منو
 کاربر Online
774 کاربر online
تاریخچه ی: پستانداران

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-121Lines: 1-66
-V{maketoc}
+!مقدمه
پستانداران پیشرفته‌ترین ((مهره‌داران)) هستند. اعضای آنها در اکثر ((زیستگاههای جهان|اکوسیستمهای دنیا)) جانوران غالب بوده و نقش تعیین کننده‌ای در ((زنجیره غذایی|زنجیره‌های غذایی)) دارند. پستانداران گرچه از نقطه نظر تنوع و فراوانی بسیار کمتر از جانواران دیگر و حتی مهره‌داران دیگرند (((پرنده|پرندگان)) و ((ماهی|ماهیان))) ولی بخاطر پیچیدگی دستگاههای بدن ، و بخصوص سیستم عصبی و مغز پیشرفته‌تر و بزرگتر نقش کلیدی در بسیاری از اکوسیستمها دارند. پستانداران جانورانی هستند که دارای مو بوده و غدد شیری دارند. معمولا دارای دندانهای متنوعی هستند که درون حفره دندانی جای می‌گیرد.



dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//08//Pestandar_h1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/e/e1/mammel1.JPG}
  
 
 
 
 
- />لین پستانداران دود 210 یین پی هر تند آنها حشر خارانی بند که ا ن ثه ا یک موش گتر دند ی 145 مییون ال ب پستانداران ه ا کوکی بای مان و یر سله ایاورها را داتند اا وقتیکه در 65 یین سال پیش(( ایناور))ها ا ین تند ستدر در ن و شکل ای م ((کامل)) یفتن و رو به سل ندگی ری زمین وند. />r />ا ناع ستاداا ما بل اری می ون ب ((لدان)) ا و ((گیوم)) ها ااه کد.
>


>

+!رده دی پستانداران
پستانداران ا به دو زیر رده تسی می‌کند. />*یرد __~~green:Prototheria~~__
یه __~~green:Theria~~__
!زی
ر ره Prototheria
پ
تاندارا تخ‌گذاری تند که داای لوله تنلی اراری و فی مترک تد. یعنی درای کلوآک می‌باشد. به همین لیل به نه راسته باقی مانده آنها __~~green:Monotremata~~__ (تک حفره‌ای) می گویند. ((کیدنه)) ((لاتی وس)) از نموه‌های بارز مشخص این است ست. استخونهای کمربند سینه‌ای شامل کتف ، بین ترقوه‌ای غرابی ، یش غرای و ترقوه است در دران لوغ فاقد دندان هتند. استخان فوق لگنی به لگن متصل است.
یررده Theria
در استخاهای کربند سینه‌ای، پیش رابی و بین ترقوه‌ای وود ندارد. به دو بالا راته و 18 استه تقسیم می‌شوند.
!!
اا راسته Metatheria
نوزاد ارس متول ی‌شود و ر کی مادر ه نوک پ می‌چسبد و رشد خود را کامل ی‌کند. کمد سیه‌ای امل کف ، تقوه و رابی است. استخون کیسه به ستخوان لگن مصل ت منند راست منحصر ب د Marsupiala. اک گون‌های ای راست در اتایا زایر اطراف یفت میو نظیر بادیکوت ، نام بت ، ((وآلا)) انژ ، الابی و ((کاگوو)). پووم کیسه دای ات که در آمریک زیست می‌کند.



dir
align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/f/f1//Pestandar_tolidmesl.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/4/44/mammel3.JPG}
  
 
 
 +
 +!!بالا راسته Eutheria
 +پستانداران زنده‌زایی هستند که جفت دارند فاقد استخوان کیسه هستند. دارای 17 راسته‌اند.

 +*__~~green:راسته حشره خواران Insectivora:~~__ دارای پوزه بلند ، چشمهای ریز و کوچک ، دست و پا دارای 5 انگشت است مانند خار پشت Erinacidae ، حشره خوارها Soricidae و حفار Tolpidae.

 +*__~~green:راسته پوست بالان Dermoptera:~~__ پروازهای کوتاه انجام می‌دهند، اندازه دست و پا یکسان است، دم به عنوان چتر نجات عمل می‌کند. مانند Colugo یا ((لمور پرنده)) در آسیای جنوب شرقی ، اندازه بدن کمتر از نیم متر می‌باشد.

