منو
 صفحه های تصادفی
انیکس
سخنان امام سجاد علیه السلام در کوفه
دلایل تغییر پایتخت از تبریز به قزوین چه بود ؟
مشاهده هر نوع ویژگی در پرچمها
آشنایی مقدماتی با نظریه مجموعه ها
ام ایمن
NonRandom - mating
سفالکسین
انگلستان در قرن هفدهم میلادی
شهادت امام باقر علیه السلام
 کاربر Online
1173 کاربر online
تاریخچه ی: چغندر «داروئی»

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-59Lines: 1-41
-!کلیات گیاه شناسی
V{maketoc}
+!مقدمه
چغندر ی
کی از گیاهان دو لپه می‌باشد. خانواده چغندر که نام علمی آن __~~green:chenopodiaceae~~__ است، با حدود 105 جنس و 1400 گونه و دارای پراکندگی وسیع در سطح دنیاست و از نظر تنوع و تعداد گونه‌ها ، دومین مقام را بین خانواده‌های گیاهی دنیا دارد. خانواده chenopodiaceae از خانواده‌های بزرگ در ایران و دارای پراکندگی وسیعی در اکثر نقاط کشور ، بخصوص در مناطق شور ، از خاکهای شورها و بیابانها ، تا سواحل شور دریاها و دریاچه‌های شور (دریای خزر ، خلیج فارس ، دریاچه نمک و ...) می‌باشد. اغلب گیاهان این خانواده ، ((نمک دوست~هالوفیت)) و ((شن دوست~پساموفیت)) هستند و دارای اهمیت اکولوژیکی فراوان و همچنین اهمیت اقتصادی می‌باشند. اغلب ((گیاهان هالوفیت)) که پوشش گیاهی کویرهای ایران را تشکیل می‌دهند، به خانواده chenopodiaceae تعلق دارند.dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/choghondar.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/9/93/chenopodiaceae3.JPG}
  
 
 
 
 
-
__چن__ ا ا دیم ناند ت در ود چهار ن ق ا میاد بوا مانی ن َنا بوده و ا اتده می که اند . />چند بط ومی ای ((میترانه)) و ((ارو)) د داته ا و در ال ار در بیتر نا نیا کشت ی .
چند و نو می باشد ی وع آن نر مموی است رنگ ب تیره و یا رم ا نو دیگر آن ند ن اس برگ روش می اشد ه اسیار یا ر اط تف ی برای تفاد از ((کر)) ن می شود . />غر ن ا که زیاد ر ((خاک)) نماه با یا بصطاح جوا باد یرا چند که یاد ری باشد سفت می شود .چند یر معمولا ی بای دارد شیارهایی روی آن بوجود می د . /> />!رکیات یایی

چ
ند ر بسار مغذی ست و رشار از ((مواد معد)) و ((ویا)) ها ت .
__د
ر جدول زی دار ا ن ر چغندر آم ات .__
/
> /
>


+!مشخصات گیاه شناسی
یاها انوه Chenopodiaceae مدتا علفی و یکساله‌د ولی در میان نها نوع چند ساه ، درچهای ندرت رختی م مشاهه می‌شد. بیای اعضای ین نواده ، داای اه‌های گوتی بدار ، . شبیه ((ککوس|کاکتوسها)) هستند. عدد ودی گیاان ی انواده ، ا رود. رهای گیهان نواده چغندر اغلب اه و در بسیری از آنا سیار یز و فلس مانند و یا تحیل ه هستند. اثر اعضای ای انواده تک پایه و برخی از آنها دو پیه میباشند. (( آذین)) ، زنهی متمع و کچک و گاه نب م گربه‌ای است ک در میر تکامل ای خانوده ، تغییر از گل آذین زن دو ویه ب گرزن یک ویه و سپ ب گل ینهی کروی و فشرد ماهده می‌شود.

لها جی و یا ک نسی و داری 5 کارگ عولا گتی ف گلبرگ هستند. گلهای هنه (فاق برگ و کاسبرگ) نیز ر ین یهن دیده میشود. ه ا 5 رم دان که گاه ه 2 یا 3 رم کا یافته ا. ادگی معمولا 5 بچای و گا 3 - 2 برچه‌ای و خمدان ر همه اعضای انواده ، تک خانهی و فوقانی و داری یک خک است. ((میوه)) در یاها انواد Chenopodiaceae معمولا فنقه ت اغلب باله‌هی رنینی دارند ک از رشد کاسبرگها بوجود آمهاند. دانه‌ها ارای ((ناسته)) ، د و ندرت سه لپهای و ارای رویان خمیداند و ((روی داها)) به وت رو زمینی ست (ه‌ها راه ا اه‌ه بیرن می‌ی.)dir align = left>
 
