منو
 کاربر Online
1515 کاربر online
تاریخچه ی: ژرمانیم

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-165Lines: 1-164
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ((Gallium)) - __Germanium__ - ((Arsenic)) ((Gallium)) - __Germanium__ - ((Arsenic))
 
 
 
((Silicon|Si))
__Ge__
((Tin|Sn))

 
((Silicon|Si))
__Ge__
((Tin|Sn))

 
{picture=Ge_TableImage.png} 
{picture=Ge_TableImage.png}
 
جدول کامل
 
جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
 نام , علامت اختصاری , شمارهGermanium, Ge, 32
 نام , علامت اختصاری , شمارهGermanium, Ge, 32
 
 
 گروه شیمیایی شبه فلز
 گروه شیمیایی شبه فلز
 
 
 گروه , تناوب , بلوک14 IVA, 4 , بلوک p
 گروه , تناوب , بلوک14 IVA, 4 , بلوک p
 
 
 جرم حجمی , سختی 5323 kg/m3, 6
 جرم حجمی , سختی 5323 kg/m3, 6
 
 
 رنگ سفید مایل به خاکستری
{picture=125pxGe2C32.jpg}
 رنگ سفید مایل به خاکستری
{picture=125pxGe2C32.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
 وزن اتمی 72.64 amu
 وزن اتمی 72.64 amu
 
 
 شعاع اتمی (calc.) 125 (125) pm
 شعاع اتمی (calc.) 125 (125) pm
 
 
 شعاع کووالانسی 122 pm
 شعاع کووالانسی 122 pm
 
 
 شعاع وندروالس اطلاعات موجود نیست
 شعاع وندروالس اطلاعات موجود نیست
 
 
 ((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~argon]~np~~/np~3d10 4s2 4p2]
 ((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~argon]~np~~/np~3d10 4s2 4p2]
 
 
 ((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی هسته‌ای|سطح انرژی))2, 8, 18, 4
 ((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی هسته‌ای|سطح انرژی))2, 8, 18, 4
 
 
 درجه اکسیداسیون (اکسید) 4 (آمفوتریک)
 درجه اکسیداسیون (اکسید) 4 (آمفوتریک)
 
 
 ساختار کریستالی مکعبی face centered
 ساختار کریستالی مکعبی face centered
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
 
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
 نقطه ذوب 1211.4 K (1720.9 °F)
 نقطه ذوب 1211.4 K (1720.9 °F)
 
 
 نقطه جوش 3093 K (5108 °F)
 نقطه جوش 3093 K (5108 °F)
 
 
 حجم مولی 13.63 scientific notation|ש10-6 m3/mol
 حجم مولی 13.63 scientific notation|ש10-6 m3/mol
 
 
 گرمای تبخیر 330.9 kJ/mol
 گرمای تبخیر 330.9 kJ/mol
 
 
 گرمای هم‌جوشی 36.94 kJ/mol
 گرمای هم‌جوشی 36.94 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار)) 0.0000746 Pa at 1210 K
 ((فشار بخار)) 0.0000746 Pa at 1210 K
 
 
 سرعت صوت 5400 m/s at 293.15 K
 سرعت صوت 5400 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیویته)) 2.01 (درجه پائولینگ)
 ((الکترونگاتیویته)) 2.01 (درجه پائولینگ)
 
 
 ظرفیت گرمایی ویژه 320 J/kg*K
 ظرفیت گرمایی ویژه 320 J/kg*K
 
 
 رسانائی الکتریکی 1.45 اهم
 رسانائی الکتریکی 1.45 اهم
 
 
 رسانائی گرمایی 59.9 W/m*K
 رسانائی گرمایی 59.9 W/m*K
 
 
 1st پتانسیل یونیزاسیون 762 kJ/mol
 1st پتانسیل یونیزاسیون 762 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1537.5 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1537.5 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 3302.1 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 3302.1 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4411 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4411 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون 9020 kJ/mol
 5th پتانسیل یونیزاسیون 9020 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|ایزو))وفور طبیعی((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 ((ایزوتوپ|ایزو))وفور طبیعی((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 
 
 70Ge21.23%Ge با 38 ((نوترون)) پایدار است
 70Ge21.23%Ge با 38 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 72Ge27.66%Ge با 40 نوترون پایدار است
 72Ge27.66%Ge با 40 نوترون پایدار است
 
