آزمایش گرم شدن با تابش


در دو طرف یک قوطی حلبی بزرگ سوراخهای کوچکی ایجاد کنید . یک طرف قسمت داخلی قوطی رابا رنگ یا دوده یک شمع روشن ، طوری سیاه کنید که یکی از سوراخها را در بر بگیرد . داخل هر سوراخ یک چوب کبریت استفاده شده فرو کنید . مقداری موم را ذوب کنید و اطراف هر یک از چوب کبریتها بریزید و صبر کنید تا سخت شوند . لامپ روشنی را مطابق شکل ، زیر قوطی و در مرکز آن بگیرید .
img/daneshnameh_up/7/7c/mzp16.jpg


مشاهده خواهید کرد :

طرف سیاه داغتر شده و موم چوب کبریت در این قسمت زودتر ذوب می شود .

توضیح‌ :

سطح سیاه و تیره نسبت به سطح روشن و براق گرمای بیشتری هم جذب و هم تابش می کند . گرمایی که به سطح براق برخورد می کند به طرف لامپ برگشت می نماید که این را بازتابش یا انعکاس گویند .
خورشید تنها منبع تابش کننده گرما نیست . همه اجسام به طور مدام در حال تابش هستند . حالا با این اطلاعات می توانید بگویید که چرا در تابستان لباسهای روشن و در زمستان لباسهای تیره می پوشیم ؟


تعداد بازدید ها: 12830