آزوریت


img/daneshnameh_up/8/8a/Azurite.jpg
آزوریت - اگرگات بلوری
( تا (4 میلیمتر
آزوریت (Azurite)
Cu3(OH CO3)2
سیستم تبلور
رده بندی
ناقص
شفاف - کدراپاک
شکننده
نوع سختی
ندارد
بلور- اگرگات دانه ای - خاکی- درخشان
اشکال ظاهری
آلمان غربی ، فرانسه ، URSS خیلی فراوان ، شیلی ، استرالیا و امریکا
حل شونده در اسیدها و آمونیاک
CuO=69.24% CO2=35.53% H2O=5.23%
آبی لاجوردی
رنگ کانی
آبی روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
تابولار - منشورهای کوتاه و پهن
شکل بلورها
کاربرد
محل پیدایش
سایر مشخصات
که معرف=lazaward از کلمه فارسی لاجورد
. رنگ آبی است،گرفته شده است
وجه تسمیه
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
3.543.73.9


منبع
تعداد بازدید ها: 31562