 +*__~~green:راسته خفاشها:~~__ تنها پستاندارانی هستند که قدرت پرواز واقعی دارند. انگشتان دست رشد زیادی نموده و پوست گسترده و وسیع ، انگشتان دست را به پا و دم متصل می‌کند. پاها به مراتب کوچکتر از دستهاست. شامل ((خفاش میوه خوار)) و خفاشهای کوچک جثه‌ای که حشره خوار هستند. تنها ((خفاش خون آشام)) که به پستانداران بزرگتر حمله‌ور شده و خونشان را می‌مکد به نام Vampire در آمریکای مرکزی و جنوبی زندگی می‌کنند.

 +*__~~green:راسته نخستیها Primata:~~__ نیمکره‌های مغز بسیار توسعه یافته است. چشمها در جلوی سر واقع شده‌اند. انگشت شصت در پا و یا دست طوری قرار گرفته که گرفتن اجسام را امکان‌پذیر می‌سازد. این انگشت در مقابل چهار انگشت دیگر قرار می‌گیرد. مانند میمونهای دم‌دار آسیایی ، آفریقایی و آمریکایی مانند بابون و یا میمونهای بی‌دم آسیایی و آفریقایی مانند ((گوریل)) و ماداگاسکار مانند ((لمور)).

 +*__~~green:راسته Edentata:~~__ بدون دندانها مانند مورچه خوار تنبل.

 +*__~~green:راسته Pholidota:~~__ مورچه خوار فلس‌دار یا پانگولین.

 +*__~~green:راسته Tubulidentata:~~__ دهان گردان آردوارک.

 +*__~~green:راسته Lagomorpha

~~__
 +*__~~green:راسته Rodentia:~~__ بسیاری از افراد ((موش|موشها)) ، ((سنجاب|سنجابها)) و ((خرگوش|خرگوشها)) را به عنوان یک گروه و تحت نام جوندگان می‌شناسند. و گر چه عادات و رفتار و حتی برخی از اندامها بدن خرگوشها نظیر جوندگان ممکن است شبیه جلوه کند اما تفاوتهایشان بیش از شباهتهایشان است.

 +

 +
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//07//Pestandar_dandan.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/4/4a/mammel2.JPG}
  
 
 
 
 
-r />یش ا 4000 گنه از پتادارا که ((فا))ها ت ((فیل))ه و ا موها تا ((نهنگ))های آبی گ تنوع دارن٬ در عالم وجد دارد. بیشتر پستانداران ((خونگرم)) بوده و وی طح بدنشان را ((مو)) پوشانده است. آنها به هایشان را با شیر٬ ه وسط غدد شیری لید شود ذیه می کنند. />
پتانرن به سه گروه تقسیم می شوند:

پس
تدارانی که خم می گذارند٬ ((کیسه داران)) ٬ وزرگتری گ پستانداران فت دار٬ که امل ((نان)) م می د. /> />کثر پستاندار به های به نیا ی آون که ح ار (اده) رشد ی کنن. این ستانداران بچه ا به خود را در داخ رحم بوسیله و اکسیژن و یه تامین می نن. تدارانی مل ((موش))ها٬ اهای آبی و ((و))ها راک بچه هایش را به این ریق ب نیا می آورند پستانداان جفت می نا. مان باری ز 20 ر برای موش ت 20 رای ((ی)) متغی است.

بر
خاف یونات دیگر پستانداران یک سته دان ترکیبی دارند. نها در سمت جلوی هنشان ((دندانهای ث)) و ((گ)) من دارن٬ که بای رتن غذا و تکه تک کردن آن بکار٬ می ن. بعد با استفده ا نانهای سیب غذا را جوی و خور کرد و ن را ر دند. ه گره ا پسانداران ری ننهای با شک ا خ و انزه مخصو ه خود می باند که این کل و اندازه تی ب وع غذای دارد که حیوان می خورد. /
> /
>بیش از 4/1 پستانداران ه ((حشرات)) به عنوان ذای اصلی یا تنها ی خود ابسته هستند ی نها متعلق روهی ه ام خواره می شد که شامل مو پوه را موش کو و وه ی ات یگر حشره خوارا شامل پرنده موره خوار، موش برد درختی و یشتر ((خفاش))ها می شوند یک حه بزگ مل مورچه خوار زرگ آمیکای نوبی می تواند یش از 30000 حشره را در روز بخورد. />
بیش از 1000 گونه حشره خوار پستاندار در سراسر جهان به استثناء ((قطب جنوب)) یافت می شد 2 گونه از ایها(( گورکن)) و ((جوجه یغی)) در یجانمایش داده شده اند پستانار تنبل آمریکای جبی یز ک از بستگان این گره ات در یا نان دا شده است. />
__((پستاارا ریایی)):__

