منو
 صفحه های تصادفی
ندای شیطان در زمان ظهور امام مهدی علیه السلام
مسؤولبت شیعه بودن چیست؟
انتقال ذهنی
آیا می توانید گرم را از سرد تشخیص دهید؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل اول، اصول کلی
نزدیک بینی چشم
ترکیب بندی در عکاسی
تنفس در آیین ذن
فرهنگسرای قانون
نشانه‌های مردمک چشم
 کاربر Online
1512 کاربر online
تاریخچه ی: چغندر «داروئی»

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-61Lines: 1-41
-V{maketoc}
!کلیات گیاه شناسی

right>
+!مقدمه
چغندر یکی از گیاهان دو لپه مباشد. خانواده چغندر که نام علمی آن __~~green:chenopodiaceae~~__ است، با حدود 105 جنس و 1400 گونه و دارای پراکندگی وسیع در سطح دنیاست و از نظر تنوع و تعداد گونه‌ها ، دومین مقام را بین خانواده‌های گیاهی دنیا دارد. خانواده chenopodiaceae از خانواده‌های بزرگ در ایران و دارای پراکندگی وسیعی در اکثر نقاط کشور ، بخصوص در مناطق شور ، از خاکهای شورها و بیابانها ، تا سواحل شور دریاها و دریاچه‌های شور (دریای خزر ، خلیج فارس ، دریاچه نمک و ...) می‌باشد. اغلب گیاهان این خانواده ، ((نمک دوست~هالوفیت)) و ((شن دوست~پساموفیت)) هستند و دارای اهمیت اکولوژیکی فراوان و همچنین اهمیت اقتصادی می‌باشند. اغلب ((گیاهان هالوفیت)) که پوشش گیاهی کویرهای ایران را تشکیل می‌دهند، به خانواده chenopodiaceae تعلق دارند.
>
>
dir align = left>
 
 
  
-{picture=choghondar.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/9/93/chenopodiaceae3.JPG}
  
 
 
 
 
- />
__چن__ ا ا دیم ناند ت در ود چهار ن ق ا میاد بوا مانی ن َنا بوده و ا اتده می که اند . />چند بط ومی ای ((میترانه)) و ((ارو)) د داته ا و در ال ار در بیتر نا نیا کشت ی .
چند و نو می باشد ی وع آن نر مموی است رنگ ب تیره و یا رم ا نو دیگر آن ند ن اس برگ روش می اشد ه اسیار یا ر اط تف ی برای تفاد از ((کر)) ن می شود . />غر ن ا که زیاد ر ((خاک)) نماه با یا بصطاح جوا باد یرا چند که یاد ری باشد سفت می شود .چند یر معمولا ی بای دارد شیارهایی روی آن بوجود می د . /> />!رکیات یایی />
چ
ند ر بسار مغذی ست و رشار از ((مواد معد)) و ((ویا)) ها ت .
__د
ر جدول زی دار ا ن ر چغندر آم ات .__
/
> /
>


+!مشخصات گیاه شناسی
یاها انوه Chenopodiaceae مدتا علفی و یکساله‌د ولی در میان نها نوع چند ساه ، درچهای ندرت رختی م مشاهه می‌شد. بیای اعضای ین نواده ، داای اه‌های گوتی بدار ، . شبیه ((ککوس|کاکتوسها)) هستند. عدد ودی گیاان ی انواده ، ا رود. رهای گیهان نواده چغندر اغلب اه و در بسیری از آنا سیار یز و فلس مانند و یا تحیل ه هستند. اثر اعضای ای انواده تک پایه و برخی از آنها دو پیه میباشند. (( آذین)) ، زنهی متمع و کچک و گاه نب م گربه‌ای است ک در میر تکامل ای خانوده ، تغییر از گل آذین زن دو ویه ب گرزن یک ویه و سپ ب گل ینهی کروی و فشرد ماهده می‌شود.

لها جی و یا ک نسی و داری 5 کارگ عولا گتی ف گلبرگ هستند. گلهای هنه (فاق برگ و کاسبرگ) نیز ر ین یهن دیده میشود. ه ا 5 رم دان که گاه ه 2 یا 3 رم کا یافته ا. ادگی معمولا 5 بچای و گا 3 - 2 برچه‌ای و خمدان ر همه اعضای انواده ، تک خانهی و فوقانی و داری یک خک است. ((میوه)) در یاها انواد Chenopodiaceae معمولا فنقه ت اغلب باله‌هی رنینی دارند ک از رشد کاسبرگها بوجود آمهاند. دانه‌ها ارای ((ناسته)) ، د و ندرت سه لپهای و ارای رویان خمیداند و ((روی داها)) به وت رو زمینی ست (ه‌ها راه ا اه‌ه بیرن می‌ی.)dir align = left>
 
