منو
 صفحه های تصادفی
فاطمه بنت اسد
جامعه شناسی
توجیه یاران
نخستین مطیع در برابر رسول خدا
یارانی که به شهادت نرسیدند
آرایش الکترونی کاتیون ها و آنیون ها
انس با قرآن
محاسبه نسبت q/m برای الکترون توسط تامسون
لیمونیت
Calcium
 کاربر Online
474 کاربر online
Lines: 1-115Lines: 1-201
-در این برنامه از دو پورت سریال (COM) استفاده شده است شما می توانید هر دو برنامه را با هم اجرا کنید یا هر کدام را به صورت مجزا دقت داشته باشید
در صورتیکه شما برنامه مربوط به پورت سریال 1 را اجرا کنید در صورتیکه المان دیگری مثل موس (Mouse) در این پورت باشد با پیغامی تحت عنوان پورت در دسترس نیست مواجه می شوید .این امر در مورد پورت 2 نیز صادق است
+V{maketoc}
دراین برنامه از دو پورت سریال (COM) استفاده شده است شما می توانید هر دو برنامه را با هم اجرا کنید یا هر کدام را به صورت مجزا دقت داشته باشید />

{picture=9_pin.jpg}در صورتیکه شما برنامه مربوط به پورت سریال 1 را اجرا کنید.والمان دیگری مثل موس (Mouse) در این پورت باشد با پیغامی تحت عنوان پورت در دسترس نیست مواجه می شوید .این امر در مورد پورت 2 نیز صادق است.دقت داشته باشید این برنامه در ویندوز های با FAT32 اجرا می شود.
 حال نحوه کد نویسی برنامه را با هم بررسی میکنیم  حال نحوه کد نویسی برنامه را با هم بررسی میکنیم
 +!کد نویسی بدنه اصلی برنامه
 +به سراغ Private Form Load در خط 52 میرویم. .پارامترهای داخل این عبارت
 +اشاره به مسایلی میکند که در هنگام اجرای اولیه برنامه Load می شوند. با یک دستور شرطی If اگر پورت سریال در اتصال به چیز دیگری مثل موس باشد با ارسال پیغام COM unavailabld کاربر را از این قضیه مطلع می سازد. در این قسمت همچنین دو عبارت DTR,RTS را مشاهده می کنید .اینها بیتهای ارسال RS232 هستند که در هنگام Load برنامه هر دو مقدار یک را دارند. اگر در هنگام Load برنامه تغذیه آیسی و موتور پله ای وصل باشد متوجه حرکت کوچکی در موتور پله ای می شوید.که این به خاطر مقدار دهی DTR,RTS در هنگام Load برنامه است .
 +در قسمت Private Command1_Clickدو متغییر i,U با مقادیر وارد شده توسط کاربر مقداردهی می شو ند. یکی مربوط به تعداد پله ودیگری مربوط به شمارش پله موتور پله ای
 +پس از اجرا متوجه می شوید text مربوط به تعداد پله غیر فعال است .با کلیک بر روی Check Box بالای تعداد پله این text فعال می شود وشما مثلا در آن عدد 1000 را وارد کنید وسپس کلید شروع را بزنید. شمارش پله بعد از هر 30میلی ثانیه (30 میلی ثانیه در واقع فاصله بین هر پالس است.این عبارت در ُسابروتین Output قرار دارد وشما می توانید فاصله پالسها وسرعت موتور پله ای را با تغییر این پارامتر مطابق میل خودتان تنظیم کنید) یکی یکی اضافه می شود تا به مقدار 1000 که مقدار تعیین شده درtext تعدادپله توسط شما است برسد .در این پروژه تعداد دورهای موتور پله ای نیز در صورت تمایل شما با فعال کردن Check Box سمت راست بالای صفحه هم به صورت نهایی و هم به صورت لحظه به لحظه نشان داده می شود.پس از توضیح خلاصه از نحوه عملکرد برنامه سراغ کلید شروع می رویم .در انتهای سابروتین مربوط به Command1
 +در خط 27 به سابروتین Output اشاره شده است.در این سابروتین در خط 58 با رستور While بر خورد می کنید.
