منو
 کاربر Online
1461 کاربر online
تاریخچه ی: گوش

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-5Lines: 1-47
-بیشتر گوش در داخ ((استخوانهای جممه)) قار دارد و از دید نهان است . بشی ا ن که می توان دید لاله گوش امیده می شود. لاله گوش قطعه ای ساخته شده از یک ماده محکم ه نام رو است که از پوست پوشیده شده است . مجرای گوش خاری صدا را از لاله گو حمل میکند . در این سمت ساختارهایی که شنیدن و ((تعادل)) به عهده آنهاست قرار دارند .
http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/6/64/Ghosh.jpg

ا ایت :www.oloom.org
+!مقدمه
گوشهای ما مسئول دو حس حیاتی اما کاملا متفاوت هستند: شنوایی و تعادل. صداهای تشخیص داده شده از طریق گوشها ، اطلاعات اساسی را در
باره محیط خارجی به ما می‌دهند و به ما اجازه می‌دهند با روشهای پیچیده‌ای چون گفتار و موسیقی ارتباط برقرار کنیم. علاوه بر این گوشها در حس تعادل ما نیز سهم دارند. درک ناخد آگاه وضعیت بدن در فضا به ما اجازه می‌دهد تا بایستیم و حرکت کنیم بدون آنکه زمین بخوریم.

گوش دارای
اندامهای مجزای شنوایی و تعادل است که صداهای دنیای اطرافمن و اطلاعات درونی درباره وضعیت و حرکتمان را تشخیص می‌دهد. ساختمانهای حسی داخل گوش ، اشکال متفاوت اطلاعات را به صورت ایمپالسهای عصبی برگردانده تا از طریق اعصاب به قسمتهای مختلف ((مغز انسان|مغز)) ، جایی که اطلاعات تجزیه و تحلیل می‌شوند، فرستاده شوند. توانایی ما در تفسیر اصوات و استفاده از اطلاعات ، درباره تعادل در زمان نوزادی و کودکی شکل می‌گیرد.
{picture=ear.3.JPG}

!کیفیت صوت
در وا
قع صوت ارتعاش مولکولها در هوای اطراف ماست. درجه بلندی (Pitch) یک صدا (میزان بم یا زیر بودن) ویژگی‌ای از امواج صوت می‌باشد که ((فرکانس)) (تواتر) نامیده ی‌شود. فرکانس تعداد ارتعاش در هر ثانیه است و در واحدهایی به نام __~~green:Hertz~~__ سنجیده می‌شود. هر چقدر فرکانس بلاتر باشد صدا زیرتر ات. دت و قدرت یک صدا به نیروی امواج صوتی بستگی دارد که در واحدهایی به نام ((دسی بل)) (Decibel) اندازه‌گیری می‌شود . با هر ١٠ دسی بل افزایش در قدرت صدایی به بلندی دو برابر شنیده می‌شود، بنابراین صدایی با ٩٠ دسی بل دو برابر قویتر از صدایی با ٨٠ دسی بل است.

مکالم
ه بطور معمول در حدود ٦٠ دسی بل است صدایی تقریبی ترافی معمولا در حود ٨٠ دسی بل می‌باشد. رار گرفتن در معرض صدای بالاتر از ١٢٠ دسی بل حتی برای مدتی کوتاه می‌تواند به شنوایی ما آسیب برساند.میزان توانایی ما در تجزیه صداهای مرکب مثل موسیقی و اینکه یک صدا چقدر بلند باشد تا قادر به شنیدن آن باشیم با یکدیگر متفاوت است. گوش انسان بطور معمول قادر است صداهایی با فرکانسهای بین ٢٠٠٠٠ - ٣٠ هرتز را تشخیص دهد، اما توانایی شنیدن صداهای فرکانس بالا با افزایش سن ، کاهش می‌یابد. حیواناتی مثل خفاش (bat) و سگ می‌توانند صداهایی با فرکانس های بالاتر از حد طبیعی شنوایی انسان را بشنوند.
{picture=ear.1.JPG}

!تعادل و حرکت
در تعادل و حرکت گوش
ها دارای این عملکرد هستند: آگاهی از موقعیت سر و تشخیص چرخش و حرکت سردر تمامی جهات. مغز اطلاعات گوشها را با اطلاعات حاصل از گیرنده‌های موقعیت در عضلات ، تاندونها و مفاصل و اطلاعات بینایی بدست آمده از چشمها ترکب میکند. ترکیب این اطلاعات باهم ما را قادر می‌سازد تا بدون از دست دادن تعادل در جهات مختلف حرکت کنیم. گو از سه قسمت خارجی ، میانی و داخلی ساخته شده است. گوش خارجی دارای لاله گوش و مجرا می‌شد. این لوله پر از هوا ب ((پرده گوش)) منتهی می‌شود که در پاسخ به صدا مرتعش می‌شود.

