منو
 کاربر Online
950 کاربر online
تاریخچه ی: پرهیز از تهمت زدن

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-9Lines: 1-36
-ین اسا هیچگاه و در هیچ شرایی اازه نمی دهد که ق به سبب یک سو ن «((بدگمانی))» به کسی تهمت زد، و بدون دلیل روشن و قاطع هیچ فردی نباید مورد اتهام و بازواست قرار گیرد.
از دیدگاه رآن کریم، هر چه زمینه تهمت زدن به افراد بی گناه را اهم کند ممنوع و مکوم است بر این اساس رآن می فرماید:
(__ان بع الظن ام__ )، (برخی از گمانها و احتمالات بدون دلیل درباره افراد گناه است) باید آبروی فرد یا افرادی که مورد اتهام بدون دلیل قرار میگیرند بازسازی ود و حقوق ایع شده آنان تدارک و جبران گردد.
+V{maketoc}
!
عریف لغوی تهمت
بهتا
ن و تهمت عبارتست از ایکه اسان در حق غیر به چیزی ه راضی یست ((دروغ)) بگوید به عبارت دیگر چیزی را به دروغ به یری نسبت دهد و شخصی ه مرتکب ((گاه)) و عمل زشتی نشده به انجام آن متهم کند و یا عیب و نقصی را که در او نیت به او بچسباند و فرقی نیست که این نبت دروغ در حضور او باشد یا در غیاب.
بهتان و تهمت
از ((گناهان کبیره)) است و در ((قرآن مجید)) به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذکر گردیده ک به آن اشاره خواهد شد.
!بدترین نوع دروغ
در حقی
ق بهتان بدترین نوع دروغ است و چنانچه اتهام شخص در غیاب وی باشد غیبت هم بشمار می‌آید و انسان در واقع مرتکب دو گناه شده است یکی دوغ و یگری غیبت و بزرگترین ظلم در حق برادر ((مؤمن)) آنست که او را متهم به رتکاب ناهی کنی که هرگز آنرا انجام نداده است. بهتان باصطلاح همین برچسب زدن به این و آن است که متاسفانه همواره در جوامع بشری مطرح بوده و امروزه نیز بزرگترین ابزار دشمنان و مخالفان است.
!آثار سوء اجتماع
ی تهمت
{picture=accusation.jpg height=400 width=266 align=left}نتیجه بهتان و افتراء به این و آن اینست که نظام اجتماعی دیر یا
زود ز هم بپاشد و عدالت اجتماع از بین برو.د حق باطل و باطل حق جلوه کن، بیناهان متهم و گرفتار، ‌و گناهکاران تبرئه و آزاد باشند، حسن ظن به سوء ظن نسبت بکدیگر تبدیل گردد و اعتماد عمومی مردم از یکدیگر سلب شود و زمینه‎ی هرج و مرج فراهم گردد و نا امنی و نار ضایتی رشد یابد،‌ دوستی و صمیمیت جایش را به کینه و عداوت بدهد، مردم پراکنده و متفرق و بدون ارتباط با یکدیگر زندگی کنند و از تجمع و تشکل و انسجام خبری نباشد. بدون شک چنین جامعه‌ای نمی‌تواند دوام و بقاء داشته باشد بله بزودی سقوط خواهد کرد و مردم آ هلاک و گرفتار انواع مشکلات و بلایا خواهند شد. و لذا ((امام صادق)) ـ علیه السلام ـ فرمود: هر گاه مؤمنی برادر مؤمن خویش را متهم سازد و به او تهمت بزند ایمان از قلب او محو می‌شود همچنانکه نمک در ب ذوب می‌ردد. و وقتی ایمان مؤمن ذوب شد و دیگر اثری از ایمان در قلبش باقی نماند جایگاهش دوزخ است چنانکه ((پیامبر اکرم)) ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ فرمود: هر کس به مرد یا زن ا ایمانی بهتان بزند یا درباره‎ی کسی چیزی بگوید که در او نیست خداوند در ((قیامت)) او را بر تلی از آتش قرار می‌دهد تا از آنچه گفته است خارج شود. و از عهده‎ی‌ گفته‎ی خود بیرون آید.
در قرآن کریم بیش از چهل آیه درباره‎ تهمت و بهتان به مردم در رابطه با جریانات مختلفی نازل شده ه چند نمونه مهم آن ذکر می‌شود.