 +در دستور While گفته شده تا زمانیکه مقدار تعداد پله با شمارش پله یکی نشده در حلقه While بمان و آنقدر مقدار شمارش پله را کم وزیاد بکن تا به مفدار تعدادپله برسد.فا صله زمانی بین هر دو پالس نیز در دستور While TimeREADدر خط 71 وجود دارد.دراین کد برنامه هر بار که مقدار تعداد پله با شمارش آن متفاوت باشد
 +به آن مقدار یک را اضافه می کند.سپس باقیمانده تقسیم صحیح شمارش پله بر عدد 4 را در متغییر Phase می ریزد. و بر حسب اینکه این حاصل تقسیم 0و1و2و3 باشد به سابروتینهایPhase 1,Phase 2,Phase3 Phase 4 میرود.ودر اینجا بیتهای DTR,RTS را یک و صفر می شوند.البته این نحوه 0و1 کردن بیتها بر مبنای تحریک ((موتور پله ای|دوبیتی)) سیم پیچهای موتور پله ای است .که می بایست در هر لحضه دو سیم پیچ به توالی 1و0 شوند بقیه کد های برنامه بسیار ساده است .وتنها جهت آموزشی شدن برنامه ارایه شده است مثل برنامه نویسی محاسبه تعداد دور یا حرکت عکس موتور پله ای در حالت عکس حرکت موتور پله ای که کد آن در خط 30 وجود دارد مقادیر شمارش پله با مقادیر حرکت پله جابجا می شود.در این حالت موتور در حالت عکس حرکت فعلیش می چرخد.شما به جای RTS می توانید از TXD نیز استفاده کنید.
 +در ضمن زمانیکه دکمه توقف را کلیک کنید.پورت سریال مربوطه بسته می شود.وبا صفر کردن مقادیر U,i شما حتی در حالت نرم افزاری هم متوقف می شوید.کد این قسمت از برنامه در خط
 +جهت اجرا کردن این برنامه در کامپیوتر کدهای ((پروژه کنترل موتور پله ای توسط کامپیوتر|DLL)) مورد نیاز این برنامه را در دارکتوری system ویندوز کپی کنید.
-در قسمت سمت راست صفحه ویژوآل بیسیک بر روی گزینه Form کلیک کنید تا آبی شود سپس از منوی View گزینه Code را کلیک کنید و وارد کد برنامه شوید .در ابتدای برنامه متوجه دو متغیر U,i می شوید که به صورت Integer معرفی شده اند.به سراغ Private Form Load میرویم .پارامترهای داخل این عبارت
اشاره به مسایلی میکند که در هنگام اجرای اولیه برنامه Load می شوند. با یک دستور شرطی If اگر پورت سریال در اتصال به چیز دیگری مثل موس باشد با ارسال پیغام COM unavai
labld کاربر را از این قضیه مطلع می سازد. در این قسمت همچنین دو عبارت DTR,RTS را مشاهده میکنید .اینها بیتهای ارسال RS232 هستند که در هنگام Load برنامه هر دو مقدار یک را دارند. اگر در هنگام Load برنامه تغذیه آیسی و موتور پله ای وصل باشد متوجه حرکت کوچکی در موتور پله ای می شوید.که این به خاطر مقدار دهی DTR,RTS در هنگام Load برنامه است .اگر از منوی View گزینه Object را انتخاب کنید وسپس بر روی
کلید شروع کلیک کنید وارد قسمت کد نویسی این دکمه کنترلی می شوید.در اینجا دو مقدار Text3,text6 که هر کدام با برچسبی درObject کنارشان توضیح داده شده است. یکی تعدا پله ودیگری شمارش پله در قسمت شکل یا فرم برنامه پس از اجرا متوجه می شوید text مربوط به تعداد پله غیر فعال است .با کلیک بر روی Check Box بالای تعداد پله این text فعال می شود وشما مثلا در آن عدد 1000 را وارد کنید وسپس کلید شروع را بزنید. شمارش پله بعد از هر 30میلی ثانیه (30 میلی ثانیه در واقع فاصله بین هر پالس است.این عبارت در ُسابروتین Output قرار دارد وشما می توانید فاصله پالسها وسرعت موتور پله ای را با تغییر این پارامتر مطابق میل خودتان تنظیم کنید) یکی اضافه می شود تا به مقدار 1000 که مقدار تعیین شده درtext تعدادپله توسط شما است برسد .در این پروژه تعداد دورهای موتور پله ای نیز در صورت تمایل شما با فعال کردن Check Box سمت راست بالی صفحه هم به صورت نهایی و هم به صورت لحظه به لحظه نشان داده میشود.پس از توضیح خلاصه از نحوه عملکرد برنامه سراغ کلید شروع می رویم .برای متوقف کردن برنامه از منوی Ru
n گزینه Stop را انتخاب کنید وسپس بر روی کلید شروع کلیک کنید و وارد کد برنام شوید در انتهای کد مربوط به این کلید به سابروتین Output اشاره شده است.
