آزمایش ذره بین خوشمزه


مواد و وسایل لازم

  • یک تکه مقوا
  • پلاستیک شفاف
  • نوار چسب
  • چسب مایع
  • قطره چکان
  • مقداری شیره غلیظ و شفاف(مثل شیره مربای انجیر یا سیب)
  • یک صفحه روزنامه

روش آزمایش

مطابق شکل قاب و دسته ذره بین را روی مقوا ببرید.

img/daneshnameh_up/1/19/mz38.jpg


عدسی ذره بین را به اندازه ای که قاب روی مقوا را بپوشاند از روی پلاستیک شفاف تمیز ببرید.
عدسی پلاستیکی را روی یکی از قابها با نوار چسب بچسبانید از روی خط چین مقوا را تا بزنید و دو طرف را با چسب مایع یا نوار چسب به هم بچسبانید.
با قطره چکان یک قطره درشت شیره مربای شفاف را در مرکز عدسی پلاستیکی بچکانید.
از پشت قطره شیره به صفحه روزنامه نگاه کنید. باید عدسی را بالا و پایین ببرید تا حروف واضح دیده شوند.
با مقادیر متفاوتی از شیره آزمایش کنید. ابتدا یک قطره بسیار درشت شیره بچکانید و سپس آن را کمی پخش کنید.
با قطره یک حباب هوا داخل قطره شیره بسازید. از پشت حباب هوا به روزنامه نگاه کنید.

مشاهده می شود که هر چه قطره شیره درشت تر و گردتر باشد بزرگنمایی بیشتر است.

نتایج آزمایش

قطره شیره حروف را بزرگتر می کند زیرا قطره غلیظ و گرد مانند عدسی همگرا (یا محدب) عمل می کند و اشیا را بزرگتر نشان می دهد. قطره مایعی مانند آب یا شربت روی پلاستیک پخش می شود و به حالت کروی نمی ایستد.اما قطره شیره به دلیل غلظت و نیروی کشش سطحی به صورت کروی می ایستد.
هر چه عدسی همگرا انحنای بیشتری داشته باشد بزرگنمایی آن بیشتر است .از این رو قطره شیره که مانند عدسی است هر چه ضخیمتر و گردتر باشد تصویر بزرگتری ایجاد می کند.


تعداد بازدید ها: 14248