!چند نکته‎ مهم:
!!تهمت دو صورت
ارد:
* افتراء: ت
همت زنده با علم و آگاهی، گناه یا عیبی را به شخصی نسبت می‌دهد یعنی می‌داند که آن شخص دارای این عیب نیست و یا این گناه از او صادر نشده است مع الوصف آن را به او نسبت می‌دهد و حتی گاهی خود او مرتکب عمل زشتی شده ولی برای نجات خود از گرفتاری و فرار از مازات آنرا به دیگر نسبت می‌دهد، که در اصطلاح به آن افتراء وید.
هتان: تهمت زننده بدون علم بلکه از روی ظن و گمان چیزی را به شخصی نسبت می‌دهد مانند نمونه‎ی اول و دوم که در اصطلاح به آن بهتان گویند. ریشه‎ی صورت دوم همان سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران است که موجب می‌شود هر کاری که از دیگران صادر شود آنرا حمل بر فساد و بدی کند. و اکثر تهمت‌ها بخاطر ناآگاهی و سوء ظن است، و لذا خداوند در قرآن می‌فرماید: ای مؤمنان از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید زیرا بعضی از گن‌ها گناه است.
البته کا
ملاً روشن است که پیدایش ظن و گمان یا وهم و خیال در ذهن امری غیر اختیاری می‌باشد و حسن و قبح، ثواب و عقاب در قلمرو افعال اختیاری است نه غیر اختیاری، بنابراین ماد اینستکه به گمان خود ترتیب اثر ندهید و از عمل بدون علم اجتناب ورزید زیرا بسیاری از کسانی که بدون علم و بر اساس حدس و گمان عمل می‌کنند مرتکب گناه و معصیت می‌شوند. چنانچه در آیه دیگر فرمود: از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن و در جای دیگر گروهی را بخاطر اینکه به سوء ظن خود ترتیب اثر دادند ملامت و سرزنش می‌کند و می‌فرماید: شما بدگمان شدید و سوء ظ پیدا کردید و بر اساس آن عمل کردید پس هلاک و تباه گشتید. و نیز می‌فرماید: مشرکان پیروی نمی‌کنند مگر گمان را و آنان گمان آوران هستند.
!!حمل فعل مسلمان بر صحت:
مؤمن نه تنها نباید به برادر و خواهر مؤمن خویش سوء ظن داشته باشد و به آن ترتیب اثر بدهد بلکه باید
عمل و را حمل بر صحت کند و بکوشد تا سوء ظن خویش را ه حسن ظن تبدیل نماید.
((امام علی|امیر مؤمنان علی
)له السلام ـ در این رابطه می فرماید: باید گفتار و کردار برادر دینی خود را به بهترین وجه قرار دهی مگر اینکه یقین پیدا کنی و راه توجیه (حمل بر صحت) بر تو بسته باشد. و نباید به سخن برادرت بد گمان باشی در حالیکه تو محمل خوبی برای توجیه کلام او می‌یابی.
^همچنین محمد بن فضیل می‌گوید. به امام هفتم عرض کردم: بعض
ی از افراد موثق برای من خبر آوردند ه یکی از براران دینی درباره‎ی‌ من مطلبی گفته که آنرا نمی‌پسندم از او در این باره سؤال کردم، او انکار نمود تکلیف من چیست؟ حضرت فرمود: گوش و چشمت را نسبت به برادرت تکذیب کن بطوریکه اگر پنجاه عادل در نزد تو گواهی بدهند که فلانی درباره‎ی تو چنین مطلب نادرستی را مطرح ساخته تو باید آنان را تکذیب، و برادر ایمانی خود را تصدیق کنی و آنچه را که باعث ریختن آبروی او میشود اشاعه ندهی که در غیر این صورت از مصادیق آیه‎ی: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا، خواهی بود.
بناب
راین مادامی که میتوانی باید قول و فعل مؤمن را حمل بر صحت، و به خیر و صلاح توجیه کنی و نباید به او بدبین و بد گمان باشی و امر او را بر فساد و بدی حمل نمائی، حتی اگر از دهان مؤمنی بوی شراب به مشامت رسید نباید به او سوء ‌ظن پیدا نی که او شراب خوره، و مرتکب فعل حرام گشته، ‌بلکه باید محمل خوبی برای آن بیابی مثلاً بگوئی که شاید طبق تجویز پزشک به منظور مداوا و درمان نوشیده و یا فساق او را مجبور به شرب خمر کرده‌اند و یا اشتباها بجای شیشه‌ی سرکه بطری شراب را برداشته و بدهان ریخته و هنگامی که متوجه شده که شراب است بلافاصله آنرا بیرون ریخته و حتی قطره‌ای هم فرو نبرده است.^
!!فرار از موضع تهمت:
((اسلام)
) از طرفی تهمت را حرام دانسته و از مؤمنان خواسته تا از سوء ظن به یکدیگر اجتناب ورزند و در صورت پیدایش سوء ظن به آن اعتنا نکنند و ترتیب اثر ندهند بلکه گفتار و کردار مؤمن را بر صحت و خوبی حمل نمایند و از طرف دیگر به مؤمنان دستور داده تا خود را در معرض تهمت قرار ندهند و از گفتن سخنان و اعمالی که موجب سوء ظن می‌شود پرهیز کنند تا مورد تهمت و افترا قار نیرند.
