بار و برای ترکیبات آلی نیتروژن‌دار 50 بار بیشتر است.

آشکارساز اکترون گیرنده (FCD)

در بسیاری از جهات ، مشابه یک شمارنده برای اندازه ‌گیری تابش X است. الکترون حاصل از نشر کننده B (مثل نیکل یا تریتیم) باعث یونیزاسیون گاز حامل ( اغلب نیتروژن ) می‌شود. این آشکارساز بسیار انتخابی است و به مولکول‌های دارای گروه‌های الکترونگاتیو حساس است، مثل هالوژن‌ها ، پراکسیدها ، کینون‌ها و گروه‌های نیترو.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای این آشکارساز ، در تعیین حشره‌کش‌های کلردار می‌باشد. از عیب‌های آن این است که محدوده عکس‌العمل آن کم است.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 38226