آبق


اَبق:

اَبَقَ ـُـ و اَبِقَ ـَـ اِباقاً وَ اَبْقاً و اَبَقَاً؛

فرار کرد، گریخت. و هم‌چنین آبِق، به معنی بردة‌ فراری، بندة‌ گریزان


جمع آن اُبّاق است.

در قرآن کریم، از این واژه یک‌بار استفاده شده است.

اِذْ اَبَقَ اِلی الْفَلْکِ الْمَشْحوُنِ «صافات / 140) (آن‌گاه که به سوی کشتی پر، بگریخت.)


تعداد بازدید ها: 8408