در دستور Whi
le گفته شده تا زمانیکه مقدار تعداد پله با شمارش پله یکی نشده در حلقه While بمان و آنقدر مقدار شمارش پله را کم وزیاد بکن تا به مفدار تعدادپله برسد..فا صله زمانی بین هر دو پالس نیز در دستور While TimeREAD دارد .دراین کد برنامه هر بار که مقدار تعداد پله با شمارش آن متفاوت باشد r />به آن مقدار یک را اضافه می کند.سپس باقیمانده تقسیم صحیح شمارش پله بر عدد 4 را در متغییر Phase می ریزد. و بر حسب اینکه این حاصل تقسیم 0و1و2و3 باشد به سابروتینهایPhase 1,Phase 2,Phase3 Phase 4 میرود.ودر اینجا بیتهای DTR,RTS را یک و صفر می کند.البته این نحوه 0و1 کردن سیمها بر مبنای تحریک دوبیتی سیم پیچهای موتور پله ای است .که می بایست در هر لحضه دو سیم پیچ به توالی 1و0 شوند بقیه کد های برنامه بسیار ساده است .وتنها جهت آموزشی شدن برنامه ارایه شده است مثل برنامه نویسی محاسبه تعداد دور یا حرکت عکس موتور پله ای
جهت اجرا شدن این برنام در کامپوتر کدهای DLL زیر را در fo
lder سیستم ویندوز کپی کنید.
>
+<div align=left dir=ltr>
 {CODE(ln=>1, colors=>php| highlights| phpcode)} {CODE(ln=>1, colors=>php| highlights| phpcode)}
 Private Sub Check1_Click() Private Sub Check1_Click()
  If Check1.Value = 1 Then  If Check1.Value = 1 Then
  Text3.Enabled = True  Text3.Enabled = True
  Else  Else
  Text3.Enabled = False  Text3.Enabled = False
  End If  End If
 End Sub End Sub
 Private Sub Check2_Click() Private Sub Check2_Click()
  If Check2.Value = 1 Then  If Check2.Value = 1 Then
  Label15.Caption = Left((Text1.Text * Text3.Text) / 360, 6)  Label15.Caption = Left((Text1.Text * Text3.Text) / 360, 6)
  Else  Else
- Label15.Caption = "ÊÚÏÇÏ ÏæÑ" + Label15.Caption = "تعداد دور"
  End If  End If
 End Sub End Sub
 Private Sub Command1_Click() Private Sub Command1_Click()
  i = Val(Text3.Text)  i = Val(Text3.Text)
  U = Val(Text6.Text)  U = Val(Text6.Text)
  If Check2.Value = 1 Then Label15.Caption = Left((Text1.Text * Text3.Text) / 360, 6)  If Check2.Value = 1 Then Label15.Caption = Left((Text1.Text * Text3.Text) / 360, 6)
- OPENCOM ("COM1:9600,N,8,1")
If i = U Then MsgBox "ÌåÊ ÍÑßÊ ÊÚÏÏ áå ÑÇ ãÎÇáÝ ÔãÑÔ áå æÑÏ ßäíÏ", vbInformation
+ OPENCOM ("COM2:9600,N,8,1")
If i = U Then MsgBox "جهت حرکت موتور پل ای مقدار تعداد پل را متاوت با شمارش پل وارد کنید", vbInformation
  Text7 = Text1  Text7 = Text1
  Output  Output
 End Sub End Sub
 Private Sub Command2_Click() Private Sub Command2_Click()
- If Command1.Caption = "ãÚßæÓ" Then
Command1.Caption = "ãÓÊÞíã"
+ If Command1.Caption = "مستقیم" Then
Command1.Caption = "معکوس"
  Z = Text3.Text  Z = Text3.Text
  Text3.Text = Text6.Text  Text3.Text = Text6.Text
  Text6.Text = Z  Text6.Text = Z
  Call Command1_Click  Call Command1_Click
  Else  Else
   
