آشنایی با فوتبالبازی فوتبال بین دو تیم آغاز می گردد که هر کدام از تیم ها با حداکثر یازده نفر و حداقل هشت نفر می توانند وارد زمین گردند و هر بازی دو نیمه و هم تیم برای بزرگسالان 45 دقیقه و برای جوانان 40 دقیقه است . هر تیم می تواند حداکثر سه بازیکن ذخیره را وارد زمین گرداند و تعویض کند . هر تیم کامل یازده نفر تشکیل می شود ، آرایش قرار گرفتن آن ها در زمین بدین صورت است :
یک نفر دروازه بان است . این شخص باید از دید خوب و دست های کشیده و اندامی رسا و پنجه های قوی و موقعیت سنجی حساسی برخوردار باشد و در تمام طول بازی باید تحرک و گرمی بدن خود را حفظ نماید و آماده واکنش نسبت به توپ باشد .
این بازیکن جدای بازیکنان دیگر باید از یک سری نرمش های جهشی و پرشی استفاده نماید تا بدنش را در مقابل توپ های زده شده آماده سازد . دروازه بان باید برای تقویت عضلات شکم و دست هایش یکسری حرکات ویژه انجام دهد . این فرد باید طوری در طول تمرینات از یکسری تمرینات با توپ و بی توپ ( به صورت فرضی) استفاده نماید تا هم چشم هایش نسبت به فواصل توپ آشنا شود و هم مغز او به موقع بتواند فرمان جهش و یا پرش در نقاط مختلف را صادر کند .
پس از دروازه بان ، خط دفاع قرار می گیرد که از چهار بازیکن استفاده می شود ( در بعضی از تاکتیک ها از سه مدافع استفاده می شود ) ، یکی دفاع راست (بک راست) که در عرض زمین خود بین خط هیجده قدم و خط کناری زمین بازی نماید ، این بازیکن باید شخصی سریع و با تکنیک و نیز با هوش و قدرت تصمیم گیری زیاد باشد و در مقابل مهاجمین تیم مقابل بتواند آرایش حمله آن ها را بهم ریخته و از نقطه نظر موقعیت سنجی تیمش بخوبی برآید . بعد از آن دو دفاع وسط که تقریبا جلوی خط هیجده قدم را پر می نمایند جای می گیرند ، که باید این دو نفر را از قد و قامت بلند و کشیده ای برخوردار باشند که یکی از آنها در جلو و دیگری پشت آن را پر می نمایند و تمام کار «آفساید گیری» تیم روی این دو نفر بخصوص آخری که ( لیبرو ) نیز نام دارد می چرخد . این دو نفر باید از اعتماد به نفس خوب و خونسردی کامل برخوردار باشند و از لحاظ سر زنی (زدن توپ با سر) بخصوص توپ های هوایی که روی محوطه هیجده قدم و تا بین خط شش قدم فرود می آید بخوبی بر آیند و تمام این توپ ها را دفع نمایند و تیم را آرایش کنند تا بازی از دستشان خارج نگردد و در تمام طول بازی باید پشت دو دفاع کناری را پر نمایند و بتوانند تحرک کافی برای تمام 90 دقیقه را حفظ کنند .
نفر بعدی ( بک چپ ) یا دفاع چپ می باشد که می بایستی همانند بک راست از همان ویژگی ها برخوردار بوده و چند پست زمین را کنترل می کند . از نفس و قدرت بدنی خاص نیز برخوردار باشد و بتواند به عنوان یک گوش چپ نیز ظاهر گردد و نحوه بازی در آن پست را به خوبی بداند و در مقابل نفوذ به زمین حریف اگر تیمش توپ را از دست داد در مقابل ضد حمله آنها بخوبی بر آید .
