منو
 کاربر Online
1817 کاربر online
Lines: 1-39Lines: 1-29
-چند تن از یاران امام حسین علیه السلام در کربلا از دست ستمگران مجرمی که نه ریختن خون اهل بیت علیه السلام بودن نجات یافتند،آنان عبارت بند از:

((
رت ا سجاد علیه السلام|مام ین لعابدین علیه السلام ))آن زرگوا در کربلا بیمار ب ون مر است آن ت را به قتل برساد زینب علیه السلام آمد و از کشتن وی ممانعت کرد. (1)
+چند تن از یاران ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام ین علیه السلام)) د ((کرب)) از ت ا ((عم ن عد)) نا یان. ان رت بدند از:
-2ـ ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام محمد باقر علیه السلام ))آن حر در واعه کربلا کودکی بود که بی از دو سال و چند ماه از م ریفش نگشته بود. (2) +1-((حضرت امام سجاد علیه السلام|امام زین العابدین علیه السلام)) که در کربلا بیمار بود و چون شمر خواست او را به قتل برساند، زینب علیه السلام از کشتن وی جلوگیری کرد. (1)
2ـ ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام محمد باقر علیه السلام)) که در کربلا کودکی بود که بیش از دو سال و چند ماه نداشت. (2)
3ـ ((حسن بن حسن بن علی علیه السلام|حسن بن حسن
)) که پس از آن که در کربلا مجروح د، او ر به کوفه بردند و معالجه کردند تا بهبود یات.(3)
4ـ ((
عمر بن حسن بن علی علیه السلام|عمر بن الحسن)) که اسیر شد.
5ـ ((زید
بن حسن بن علی علیه السلام|زید بن الحسن)) که از اسرای اهل بیت علیه السلام بود.(4)
6ـ ((قاسم بن عبدالله بن جعفر|قاسم بن عبدالله))
که از فرزندان عبدالله بن جعفر طیار بود.
7ـ ((محمد بن عقیل))(5)
8ـ ((عقب
ه بن سمعان)): او غلام حضرت رباب بود.(6) وی ا دستگیر کردند و نزد عمر بن سعد بردند، اما چون غلام بود، آزاد شد.(7)
9ـ ((م
وقع بن ثمامه اسدی)). او نیز با سپاه امام حسین علیه السلام بود و آن چه تیر داشت به سوی دشمن افکنده بود. اما گروهی از قیله اش آمند و و را امان دادند. او نیز نزد آنان رفت و چون عبید الله بن زیاد آگاه شد، به «زاره» تبعیدش کرد.(8)
10ـ ((مسلم ب
ن رباح)) وی با امام حسین علیه السلام بود و به امام خدمت می ر و چون مام علیه السلام به شهادت رسید، نجات یافت. او همان کسی است که برخی از وقایع کربلا را روایت کرده است.(9)
11ـ
((ضحاک بن عبدالله مشرقی))
-3 (( بن ن ))وی ا ن ک در کربلا مو ه کو ردد مال نمن تا بد یاف. (3) +!نع:
*
صه کربلا، ص 392.
*1ـ م
نتظم ن جود 5 ص 341. />*2 مقل السین مقم، ص 305. بنابر ولی حضرت در کربلا واً چه اله بودد.
*3
رشاد شیخ فید، ج 2، ص 25. />*4 مقتل الابیین، ص 119.
*5ـ حیاة الا
ما لحسین ج 3، ص314.
*6ـ رباب دخ
تر امرء قیس کلبی، ادر حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام.
*7ـ انساب الاشر
اف ج 3، ص 205.
*8ـ کامل بن اثیر، ج 4، ص 80.
*9ـ حیاة الامام الحسین، ج
3، ص 313.
-4ـ ((عمر بن الحسن ))وی از اسرا بود.

5ـ ((زیدبن الحسن ))وی از اسرای اهل بیت علیه السلام بود. (4)

6ـ ((قاسم بن عبدالله ))او یکی از فرزندان عبدالله بن
جعفر طیار است.

7ـ محمد بن عقیل (5)

8ـ ((عقب
ه بن سمعان ))او غلام حضرت رباب است. (6) پس از آن که وی را دستگیر کردند نزد عمر بن سعد بردند و چون غلام بود وی را آزاد کردند. (7)

9ـ ((موقع بن ثمامه اسدی ))او نیز با امام حسین علیه السلام بود و آن چه تیر دا
شت به سوی دشمن افکند و با آنها مقاتله کرد، گروهی از قبیله اش آمدند و او را در امان دادند و نزد آنان رفت و چون عبید الله بن زیاد آگاه شد او را به« زاره» تبعید کرد. (8)

10ـ ((مسلم بن رباح ))وی با امام حسین علیه السلام بود و آن حضرت را خدمت می کرد و چون امام علیه السلام به شهادت رسید او رهایی پیدا کرد و نجات یافت، وی همان کسی است که برخی از وقایع کربلا را روایت می کند. (9)

11ـ ((ضحاک بن عبدالله ))

1ـ منتظم ابن جودی، ج 5، ص 341.

2ـ مقتل الحسین مقرم، ص 305. بنابر قولی حضرت در کربلا حدوداً چهار ساله بودند.

3ـ ارشاد شیخ مفید، ج 2، ص 25.

4ـ مقاتل الطلابیین، ص 119.

5ـ حیاة الامام الحسین، ج 3، ص314.

6ـ رباب دختر امرء القیس کلبی، مادر حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام.

7ـ انساب الاشراف، ج 3، ص 205.

8ـ کامل بن اثیر، ج 4، ص 80.

9ـ حیاة الامام الحسین، ج 3، ص 313.

منابع
:

قصه کربلا، ص 392.

مراجعه شود به:

((تعداد یاران امام علیه السلام در روز عاشورا))
+!مراجعه شود به:
*((تعداد یاران امام علیه السلام در روز عاشورا))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [09:08 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [13:00 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [11:06 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 مرداد 1383 [06:11 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..