پشت پرده گوش ، گوش میانی قرار دارد
که از هوا پر شده و دارای سه استخوان ظریف می‌باشد که ((آناتومی گوش|استخوانهای شنوایی)) نامیده می‌شوند. __~~green:چکشی(malleus)~~__ ، __~~green:سندانی (incus)~~__ و __~~green:رکابی (stapes)~~__. این استخوانها ارتعاش پرده را به غشا دریچه بیضی که جدا کننده گوش مینی از وش داخلی است ، منتقل می کنند. در گوش داخلی که پر از مایع می‌باشد حلزون قرار دارد که دارای گیرنده حسی برای شنوایی و ساختمانهای دیگری برای حرکت و تعادل است. />!مکانیسم شنوایی
توانایی شنوایی به یک سری وقایع پیچیده در گوش بستگی دارد. اموا
ج صوتی در هوا از طریق ساختمانهایی به گیرنده شنوایی منتقل می‌شوند. این گیرنده اندام کورتی نام داشته و در گوش داخلی قرار گفته است. داخل اندام کورتی ، ارتعاشات فیزیکی بوسیله سلولهای مویی (hair cells) حسی تشخیص داده می‌شود و این سلولها با تولید سیگنالهای الکتریکی پاسخ می‌دهند. اعصاب این سیگنالها را به مغز منتقل می‌کنند و در آنجا این سیگنالها تفسیر می‌شوند . فرانسهای مختلف صوتی سلولهای مویی را ر قسمتهای مختلف اندام کوتی تحریک کرده و باعث درک اصواتی مثل موسیقی و مکالمه می‌شوند. صدا در نواحی شنوایی دو طرفه مغز پردازش می‌شود. اما صحبت بیشتر در طرف چپ مغز تفسیر می‌شود.
{picture=ear.2.JPG}

!حس تعادل
توان
ایی ایستادن صا و راه رفتن بدون آنکه بیفتیم به حس تعادل ما بستگی دارد. ساختمانهایی در گوش داخلی مثل دستگاه وسیتبولار (دهلیزی) شناخته شده‌اند که با تعیین وضعیت و حرکت سر در ایجاد تعادل نقش دارند. دستگاه وستیبولار از سه مجرای نیم دایره و دو دهلیز ساخته شده است. حرکت سر بوسیله سلولهای مویی در ساختمانهایی در مجاری نیم دایره که کریستا (cristae) نامیده می‌شوند و دو ساختمان در دهلیز که ماکولا (maculae) نامیده می‌شوند تشخیص داده می‌شود. حرکات چرخشی سر بوسیله کریستا که در مجاری نیم دایره قرار دارند تشخیص داده می‌شوند. بنابراین حرکت سر در هر جهتی بوسیله حداقل یک مجرا تشخیص داده می‌شود. این اطلاعات باعث حفظ تعادل و ثبات بینایی هنگام حرکت سر می‌شود.
!حرکت خطی و وضعیت ایستا(ساکن static
)
دو ماکولای درون و ستیبول در گوش داخلی حرکت خطی را حس می‌کنند.
به عنوان مثال هنگام مسافرت با ماشین یا استفاده از آسانسور موقعیت سر به نیروی جاذبه بستگی دارد. تشخیص موقعیت سر در ارتباط با جاذبه به ما کمک می‌کند. به عنوان مثال ، هنگامی که درون آب عمیق شیرجه می‌زنیم به ما می‌فهماند از چه جهتی به سطح آب بیاییم.
!راههای ارتباطی
/>اگر چه گوشها به ظاهر ساختمانهای مجزایی دارند، آنها مستقیما با ((بینی)) و ((حلق)) ارتباط دارند. قسمت قابل رویت گوش ، ((لاله گوش)) (pinna) با مجرای گوش مرتبط است که در انتهای آن ((پرده گوش)) (eardrum) قرار دارد. پشت این پرده ، گوش میانی است که یک فضای پر از هواست که از طریق مجرایی به نام شیپور استاش (Eustachian tube) با حفره پر پشت بینی و حلق مرتبط می‌باشد . این مجرا مسوول ایجاد فشار مشابه در هر دو طرف پرده است. ساختمان گوش داخلی در عمق ((استخوان جمجمه|جمجمه)) قرار گرفته و حاوی اندامهای حسی برای صدا و تعادل می‌باشد.
/>!مباحث مرتبط با عنوان
/>*((آناتومی))
/>*((آناتومی بینی))
/>*((آناتومی گوش))
*((پرده گوش))
*((حلق))
*((رشته
اصاب نوایی))
*((شد
ت صوت))
*((مغز انسان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 آذر 1384 [16:18 ]   9   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [07:55 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [07:54 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [07:54 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [06:30 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [11:42 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [11:40 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [11:54 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [11:14 ]   1   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..