آخَر
آخَر، دیگر، دیگریمانند: وَ لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ اِلها آخَرَ «اسراء/39) (و با خدای یگانه معبودی دیگر قرار مده.)

اُخری : مؤنث آخَر و به همان معنا است.

مانند: وَ لا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ اُخْری (انعام/164) (و هیچ گنهکاری بار گناه دیگری را برنمی‌دارد.)

آخرون و آخَرین: دیگران، عده‌ای دیگر (ج آخَر)مانند: وَ آخَرونَ اعْتَرَفوا بِذُنوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلاُ صالِحاً و آخَرَ سَیّئاً عَسَی اللهُ اَنَّ یَتوبَ عَلَیْهِمْ (توبه/102) (و دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با ]کاری دیگر که بد است، درآمیخته‌اند. امید است خدا توبة‌ آن‌ها را بپذیرد.

اُخَر: جمع اُخری وبا آخَرون هم معنا است.

مانند: فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً اَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ اَیّامٍ اُخَرَ (بقره/184) (پس هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد، تعدادی از روزهای دیگر
را روزه بدارد.[)

  • این واژه و مشتقاتش 70 بار در قرآن به کار رفته است.

تعداد بازدید ها: 5745