 
  
-||انری |33 کالری />پروتنی |1/2 گرم />چری | 0/06 گرم />هیداروربن | 7/2 گرم />کلسیم |11/1 میی گرم
سر | 20 یی گرم
هن |0/8 میلی ر
ویتمین | 5000 واد
ویتامین ب 1 | 0/015 یی ر
ویاین ب 2 | 0/025 یلی ر
ویامین ب 3 | /33 یی گر
ویتاین ث | 17/62 یلی گرم||
+{img src=img/daneshnameh_up/1/1c/chenopodiaceae2.JPG}

!خو
اص دارویی
مفیدتری
ن و بهترین اعضای غندر برگ آن است و بعد ساقه‌های آن و بعد از آن ریشه که پخته آن لبو نام دارد. قند ریشه چغندر برای مبتلایان به ((دیابت قندی|دیابت)) مضر است. خوردن پخته چغندر رعشه را معالجه می‌کند. برگ سرخ رنگ آن اگر خام با ((سرکه)) و ((خردل)) خورده شود ((طحال)) را باز می‌کند و ورم آن را فرو می‌نشاند. جهت درد پشت و مثانه و امراض مقعد مفید است. آب برگ چغندر برای جهت درد مفاصل و ((نقرس)) سودمند است. وردن آب برگ آن جهت سردرد و دندان درد مفید است. ضماد برگ با اسید بوریک باعث بهبود کک و مک و طاسی می‌شود.

مالیدن برگ پخته
چغندر پ از سرد شدن درمان سوختگی آتش و آب جوش است و آفتاب زدگی را معالجه می‌کند. چغندر به علت داشتن ((ارسنیک)) و ((روبیدیوم)) از ((بیماری جذام)) جلویری می‌کند. و به علت داشتن ((فسفر)) غذای ((مغز انسان|مغز)) بوده و ((حافظه|نیروی حافظه)) را زیاد می‌ن. اعصاب و استخوان بندی را تقویت می‌کند. برای درد کلیه مفید است. آب لبو برای بهبود التهاب مثانه ، ‌رفع یبوست و ((بیماریای پوست)) مصرف می‌شود. بو داده پوست ریشه غنر را می‌توان مانند ((قهوه «داروئی»|قهوه)) دم کرد و نوشید.
!باحث مرتبط با عنوان||
((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیا «داروئی»))|((آوکادو «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفناج «داروئی»))|((انار «دارئی»|))((ابه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((ابونه «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برنج «ارئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((پیاز «داروئی»))|((تم کتان «داروئی»))|((ترب تربه «اروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «داوئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کوهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»))
((خاک شیر «داروئی»))|((ختمی «داروئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچین «داروئی»))|((دم اسب «داروئی»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیانه «دارئی»))|((رناس «داروئی»))|((خواص اریی ریحان))|
((زرد آلو «داروئی»))|((ردچوبه «دارئی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «داروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «دارئی»))|((سنبل الطیب «ارئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب زمینی «داروئی»))|((یر «داروئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرمز «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»)) />((علف فت بند «داروئی»))|((عاب «داروئی»))|((فندق «داروئی»))|((قاصد «ارئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «دارئی»))|((گزنه «اروئی»))|((گشنیز داروئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سیا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((ماروبه «اروئی»))
((
مامیران کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((خواص دارویی نارگیل))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|((هویج «داروئی»))
||
  
 
 
 
 
-!خواص داروئی   -برگ چغندر خواص درمانی بسیاری دارد :  -#بعنوان ملین و رفع ((یبوست)) بکار می رود  -#تقویت کننده ((کلیه)) است   -#درمان کننده ((التهاب مجاری ادرار ))است   -#بعنوان مصرف خارجی برای پانسمان زخم و درمان تاول مصرف می شود.  -#چغندر مخلوط با آّ ب ((هویج)) دفع کننده سنگ ((کیسه صفرا)) نیز هست .  -#شربت چغندر بهترین نوشابه و تقویت کننده ((بدن)) و دافع سموم بدن است .   -!طرز استفاده  -   -برای درست کردن شربت چغندر با آب میوه گیری آب سه تا چهار چغندر خام را بگیرید و آنرا با یک لیوان آب معدنی ((گاز)) در مخلوط کنید این شربت بسیار خوشمزه و انرژی زا است .  -__مضرات :__مضرات خاصی گفته نشده است . 
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [14:44 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [06:36 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [13:01 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [05:56 ]   2   عطیه مسجدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [08:33 ]   1   عطیه مسجدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..