  Z = Text6.Text  Z = Text6.Text
  Text6.Text = Text3.Text  Text6.Text = Text3.Text
  Text3.Text = Z  Text3.Text = Z
  Call Command1_Click  Call Command1_Click
 End If End If
 End Sub End Sub
 Private Sub Command3_Click() Private Sub Command3_Click()
  CLOSECOM  CLOSECOM
 + U = 0
 + i = 0
 End Sub End Sub
 Private Sub Form_Load() Private Sub Form_Load()
  i = 0: U = 0  i = 0: U = 0
  DTR 1  DTR 1
  RTS 1  RTS 1
 End Sub End Sub
 Sub Output() Sub Output()
  While i <> U  While i <> U
  If Check2.Value = 1 Then Label16.Caption = Left((Text6.Text * Text7.Text) / 360, 5)  If Check2.Value = 1 Then Label16.Caption = Left((Text6.Text * Text7.Text) / 360, 5)
  If Check1.Value = 1 Then Check1.Enabled = True  If Check1.Value = 1 Then Check1.Enabled = True
  If i > U Then U = U + 1  If i > U Then U = U + 1
  If i < U Then U = U - 1  If i < U Then U = U - 1
  Text6.Text = Str$(U)  Text6.Text = Str$(U)
  Phase = U Mod 4  Phase = U Mod 4
  If Phase < 0 Then Phase = Phase + 4  If Phase < 0 Then Phase = Phase + 4
  If Phase = 0 Then Phase1  If Phase = 0 Then Phase1
  If Phase = 1 Then Phase2  If Phase = 1 Then Phase2
  If Phase = 2 Then Phase3  If Phase = 2 Then Phase3
  If Phase = 3 Then Phase4  If Phase = 3 Then Phase4
  TIMEINIT  TIMEINIT
  While TIMEREAD < 30  While TIMEREAD < 30
  DoEvents  DoEvents
  Wend  Wend
  Wend  Wend
 End Sub End Sub
 Sub Phase1() Sub Phase1()
  DTR 1  DTR 1
  RTS 1  RTS 1
  Text4.Text = "1"  Text4.Text = "1"
  Text5.Text = "1"  Text5.Text = "1"
  End Sub  End Sub
 Sub Phase2() Sub Phase2()
  DTR 1  DTR 1
  RTS 0  RTS 0
  Text4.Text = "1"  Text4.Text = "1"
  Text5.Text = "0"  Text5.Text = "0"
  End Sub  End Sub
 Sub Phase3() Sub Phase3()
  DTR 0  DTR 0
  RTS 0  RTS 0
  Text4.Text = "0"  Text4.Text = "0"
  Text5.Text = "0"  Text5.Text = "0"
 End Sub End Sub
 Sub Phase4() Sub Phase4()
  DTR 0  DTR 0
  RTS 1  RTS 1
  Text4.Text = "0"  Text4.Text = "0"
  Text5.Text = "1"  Text5.Text = "1"
 End Sub End Sub
 Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  CLOSECOM  CLOSECOM
-End Sub +End Sub />{CODE}
 +!کد نویسی Module برنامه
 +در قسمت module برنامه از فایلهای ((API)) ویندوز استفاده شده است .فایلهای API در واقع فایلهای برنامه ویندوز است .که برنامه نویس ها جهت بالا بردن کارایی برنامه از آن در برنامه های خود استفاده می کنند.
 +نحوه معرفی کردن API در هر زبان برنامه نویسی متفاوت است .در زبان ویژوآل بیسیک نحوه معرفی API به صورت زیر است.
 +بعد از عبارت Declare Function نام تابع API , پس از آن عبارت Lib می آوریم.Lib بیانگر کتابخانه ای است که این فایل dll در آن وجود دارد پس از آن نوع متغییر ورودی یا خروجی بودن آن مشخص می شود.