3
گروه از تانداران یایی ود دارد دو گره ز آه امل ((ول))ها٬ ((دلفین))ه و ((گو مهی)) تند که همه مر خود را در آّب می گراند گوه سوم وکهی آبی شیرهای ی ((گراز ماهی)) ها هستند ک روی مین تولیدمثل ی کنند پستانداران درییی ا ن کشیده پهای شک ((اله)) و لایه ی ضخی ز چربی که بدنشان را مانند عایقی فا گرته کملا" با زندگی زیر ب سازار هست و می انند مانی ولی را زیر آب مانند. />
عضی از پستاداران دریایی یرج زنندگان بسیار الی به عم دریا هسند وک آب جنوبی قادر ست تا عمق 1200 متر (4000 ((پا))یی) در آب فرو رود می توان تا دو ساعت در یر بای ماند. /> />

__
ای بی‌گونه‌های پستاندار:__ /
> /
>__((اکیدنه))__ />
__((وفالو))__

__((
کوهی))__ />
__((ب
ز مو یابانی))__ />r />__((پلاتی س))__ />
__
((پیک))__

__((
وه تیی))__

__((خ
اش))__ /> />__((خرگوش صحرایی))__ /> />__((خرگو گو دراز))__ />
__((خ
وک برزیلی))__

__
((زرافه))__

__((
گ اان))__ />
__((سنج
ا))__

__((ش
تر))__ />
__((ای))__ />
__((ع
تر))__

__((
ل امون))__

__
((کگ))__

__
((کی ارا))__

__
((کرگد))__

__
((کو))__

__((
گا قطبی))__

__
((گاز))__

__((گربه‌س
انان))__

__((گ
ور کن))__

__
((وزن))__

__
((مورچه ار))__

__((
و صحرایی))__

__
((وش ک))__

__
((میمون))__

__
((میون ل سه چنالی))__

__((وم
ات))__

! منبع:
*''DK multi media''
+*__~~green:اته Cetacea هنگها:~~__ ال د ی اته است. ی راه نهنگهای بندار (دو دندان) و ی راسته هنهی داد.>>
*__~~green:اه Carnivora گوشتاران:~~__ ین رات ا پستاندارانی ست که ارای نان یش ند و ندانهای گوشتبر سیا پیش آی لای رده یز ستند. گربه انا بیین ت گتاری ا داه و اهایش ت ردیابی ید کار حیوانا ت یات ا. ر بیشت مایل ب مه چی خای و تی گیهاری دارند و ه مین ه دندانهای گت ن نبا تاه نام است. ه انای ((رس قبی)). ((ور|و)) ((راک|رکنه)) ، ((گرب|گربه‌ها)) ((سگ انان)) ((ر|ها)) و ((کا)) راه گوخواان ا ی یدهند.

/>*__~~green:راته Pinnipedia:~~__ یلها Seala و ا دی په ناست. واه وار مد ا ب ا نمی‌شون. سیری ا یلها اله وش دیه نمی شود و حیون ه زم خارج ز آ وی زمین اه می‌رود.


*__~~green:راسته Probosidea:~~__ ((فی|یها)) که رمشان ا بینی ب قانی ک گرته و عا در قی دنانهای پی طیل شده است.


*__~~green:راست Hyracoidea:~~__ اهرا ب رگوشها وندگان ا دارد وی یم اه و ه کچک دیکرین خویاند یل مسوب می‌و.

/>*__~~green:را Sirenia:~~__ ((گاو دریایی)) جانرنی ستند در ه ، وا بزی دارای اه می و دستی اگرند. اکن ای کم مق‌اند.


*__~~green:است فرد ان Perissodactyla:~~__ ام ((اس)) ، ((گورر)) و ((کرگد)) ات. داری م اده و بگ هستند.


*__~~green:اه زو مان Artiodactyla:~~__ شا ((تا)) ، ((گراز)) ، ((گون|گونها)) و ((زرافه|اه‌ها)) ات.
ا ر ا نوان
*((ی‌مرگ))
*((تکال انوران))
*((پرند))
*((زگا))
*((انوران))
*((وزیستان))
*((رده دی جاوران))
*((جاورشسی))
*((ماهی))
*((مداان))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [15:49 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [06:09 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 دی 1383 [12:05 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [08:02 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [06:31 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..