 
  
-||انری |33 کالری />پروتنی |1/2 گرم />چری | 0/06 گرم />هیداروربن | 7/2 گرم />کلسیم |11/1 میی گرم
سر | 20 یی گرم
هن |0/8 میلی ر
ویتمین | 5000 واد
ویتامین ب 1 | 0/015 یی ر
ویاین ب 2 | 0/025 یلی ر
ویامین ب 3 | /33 یی گر
ویتاین ث | 17/62 یلی گرم||
+{img src=img/daneshnameh_up/1/1c/chenopodiaceae2.JPG}

!خو
اص دارویی
مفیدتری
ن و بهترین اعضای غندر برگ آن است و بعد ساقه‌های آن و بعد از آن ریشه که پخته آن لبو نام دارد. قند ریشه چغندر برای مبتلایان به ((دیابت قندی|دیابت)) مضر است. خوردن پخته چغندر رعشه را معالجه می‌کند. برگ سرخ رنگ آن اگر خام با ((سرکه)) و ((خردل)) خورده شود ((طحال)) را باز می‌کند و ورم آن را فرو می‌نشاند. جهت درد پشت و مثانه و امراض مقعد مفید است. آب برگ چغندر برای جهت درد مفاصل و ((نقرس)) سودمند است. وردن آب برگ آن جهت سردرد و دندان درد مفید است. ضماد برگ با اسید بوریک باعث بهبود کک و مک و طاسی می‌شود.

مالیدن برگ پخته
چغندر پ از سرد شدن درمان سوختگی آتش و آب جوش است و آفتاب زدگی را معالجه می‌کند. چغندر به علت داشتن ((ارسنیک)) و ((روبیدیوم)) از ((بیماری جذام)) جلویری می‌کند. و به علت داشتن ((فسفر)) غذای ((مغز انسان|مغز)) بوده و ((حافظه|نیروی حافظه)) را زیاد می‌ن. اعصاب و استخوان بندی را تقویت می‌کند. برای درد کلیه مفید است. آب لبو برای بهبود التهاب مثانه ، ‌رفع یبوست و ((بیماریای پوست)) مصرف می‌شود. بو داده پوست ریشه غنر را می‌توان مانند ((قهوه «داروئی»|قهوه)) دم کرد و نوشید.
!باحث مرتبط با عنوان||
((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیا «داروئی»))|((آوکادو «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفناج «داروئی»))|((انار «دارئی»|))((ابه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((ابونه «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برنج «ارئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((پیاز «داروئی»))|((تم کتان «داروئی»))|((ترب تربه «اروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «داوئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کوهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»))
((خاک شیر «داروئی»))|((ختمی «داروئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچین «داروئی»))|((دم اسب «داروئی»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیانه «دارئی»))|((رناس «داروئی»))|((خواص اریی ریحان))|
((زرد آلو «داروئی»))|((ردچوبه «دارئی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «داروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «دارئی»))|((سنبل الطیب «ارئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب زمینی «داروئی»))|((یر «داروئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرمز «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»)) />((علف فت بند «داروئی»))|((عاب «داروئی»))|((فندق «داروئی»))|((قاصد «ارئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «دارئی»))|((گزنه «اروئی»))|((گشنیز داروئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سیا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((ماروبه «اروئی»))
((
مامیران کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((خواص دارویی نارگیل))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|((هویج «داروئی»))
||
  
 
 
 
 
-!خواص داروئی   -برگ چغندر خواص درمانی بسیاری درد   -1-بعنوان ملین و رفع ((یبوست)) بکار می رود  -2-تقویت کننده ((کلیه)) است   -3-درمان کننده ((التهاب مجاری ادرار ))است   -4-بعنوان مصرف خارجی برای پانسمان زخم و درمان تاول مصرف می شود.  -ّ چغندر مخلوط با آّ ب ((هویج)) دفع کننده سنگ ((کیسه صفرا)) نیز هست .  -شربت چغندر بهترین نوشابه و تقویت کننده ((بدن)) و دافع سموم بدن است .   -!طرز استفاده  -   -برای درست کردن شربت چغندر با آب میوه گیری آب سه تا چهار چغندر خام را بگیرید و آنرا با یک لیوان آب معدنی ((گاز)) در مخلوط کنید این شربت بسیار خوشمزه و انرژی زا است .  -مضرات :   -مضرات خاصی گفته نشده است . 
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [14:44 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [06:36 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [13:01 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [05:56 ]   2   عطیه مسجدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [08:33 ]   1   عطیه مسجدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..