آب و هوای دریاچه آمریکای شمالی


آب و هوای دریاچه آمریکای شمالی


img/daneshnameh_up/0/0c/abamrica.jpg
سال دریاچه و زمینهای مرطوب

این نمودار میانگین دمای سطح آب دریاچه
اری را نشان می دهد دریاچه
اری یکی از دریاچه های
بزرگ آمریکای شمالی است .
آب و هوای دریاچه آب شیرین ، از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد. مهمترین عامل ، موقعیت جغرافیایی دریاچه و عمق آن می باشد . در آمریکای شمالی ، زمستانها معمولاَ سخت و سرد است و بیشتر رودخانه ها یخ می زنند که این یخ زدن چندین ماه طول می کشد.

تعداد بازدید ها: 13832