منو
 صفحه های تصادفی
تشخیص مومن و کافر
بوی بد دهان
ابوعلی سینا
مخفی بودن شرک در زندگی
گشنیز
حزب اعتدالیون
واژه های متداول در خشکسالی ها
مشکلات مراحل نوجوانی
آزمایش تهیه رزین ملامین - فرمالدئید
بازاریابی چند سطحی ماتریسی
 کاربر Online
335 کاربر online
تاریخچه ی: Ytterbium

V{maketoc}


((Thulium)) - __Ytterbium__ - ((Lutetium))
__Yb__
((Nobelium|No))  
 
 
{picture=Yb_TableImage.png}

((جدول استاندارد|جدول کامل))

__عمومی__
((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره)) Ytterbium, Yb, 70
((گروه شیمیایی)) ((لانتانیدها))
((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک)) NA, ((عنصر دوره 6|6)) , ((بلوک f|f))
((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 6570 ((کیلوگرم بر مترمکعب|kg/m3)), ND
((رنگ)) سفید نقره ای
{picture=125pxYb2C70.jpg}
__خواص اتمی__
((وزن اتمی)) ((1 E-25 kg|173.04 amu))
((شعاع اتمی)) (calc.) 175 (222) ((پیکومتر|pm))
((شعاع کووالانسی)) ND ((پیکومتر|pm))
((شعاع وندروالس)) ND pm
((ساختار الکترونس)) ~np~~/np~((Xenon|Xe))~np~]~/np~4f146((اوربیتال s|s))2]
((electron| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) 2,8,18,32,8,2
((درجه اکسیداسیون)) ((«اکسید))) 3 ((«باز)))
((ساختار کریستالی)) مکعبی face centered
__خواص فیزیکی__
((حالت ماده)) جامد
((نقطه ذوب)) 1097 ((کلوین|K)) (1515 °((فارنهایت|F)))
((نقطه جوش)) 1467 K (2181 °F)
((حجم مولی)) 24.84 ((scientific notation|ש)10-6 ((متر مکعب بر مول|m3/mol))
((گرمای تبخیر)) 128.9 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
((گرمای هم جوشی)) 7.66 kJ/mol
((فشار بخار)) ND
((سرعت صوت)) 1590 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
__متفرقه__
((الکترونگاتیویته)) 1.1 ((«درجه پاولینگ)))
((ظرفیت گرمایی ویژه)) 150 ((ژول بر کیلو گرم-کلوین|J/«kg*K)))
((رسانائی الکتریکی)) 3,51 106/m ((اهم))
((رسانائی گرمایی)) 34,9 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 603.4 kJ/mol
2nd پتانسیل یونیزاسیون 1174.8 kJ/mol
3rd پتانسیل یونیزاسیون 2417 kJ/mol
4th پتانسیل یونیزاسیون 4203 kJ/mol
__پایدارترین ایزوتوپها__
((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
166Yb((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))((1 E5 s|56.7 h)) ((الکترون گیری|ε))0.304166((thulium|Tm))
168Yb0.13%168Yb با 98 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
169Yb{syn.}((1 E6 s|32.026 d)) ε0.909169((thulium|Tm))
170Yb3.05%170Yb با 100 نوترون پایدار است
171Yb14.3%171Yb با 101 نوترون پایدار است
172Yb21.9%172Yb با 102 نوترون پایدار است
173Yb16.12%173Yb با 103 نوترون پایدار است
174Yb__31.8%__174Yb با 104 نوترون پایدار است
175Yb{syn.}4.185 ((day|d)) ((انتشار بتا|β-))0.470175((lutetium|Lu))
176Yb12.7%176Yb با 106 نوترون پایدار است
177Yb{syn.}1.911h ((ساعت|h)) β-1.399177Lu

واحدهای ((SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.
ایتربیم یکی از ((عناصر شیمیایی)) ((جدول تناوبی)) است که نماد آن Yb و ((عدد اتمی)) آن 70 میباشد. فلزی سبک و براق است که از عناصر ((کمیباب زمین)) بوده و در ((گروه لانتنیدها)) قرار دارد و در معادن ((Monazite)), ((Gadolinite)) و ((xenotime)) یافت میشود. گاهی اوقات از این عنصر با ((ایترویم)) و دیگر عناصر هم خانواده اش در ((فلز))ات خاصی استفاده میشود. ایتربیوم مخلوطی از هفت ((ایزوتوپ)) پایدار است.

! خصوصیات قابل توجه


ایتریبیم عنصری سبک ((چکش خوار)) و شکل پذیر هادی است که بسیار پر جلوه و براق است. این عنصر کمیاب بسیار ضربه پذیر بوده و به راحتی در ((اسیدهای معدنی)) حل میشود و به آرامی با آب ((واکنش)) داده و در هوا ((اکسید)) می شود.

ایتربیم دارای سه گونه ((آلفا)) ((بتا)) و ((گاما)) بوده و در دمای 13- و 759+ درجه تغییر شکل میدهد. حالت بتا در دمای اطاق به وجود میاید که ((ساختار کریستالی)) Face-Centered دارد و این در حالی است که گاما که در دمای بالا شکل میگیرد دارای ساختار کریستالی Body-Centered میباشد.
به طور معمول حالت بتا شبیه به ((فلز))ی است که ((رسانای جریان الکتریسیته)) است که وقتی در فشار 1600 ((اتمسفر)) قرار میگیرد ((نیمه رسانا)) میشود. در فشار 39000 اتمسفر ((مقاومت الکتریکی)) آن ده برابر میشود اما در فشار 40000 اتمسفر ناگهان به 10% مقاومت الکتریکی آن در دمای اتاق افت میکند.


