آزمایشگاه مجازی


آزمایشگاه فیزیک


 • آزمایشگاه اپتیک
 • آزمایشگاه الکتریسیته
 • آزمایشگاه حرارت و ترمودینامیک
 • آزمایشگاه مکانیک
 • آزمایشگاه صوت
 • آزمایشگاه هسته‌ای
 • آزمایشگاه الکترونیک
 • آزمایشگاه اشعه ایکس
 • آزمایشگاه لیزر
 • ...

آزمایشگاه شیمی


 • آزمایشگاه شیمی آلی
 • آزمایشگاه شیمی معدنی
 • آزمایشگاه رشد بلور
 • آزمایشگاه شیمی تجزیه
 • آزمایشگاه سنتز مواد
 • ...

آزمایشگاه زیست شناسی


 • آزمایشگاه گیاه شناسی
 • آزمایشگاه جانور شناسی
 • آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • آزمایشگاه ژنتیک
 • آزمایشگاه سلول شناسی
 • آزمایشگاه بافت شناسی
 • آزمایشگاه محیط زیست
 • آزمایشگاه اکولوژی
 • آزمایشگاه پزشکی
 • ...

هر آزمایشگاه شامل 30 آزمایش خواهد بود که


 • 10 تا از آنها بصورت آزمایشات ساده و سرگرمیها و شگفتیهایی از علوم بوده و یا آزمایشاتی که در خانه هم قابل انجام باشد.
 • 10 تای بعدی آزمایشاتی که برای بیان مفاهیم علمی طراحی شده هست که مخاطب (دانش آموز) باهاش در یادگیری مشکل دارد.
 • 10 تای آخر آزمایشاتی که منجر به ساخت و طراحی میشوند و کاربرد صنعتی دارند تا یک افقی از اختراعات هم برای دانش آموزان خلاق باز شود و از هم اکنون صاحب ایده شوند.

  1. هر آزمایش دارای تئوری ، شرح ، نتایج ارزنده و در پایان سوالاتی که دانش آموز را وادار به فکر پیرامون موضوع کند تا یادگیریهای او را تکمیل نماید.
  2. بنا بر این است که در هر آزمایش انیمیشن و چندین عکس بکار رود و اگر قسمت فنی شبکه اجازه داد یک فیلم یک دقیقه‌ای هم از آزمایش ارائه گردد.

تعداد بازدید ها: 64270