آدامیت


img/daneshnameh_up/b/bd/Adamite.jpg
آدامیت - اگرگات بلوری
( بلورها تا( 4 میلیمتر روی لیمونیت
آدامیت (Adamite)
Zn2 (OH AsO4)
سیستم تبلور
کامل
ناصاف
نوع سختی
ندارد
بلور- اگرگات دانه ای- قشری
اشکال ظاهری
تقریباََ کمیاب ; آلمان غربی ، یونان ، اطریش ، مکزیک ، شیلی و امریکا
ZnO=56.77% As2O5=40.09% H2O=3.14% با Ca
زرد - سبز - بنفش - صورتی
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
به ندرت منشوری
شکل بلورها
محل پیدایش
.دارای شکستگی ناصاف است
سایر مشخصات
گرفته شده است G.L.Adamhاز نام یک کانی شناس فرانسوی
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ3.54.34.5


منبع
تعداد بازدید ها: 12531