! کاربردها


در زمانی که الکتریسیته در دسترس نبود یکی از ((ایزوتوپ))های ایتربیوم به عنوان جانشین منبع ((رادیو اکتیو)) برای ماشینهای دستی که با ((اشعه x)) کار میکند استفاده میشد. این فلز میتواند برای اصلاح پالودگی مقاوم کردن و خصوصیات مکانیکی دیگر مثل ضد زنگ به کار برده شود. برخی از ((آلیاژ))های ایتربیوم در دندان پزشکی استفاده میشوند. این عنصر استفاده های دیگری نیز دارد.


! تاریخچه


ایتربیوم از کلمه ((Ytterby)) گرفته شده که شهری در ((سوئد)) بوده است و توسط شیمیدان سوئدی به نام ((Jean de Margnac)) در سال ((1878)) ((کشف)) شد. Marignac ترکیب جدیدی در زمین پیدا کرد و آنرا به عنوان ((Erbia)) شناخت و نامش را ((Ytterbia)) گذاشت. او تصور میکرد که Ytterbia جزئی از عنصر جدیدی است که Ytterbium نام دارد که در واقع اولین عنصر کمیابی بود که کشف شده بود.
در سال ((1907)) شیمیدان فرانسوی به نام ((Georges Urbain Ytterbia)) که Marignac کشف کرده بود را به دو قسمت Neoytterbia و lutecia تقسیم کرد. Neoytterbia بعدا به عنوان عنصر Yetterbium و lutecia به عنوان عنصر ((Lutetium)) شناخته شدند. در همان زمان ((Auer von Welsbach)) این عناصر را از Ytterbia جدا کرده و آنها را Aldebaranium و Cassiopeium نامید. خصوصیات شمیایی و فیزیکی Ytterbium تا سال ((1953)) که ایتربیوم خالص تولید شد مشخص نشده بود.


! پیدایش


ایتربیوم به همراه ((عناصر کمیاب)) دیگر در زمین در ((معادن)) کمیاب یافت میشود . این عنصر به صورت اقتصادی از خاک ((monazite)) که حاوی %0.03 ایتربیوم است استخراج میشود. این عنصر همچنین در ((Euxenite)) و ((Xenotime)) پیدا میشود. جدا کردن ایتربیوم از دیگر عناصر کمیاب بسیار دشوار است اما روشهای ((تبادل ینی)) و ((استخراج حلالها)) که در ((قرن 20)) سازماندهی شده این جدا سازی را آسان کرده است. ((ترکیبات)) ایتربیوم بسیار کمیابند.


! ایزوتوپها


ایتریوم طبیعی از هفت ((ایزوتوپ)) پایدار تشکیل شده است که عبارتند از: , Yb-168,Yb-170, Yb-171, Yb-172, Yb-173, Yb-174, وYb-176 که Yb-174 فراوان ترین ایزوتوپ (31.8% ((فراوانی طبیعی))) آن میباشد. برای این عنصر 22 ایزوتوپ ((رادیو اکتیو)) شناسای شده است که پایدار ترین آنها Yb-169 با ((نیمه عمر)) 32.026 روز و Yb-175 با نیمه عمر 4.185 روز و Yb-166 با نیمه عمر 56.7 ساعت میباشند. بقیه ایزوتوپهای رادیو اکتیوی آن نیمه عمری کمتر از 2 ساعت داشته که نیمه عمر بیشتر آنها کمتر از 20 دقیقه است. این عنصر همچنین 6 ((حالت متا)) دارد که پایدار ترین آن Yb-169m t46 Seconds میباشد.

ایزوتوپهای ایتربیم به صورت ((وزن اتمی)) از (Yb177)150.955 تا (Yb-780)179.952 مرتب شده اند. ((حالت decay)) اولیه بعد از فراوان ترین ایزوتوپ Yb-174 ((الکترون گیری)) و حالت اولیه بعد از آن ((حذف بتا)) میباشد. ((محصولات decay )) اولیه قبل از Yb-174 ایزوتوپهای عنصر 69 یعنی ((تالیوم )) محصول اولیه بعد از آن ایزوتوپهای عنصر 71 ((لوتتیوم)) میباشد.


! هشدارها


اگرچه ایتربیوم نسبتا پایدار است اما با این وجود باید در ظرف بسته نگهداری شود تا در برابر هوا و رطوبت در امان باشد. تمام ترکیبات ایتربیوم بسیار ((سمی)) هستند اگرچه تحقیقات اولیه نشان داده بود که خطر بسیار کمی دارند . ترکیبات ایتربیوم سبب ناراحتی های ((پوست))ی و ((چشم)) میشود و ممکن است ((Teratogenic)) باشد. ذره های ایتربیوم موجب بوجود آمدن ((خطرات آتش سوزی)) و انفجار میشود.

!منابع

* [http://periodic.lanl.gov/elements/70.html|Los|Alamos|National Laboratory - Ytterbium]
*''Guide to the Elements - Revised Edition'', Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
* [http://education.jlab.org/itselemental/ele070.html It's Elemental - Ytterbium]

! اتصالات خارجی

* [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Yb/index.html WebElements.com - Ytterbium] (also used as a reference)
* [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Yb.html EnvironmentalChemistry.com - Ytterbium] (also used as a reference)

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [18:15 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [05:07 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [05:17 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..