چنان
که امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ فرمود: کسی که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او بد گمان می‌شود ملامت و نکوهش کند.
همچنین ((ام
ام صادق)) ـ علیه السلام ـ فرمود: کسی که به موضعی از مواضع تهمت برود و متهم شود نباید جز خودش را ملامت کند. و نیز امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ در وصیت به فرزندش امام مجتبی ـ علیه السلام ـ فرمود: از محل تهمت بر حذر باش و دوری کن، همچنین از مجلسی که به آن گمان بد برده می‌شود. و به همین جهت است که در اخبار و روایات تأکید شده که مؤمنان باید از دوستی و هم نشینی با فساق و گناهکاران بپرهیزند زیرا رابطه داشتن با آنان موجب می‌شود ه مرم نسبت به مؤمنان بدبین و در نتیجه به آن‌ها تهمت بزنند.
و نیز پیام
بر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ فرمود: از مواضع تهمت بپرهیزید و خود هنگامی که در مسجد ((اعتکاف|معتکف)) بود و صفیه یکی از همسران پیامبر ه دیدن حضرت آمد، پیامبر هنگام مراجعت صفیه به منزل چند گامی او را همراهی و در ضمن با او گفتگو می‌کرد یکی از انصار آنان را دید حضرت به انصاری فرمود این صفیه همسر من است، و هدف پیامبر از بیان این مطلب دفع سوء ظن محتمل از طرف انصاری بود.
!!افتراء به خدا و رسول و ائمه:
تاکنون بحث درباره‎ی تهمت به مؤمنان بود و گفته شد که تهمت به مؤمن حرام است اما بدتر از آن اینست که انسان به خدا،
قرآن،رسول و ائمه اطهار تهمت بزند مثل اینکه برای خدا شریک قائل ود و یا منکر معاد باشد یا چیزی را که ائمه نگفته‌اند به آنان نسبت بدهد، احادیث جعلی و دروغین بسازد و یا رسالت پیامبر را دروغ پندارد و بگوید که او از طرف خدا مبعوث نشده و بدروغ ادعا نبوت نموده و یا بگوید پیامبر و ائمه به چیزی امر کرده‌اند که خدا به آن امر نکرده و چیزی را واجب دانسته‌اند که خدا آنرا واجب ندانسته است، و شکی نیست که دروغ پنداشتن رسالت پیامبر و تکذیب آن و نفی دعوت او، به انکار خدا و کفر برمی‌گردد و کسی که به پیغمبر نسبت دروغ بدهد و تهمت بزند و حکمی که در اسلام نیست به آن، نسبت دهد در واقع به خدا نسبت دروغ داده زیرا تکذیب رسول و ائمه و آیات الهی تکذیب خدا است و افتراء بر کسی که جز از طرف خدا سخن نمی‌گوید، افتراء به ذات الهی محسوب می‌شود چنانکه در روایتی امام صادق ـ علیه السّلام ـ به مردی از اهالی شام فرمود: سخن ما را بشنو و بر ما دروغ مبند زیرا سی که بر ما رباره‌ی چیزی دروغ بگوید بر پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ دروغ بسته و کسی که بر پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ دروغ ببندد به خدا دروغ بسته و خداوند چنین شخصی را عذاب می‌کند.
-مابع :
قرآ
ن کری، و حجرات،‌ آیه 12

مراجعه شو
د به:
+منی یید:
 ((حرمت مؤمن)) ((حرمت مؤمن))
 +!منابع:
 +*کافی، ج2، ص361؛
 +* البرهان، 4/208).
 +*وسائل الشیعه، ج8، ص603؛ عیون اخبار الرضا، ب 30
 +*البرهان، ج4، ص209؛ کافی، ج2، ص362؛ امالی، م50، ص304
 +*البرهان، ج3، ص128.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [06:56 ]   8   یاسر ناظم نیا      جاری 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [15:08 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [15:02 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [14:58 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [09:28 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [07:12 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [05:22 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 خرداد 1383 [09:43 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..