 
 73Ge7.73%Ge با 41 نوترون پایدار است
 73Ge7.73%Ge با 41 نوترون پایدار است
 
 
 74Ge__35.94%__Ge با 42 نوترون پایدار است
 74Ge__35.94%__Ge با 42 نوترون پایدار است
 
 
 
 
 
 
  واحدهای SI& STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.  واحدهای SI& STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 __ژرمانیم__ ((عنصر شیمیایی)) است که با نشان __Ge__ و ((عدد اتمی)) 32 در ((جدول تناوبی)) وجود دارد. ژرمانیم ، شبه فلزی است سخت ، درخشان ، به رنگ سفید خاکستری که از نظر شیمیایی شبیه قلع می‌باشد. این عنصر تعداد بسیار زیادی از ترکیبات آلی – فلزی را تشکیل داده و ماده نیمه هادی مهمی در ترانزیستورها و نورسنج‌ها به‌حساب می‌آید. __ژرمانیم__ ((عنصر شیمیایی)) است که با نشان __Ge__ و ((عدد اتمی)) 32 در ((جدول تناوبی)) وجود دارد. ژرمانیم ، شبه فلزی است سخت ، درخشان ، به رنگ سفید خاکستری که از نظر شیمیایی شبیه قلع می‌باشد. این عنصر تعداد بسیار زیادی از ترکیبات آلی – فلزی را تشکیل داده و ماده نیمه هادی مهمی در ترانزیستورها و نورسنج‌ها به‌حساب می‌آید.
 !تاریخچه  !تاریخچه
 ژرمانیم ( از واژه لاتین ''Germania'' به معنی آلمان ) یکی از عناصری بود که "__((مندلیف))__" در سال 1871 وجود آن را بعنوان یک آنالوگ گم شده گروه سیلیکون پیش‌بینی کرده بود ( __مندلیف__ آنرا ekasilicon نامید ). وجود این عنصر را "__Clemens Winkler__" در سال 1886 اثبات نمود. این کشف تاییدیه مهمی برای نظریه__ مندلیف__ در مورد وضعیت تناوبی عناصر بود. ژرمانیم ( از واژه لاتین ''Germania'' به معنی آلمان ) یکی از عناصری بود که "__((مندلیف))__" در سال 1871 وجود آن را بعنوان یک آنالوگ گم شده گروه سیلیکون پیش‌بینی کرده بود ( __مندلیف__ آنرا ekasilicon نامید ). وجود این عنصر را "__Clemens Winkler__" در سال 1886 اثبات نمود. این کشف تاییدیه مهمی برای نظریه__ مندلیف__ در مورد وضعیت تناوبی عناصر بود.
 
 
 
 
 
 
 خاصیت خاصیت
  
 اکاسیلیکون اکاسیلیکون
  
 ژرمانیوم ژرمانیوم
 
 
 جرم اتمی جرم اتمی
  
 72 72
  
 72.59 72.59
 
 
 چگالی(g/cm3) چگالی(g/cm3)
  
 5.5 5.5
  
 5.35 5.35
 
 
 نقطه جوش(°C) نقطه جوش(°C)
  
 بالا بالا
  
 947 947
 
 
 رنگ رنگ
  
 خاکستری خاکستری
  
 خاکستری خاکستری
 
 
 