بعد از دیواره دفاعی به خط میانی می رسیم که این خط رابط خط دفاع و حمله می باشد که مهم ترین پست زمین در آن جا قرار دارد و تمام نقشه ها برای حمله و دفاع از آنجا ریخته می شود . این پست مهم و حساس می تواند از دو تا پنج نفر را به بازی بگیرد ، بدین صورت که اگر شکل قرار گرفتن در زمین 4 – 2 – 4 باشد در این پست دو نفر به صورت هافبک راست و دیگری هافبک چپ استفاده شود و اگر شکل قرار گرفتن 4 – 3 – 3 باشد باید از سه هافبک یعنی راست و چپ و یکی بنام سنتر هافبک (هافبک وسط) مورد استفاده قرار می گیرند و اگر شیوه بازی 2 - 4 - 4 باشد باید یکی را راست و یکی را چپ و دو تا از آنها را در وسط به خدمت گرفت .
گاهی اوقات در بازی پست ها را عوض نموده و به شیوه 4 – 5 – 1 تبدیل می نمایند که در هنگام دفاع از پنج هافبک استفاده می شود و در مقابل شیوه 4 – 3 – 3 را به خود می گیرد . این هافبک باید از نظر هوشی از تمام پست ها بالاتر باشند و مرکز زمین بازی در اختیار این پست ، بخصوص هافبک میانی قرار دارد که توپ را به نقاط مختلف زمین پخش کند و معمولا شوت زن های خوب با دیدی عالی و با قدرت تکنیکی زیاد را در این پست می گمارند و بخصوص سنتر هافبک تیم باید یک سر زن خوب نیز باشد و از مهارت های دیگرش توپ گیری خوب است که باید تمام شرایط را افراد این پست دارا باشند تا با مهارت های خود و کارهای خاص خود که انجام می دهند خط حمله را در موقعیت های مناسب قرار دهند .
آخرین خطی که در زمین وجود دارد ، خط حمله است که این خط نیز می تواند از یک تا چهار بازیکن را به بازی بگیرد یعنی اگر شکل بازی و شیوه آن 4 – 3 – 3 بود ، سه بازیکن در خط حمله یکی گوش راست و دیگری گوش چپ و نفر سوم را سنتر فوروارد یا نوک حمله تشکیل می دهند . این افراد که در خط حمله بازی می کنند باید از نظر سرعت و فرصت طلبی در بین بازی برای فرار های پی در پی و شوت های دقیق از سایر پست ها برتری داشته باشند یا بخصوص فردی که در نوک حمله قرار می گیرد ، باید از نظر قد ، بلند تر از دو گوش کناریش بوده و از پرش های خوبی در هنگام سانتر بر روی دروازه حریف برخوردار باشد که توپ های سانتر شده را بوسیله سر به درون دروازه بفرستد ، این فرد باید از تمرینات ویژه ای برخوردار گردد تا هر چه بیشتر قدرت کارایی خود را در خدمت تیم قرار دهد و یک گل زن ارزشمند باشد و خلاصه پایان دادن به نقشه های تیم را که نتیجه اش سقوط دروازه حریف است به عهده دارد .
در پایان هر تیم باید سه چیز مهم را در نظر بگیرد ، یکی تمرینات بدنی درست که از انعطاف بدنی خاصی برخوردار گردند ، دیگری داشتن بازیکنانی که از نظر تکنیک های فردی در سطح بالایی باشند و در تمرینات به آن بپردازند و سومی داشتن تاکتیک و روشی خوب که تمامی نفرات با هماهنگی شیوه مورد نظر مربی را پیاده نمایند تا نتیجه مثبتی بدست آورند و از بهترین روش های متداول که در بین تیم های طراز اول دنیا رواج دارد روش 2 – 4 – 4 است که این روش بهترین شیوه حمله و دفاع نیز می باشد . نکته مهم دیگر این است که بازیکنان تیم ها باید از نظر مربیان با تجربه و کلاس دیده که با روش مدرن فوتبال آشنایی داشته برخوردار باشند و از نظر بدنسازی خود را در سطح بالایی قرار دهند و با تلاش زیاد حداکثر بهره را از این سری کارهای پیوسته ببرند .تعداد بازدید ها: 28483