 +
 +
 +{CODE(ln=>1, colors=>php| highlights| phpcode)}
 +Declare Sub CLOSECOM Lib "Port" ()
 +Declare Sub SENDBYTE Lib "Port" (ByVal b%)
 +Declare Function READBYTE Lib "Port" () As Integer
 +Declare Sub DTR Lib "Port" (ByVal b%)
 +Declare Sub RTS Lib "Port" (ByVal b%)
 +Declare Sub TXD Lib "Port" (ByVal b%)
 +Declare Function CTS Lib "Port" () As Integer
 +Declare Function DSR Lib "Port" () As Integer
 +Declare Function RI Lib "Port" () As Integer
 +Declare Function DCD Lib "Port" () As Integer
 +Declare Sub DELAY Lib "Port" (ByVal b%)
 +Declare Sub TIMEINIT Lib "Port" ()
 +Declare Sub TIMEINITUS Lib "Port" ()
 +Declare Function TIMEREAD Lib "Port" () As Long
 +Declare Function TIMEREADUS Lib "Port" () As Long
 +Declare Sub DELAYUS Lib "Port" (ByVal l As Long)
 +Declare Sub REALTIME Lib "Port" (ByVal i As Boolean)
 +Declare Sub OUTPORT Lib "Port" (ByVal A%, ByVal b%)
 +Declare Function INPORT Lib "Port" (ByVal p%) As Integer
 +Declare Function JOYX Lib "Port" () As Long
 +Declare Function JOYY Lib "Port" () As Long
 +Declare Function JOYZ Lib "Port" () As Long
 +Declare Function JOYW Lib "Port" () As Long
 +Declare Function JOYBUTTON Lib "Port" () As Integer
 +Declare Function SOUNDSETRATE Lib "Port" (ByVal Rate%) As Integer
 +Declare Function SOUNDGETRATE Lib "Port" () As Integer
 +Declare Function SOUNDBUSY Lib "Port" () As Boolean
 +Declare Function SOUNDIS Lib "Port" () As Boolean
 +Declare Sub SOUNDIN Lib "Port" (ByVal Puffer$, ByVal Size%)
 +Declare Sub SOUNDOUT Lib "Port" (ByVal Puffer$, ByVal Size%)
 +Declare Function SOUNDGETBYTES Lib "Port" () As Integer
 +Declare Function SOUNDSETBYTES Lib "Port" (ByVal b%) As Integer
 +Declare Sub SOUNDCAPIN Lib "Port" ()
 +Declare Sub SOUNCAPDOUT Lib "Port" ()
 {CODE} {CODE}
 +
 +module فوق یک ((module)) کلی است.و در خیلی از برنامه های دیگر جواب می دهد.برای این برنامه شما میتوانید از module زیر که ساده شده module فوق می باشد استفاده کنید.همانطور که ملا حظه می کنید تنها از فایل ((API)) مربوط به باز کردن وبستن پورت وبیتهای DTR,RTS وعبارات مربوط به فاصله زمانیها استفاده شده است
 +
 +{CODE(ln=>1, colors=>php| highlights| phpcode)}
 +Declare Function OPENCOM Lib "Port" (ByVal A$) As Integer
 +Declare Sub CLOSECOM Lib "Port" ()
 +Declare Sub DTR Lib "Port" (ByVal b%)
 +Declare Sub RTS Lib "Port" (ByVal b%)
 +Declare Sub DELAY Lib "Port" (ByVal b%)
 +Declare Sub TIMEINIT Lib "Port" ()
 +Declare Sub TIMEINITUS Lib "Port" ()
 +Declare Function TIMEREAD Lib "Port" () As Long
 +Declare Function TIMEREADUS Lib "Port" () As Long
 +Declare Sub DELAYUS Lib "Port" (ByVal l As Long)
 +{CODE}
 +
- +!دانلود Sorce برنامه به زبان VB
برای دانلود Source برنامه__ [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=128|اینجا]__ را کلیک کنید
 +این برنامه مربوط به پورت سریال 1 است.برای انجام این برنامه برای پورت سزیال 2 کافی است در Source برنامه به جای com1 عبارت com2 را قرار دهید.
 +!همچنین ببینید
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [08:58 ]   23   جواد حمزه      جاری 
 چهارشنبه 31 فروردین 1384 [10:32 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [06:02 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [05:56 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [05:41 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [04:47 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [04:35 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [13:19 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [13:16 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [13:00 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [12:49 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [12:11 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [11:38 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [10:58 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [10:43 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [10:32 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [10:24 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [08:17 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:50 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:36 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:16 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [20:28 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [20:28 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..