 
 ساخت ترانزیستورهای ژرمانیم مقدمه استفاده‌های بی‌شمار از علم الکترونیک solid-state گشت. از سال 1950 تا اوایل دهه 80 این حوزه بازار روزافزونی برای ژرمانیم بوجود آورد، اما بعد از آن ، سیلیکون خالص کم‌کم در ترانزیستورها ، دیودها و یکسو کننده‌ها جایگزین ژرمانیم شد. سیلیکون خصوصیات الکتریکی برتری دارد، اما نمونه‌های بسیار خالص‌تری نیاز دارد، درجه خلوصی که در روزهای اولیه بصورت تجاری قابل دستیابی نبود، در حالیکه نیاز به ژرمانیم در شبکه‌های ارتباطی فیبر نوری ، سیستم‌های مادون قرمز دید در شب و کاتالیزورهای ((فرایند پلیمریزاسیون|پلیمریزاسیون)) شدیدا" افزایش یافت. این کاربردهای نهائی ، 85% مصرف جهانی ژرمانیم را در سال 2000 تشکیل می‌دهد. ساخت ترانزیستورهای ژرمانیم مقدمه استفاده‌های بی‌شمار از علم الکترونیک solid-state گشت. از سال 1950 تا اوایل دهه 80 این حوزه بازار روزافزونی برای ژرمانیم بوجود آورد، اما بعد از آن ، سیلیکون خالص کم‌کم در ترانزیستورها ، دیودها و یکسو کننده‌ها جایگزین ژرمانیم شد. سیلیکون خصوصیات الکتریکی برتری دارد، اما نمونه‌های بسیار خالص‌تری نیاز دارد، درجه خلوصی که در روزهای اولیه بصورت تجاری قابل دستیابی نبود، در حالیکه نیاز به ژرمانیم در شبکه‌های ارتباطی فیبر نوری ، سیستم‌های مادون قرمز دید در شب و کاتالیزورهای ((فرایند پلیمریزاسیون|پلیمریزاسیون)) شدیدا" افزایش یافت. این کاربردهای نهائی ، 85% مصرف جهانی ژرمانیم را در سال 2000 تشکیل می‌دهد.
 !پیدایش  !پیدایش
 این فلز در کانی‌های آرژیرودیت یا سیم سنگ ( سولفید ژرمانیم و نقره ) ، ((زغال سنگ)) ، ژرمانیت ، روی و کانیهای دیگر یافت می‌شود.

ژرمانیم بصورت تجاری از پردازش سنگ معدن مذاب روی و از سوختن محصولات جانبی زغال سنگهای خاصی بدست می‌آید، بنابراین اندوخته زیادی از این عنصر در منابع زغال سنگ وجود دارند. این شبه فلز را می‌توان بوسیله تقطیر جزئی تترا کلرید فرار آن از فلزات دیگر نیز تهیه نمود. این روش باعث تولید ژرمانیم با خلوص بسیار بالا می‌شود. قیمت هر گرم ژرمانیم در سال 1997 تقریبا" 3 دلار آمریکا و قیمت هر کیلو آن در پایان سال 2000 معادل 1150 دلار بود.
 این فلز در کانی‌های آرژیرودیت یا سیم سنگ ( سولفید ژرمانیم و نقره ) ، ((زغال سنگ)) ، ژرمانیت ، روی و کانیهای دیگر یافت می‌شود.

ژرمانیم بصورت تجاری از پردازش سنگ معدن مذاب روی و از سوختن محصولات جانبی زغال سنگهای خاصی بدست می‌آید، بنابراین اندوخته زیادی از این عنصر در منابع زغال سنگ وجود دارند. این شبه فلز را می‌توان بوسیله تقطیر جزئی تترا کلرید فرار آن از فلزات دیگر نیز تهیه نمود. این روش باعث تولید ژرمانیم با خلوص بسیار بالا می‌شود. قیمت هر گرم ژرمانیم در سال 1997 تقریبا" 3 دلار آمریکا و قیمت هر کیلو آن در پایان سال 2000 معادل 1150 دلار بود.
 !خصوصیات قابل توجه  !خصوصیات قابل توجه
 ژرمانیم عنصری سخت و به رنگ سفید مایل به خاکستری است که دارای درخشش فلزی و ساختار بلوری همانند ((الماس)) می‌باشد. توجه به این نکته ضروری است که ژرمانیم یک نیمه هادی با ویژگیهای الکتریکی بین ((فلز)) و عایق است. نوع خالص این شبه فلز ، بلورین و شکننده بوده و در دمای اطاق درخشش خود در هوا را حفظ می‌کند. روشهای تصفیه منطقه‌ای باعث تولید ژرمانیم بلورین برای نیمه هادیها گشته که فقط دارای یک جزء در 1010 ناخالصی هستند.  ژرمانیم عنصری سخت و به رنگ سفید مایل به خاکستری است که دارای درخشش فلزی و ساختار بلوری همانند ((الماس)) می‌باشد. توجه به این نکته ضروری است که ژرمانیم یک نیمه هادی با ویژگیهای الکتریکی بین ((فلز)) و عایق است. نوع خالص این شبه فلز ، بلورین و شکننده بوده و در دمای اطاق درخشش خود در هوا را حفظ می‌کند. روشهای تصفیه منطقه‌ای باعث تولید ژرمانیم بلورین برای نیمه هادیها گشته که فقط دارای یک جزء در 1010 ناخالصی هستند.
- +!کاربردها
ژرمانیم برخلاف بیشتر نیمه هادی‌ها دارای __band gap __ یا شکاف نوار کوچکی است که امکان واکنش موثر به اشعه مادون قرمز را بوجود می‌آورد، بنابراین ژرمانیم در طیف نماهای مادون قرمز و سایر تجهیزات دیداری که نیازمند یابنده‌های حساس مادون قرمز است، کاربرد دارد. ضریب شکست و ویژگیهای تجزیه اکسید آن ، استفاده از ژرمانیم را در عدسی‌های زاویه باز دوربین و عدسیهای شیئی میکروسکوپ سودمند می‌کند.

