آزمایش اطاق تاریک


از ته یک جعبه استوانه ای مقوائی ، مربعی به ضلع 5/7 /7 سانتی متر در آورید . روی ای سوراخ کاغذ نازکی ( زر ورق یا پوسته پیاز ) بچسبانید . سوراخ مربعی شکل دیگری به اندازه یک تمبر کوچک پستی در وسط سر دیگر جعبه ببرید و آن را با ورقه قلعی بپوشانید . با یک سنجاق در وسط این ورقه قلعی سوراخ ایجاد کنید .
یک عروسک کاغذی تهیه نمایید و آن را با مداد رنگی سیاه کنید . عروسک را به شیشه چراغ قوه بچسبانید .
جعبه را در حدود 60 سانتی متری چراغ قوه روشنی بگذارید ( ترجیحاً در اتاق تاریک ) بطوری که سوراخ کوچک جعبه درست در مقابل لامپ چرغ قوه قرار گیرد . حال به ورق نازک انتهای جعبه نگاه کنید .
img/daneshnameh_up/7/78/mzp47.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

تصویری وارونه از عروسک روی ورق نازک مشکیل شده است .

توضیح :

ذرات گرد و خاک نور را بازتابش نموده و داخل اتاق و مکانهایی که خورشید مستقیماً نمی تواند بتابد در دیدن به ما کمک می کنند .
بدون وجود ذرات گرد و خاک ما نمی توانیم داخل اتاق خود روشنایی داشته باشیم مگر اینکه پرتوهای خورشید مستقیماً در آن مکان دریافت شوند .


تعداد بازدید ها: 31933