موسیقیدانانی که مایل به بازآفرینی حالت خاص تقویت کننده‌های اوایل دوره Rock and roll هستند، هنوز هم در تقویت کننده‌های گیتار برقی از ترانزیستورهای ژرمانیم استفاده می‌کنند.

آلیاژ ژرمانید سیلیکون ( SiGe ) در حال تبدیل سریع به ماده نیمه هادی مهم در IC های سرعت بالا می‌باشد. مدارهایی که از پیوندهای Si-SiGe استفاده می‌کنند، می‌توانند نسبت به مدارهایی که تنها سیلیکون بکار می‌برند سرعت خیلی بیشتری داشته باشند.

ترکیبات خاصی از ژرمانیم برای پستانداران مسمومیت کمی دارند، اما برای ((باکتری|باکتریهای)) خاصی اثرات سمی دارند. این ویژگی ، اینگونه ترکیبات را به عوامل شیمی درمانی مفیدی تبدیل کرده است.
 
 
 
 
  
 {picture=180pxGermaniumUSGOV.jpg} {picture=180pxGermaniumUSGOV.jpg}
  
 
 
 
 
-!کاربردها  
-ژرمانیم برخلاف بیشتر نیمه هادی‌ها دارای __band gap __ یا شکاف نوار کوچکی است که امکان واکنش موثر به اشعه مادون قرمز را بوجود می‌آورد، بنابراین ژرمانیم در طیف نماهای مادون قرمز و سایر تجهیزات دیداری که نیازمند یابنده‌های حساس مادون قرمز است، کاربرد دارد. ضریب شکست و ویژگیهای تجزیه اکسید آن ، استفاده از ژرمانیم را در عدسی‌های زاویه باز دوربین و عدسیهای شیئی میکروسکوپ سودمند می‌کند.

موسیقیدانانی که مایل به بازآفرینی حالت خاص تقویت کننده‌های اوایل دوره Rock and roll هستند، هنوز هم در تقویت کننده‌های گیتار برقی از ترانزیستورهای ژرمانیم استفاده می‌کنند.

آلیاژ ژرمانید سیلیکون ( SiGe ) در حال تبدیل سریع به ماده نیمه هادی مهم در IC های سرعت بالا می‌باشد. مدارهایی که از پیوندهای Si-SiGe استفاده می‌کنند، می‌توانند نسبت به مدارهایی که تنها سیلیکون بکار می‌برند سرعت خیلی بیشتری داشته باشند.

ترکیبات خاصی از ژرمانیم برای پستانداران مسمومیت کمی دارند، اما برای ((باکتری|باکتریهای)) خاصی اثرات سمی دارند. این ویژگی ، اینگونه ترکیبات را به عوامل شیمی درمانی مفیدی تبدیل کرده است.
 
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آرایش الکترونی عناصر)) *((آرایش الکترونی عناصر))
 *((جدول تناوبی)) *((جدول تناوبی))
 *((رادیواکتیویته)) *((رادیواکتیویته))
 *((عنصر شیمیایی)) *((عنصر شیمیایی))
 *((فلز)) *((فلز))
 !منبع !منبع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/32.html|Los|Alamos|National Laboratory - Germanium] *[http://periodic.lanl.gov/elements/32.html|Los|Alamos|National Laboratory - Germanium]
 !اتصال خارجی !اتصال خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ge/index.html WebElements.com - Germanium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ge/index.html WebElements.com - Germanium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ge.html EnvironmentalChemistry.com - Germanium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ge.html EnvironmentalChemistry.com - Germanium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 23 خرداد 1386 [16:27 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 23 خرداد 1386 [16:25 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 خرداد 1386 [16:25 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [12:59 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [09:38 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..