منو
 کاربر Online
1441 کاربر online
تاریخچه ی: پرتقال «داروئی»

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-45Lines: 1-46
 !کلیات گیاه شناسی !کلیات گیاه شناسی
-
پرتقال درخت کوچکی است دارای برگهای سبز و گلهای سفید پوست پرتقال نارنجی رنگ ، کمی ناصاف و ((میوه)) آن بسته بانواع مختلف شیرین و ترش ، زرد رنگ و یا قرمز می باشد .پرتقال یکی از قدیمی ترین میوه هایی است که بشر از آن استفاده می کرده است و در حدود 500 سال قبل از میلاد ((مسیح)) کنفوسیوس از آن نام برده است .در حال حاضر بیشتر از 200 نوع پرتقال در ((آمریکا)) کشت می شود و آمریکا نصف کل محصول پرتقال دنیا را تولید می کند .پرتقال اولیه ، کوچک ، تلخ و پر از هسته بوده است که در اثر تربیت مهندسی ژنتیکی و همچنین انتخاب نوع بهتر و ((کود)) کافی درشت تر و شیرین تر شده است .پرتقال ابتدا از ((چین)) به ((هندوستان )) برده شده و سپس از آنجا به نقاط دیگردنیا راه یافت .

__ترکیبات شیمیایی:__ پرتقال یکی از غنی ترین منابع ((ویتامین C)) می باشد . البته باید دقت کرد که ویتامین C در اثر سرما و گرمای زیاد از بین می رود . ((اسانس))ی که از گلهای پرتقال گرفته می شود بنام ((روغن)) نرولی Neroli Oil معروف است که دریاب وئی بسیار مطبوع بوده و خیلی گران است و در ((عطر)) سازی از آن استفاده می شود .


|| |__::
ر صد گر پرتقال پوت کنده::__| |__::در صد گرم پوست پرتقال::__
آب|86 گرم|آب |70 میلی گرم
پ
روتئین|1 گرم|پروتیئن|1/5 میلی گرم
نشاسته|0/2 گرم|مواد چربی|0/2 میلی گرم
کلسیم|12 گرم|مواد نشاسته ای|25 میلی گرم
فسفر|40 میلی گرم|کلسیم|160 میلی گرم
آهن|20 میلی گرم|فسفر|20 میلی گرم
سدیم|0/4 میلی گرم|آهن|0/8 میلی گرم
پتاسیم|1 میلی گرم|سدیم|3 میلی گرم
ویتامین آ|200 میلی گرم|پتاسیم|210 میلی گرم
ویتامین ب 1|200 واحد|ویتامین آ|420 واحد
ویتامین ب 2|0/1 واحد|ویتامین ب 1|0/12 میلی گرم
ویتامین ب 3|0/04 میلی گرم|ویتامین ب 2|0/1 میلی گرم
ویتامین ث|50 میلی گرم|ویتامین ب 3|1 میلی گرم
| |ویتامین ث|135 میلی گرم||__خواص داروئی:__
موسسه مبارزه با بیماری ((سرطان)) آمریکا چندین سال پیش در اثر مطالعات زیاد دریافت که علت اینکه سرطان ((معده)) در آمریکا کمتر از نقاط دیگر است این است که مردم آمریکا در تمام مدت سال پرتقال مصرف می کنند . البته شاید علت آن وجود ویتامین C در پرتقال است .
#((دانشمندان)) سوئدی کشف کرده اند که خوردن پرتقال از سرطان لوزالمعده جلوگیری می کند .
#خوردن پرتقال ((کلسترول)) را پائین می آورد .
#پوست سفید پرتقال و ورقه های نازک بین قسمت های داخل پرتقال بهترین دارو برای کاهش کلسترول خون است .
#اسانس پرتقال ضد عفونت های میکربی است .
#پرتقال مقوی معده و ضد گاز معده است .
#پرتقال ضد سم ، ادرار آور و نرم کننده سینه و ضد استفراغ است .
#جوشانده برگهای پرتقال برای شست وشوی ورم ها و کاهش درد مفید است .
#خوردن پرتقال ضد اسپاسم و آرام بخش است .
#اسانس پرتقال را برای ضد عفونی کردن بکار می برند .
#پرتقال خون را تمیز می کند .
#برای برطرف کرده چین و چروک صورت وشادابی آن قسمت خوراکی پرتقال را روی صورت بمالید و بعد از 15 ((دقیقه)) با آب بشوئید .
#از پرتقال برای کم کردن وزن می توانید استفاده کنید . طرز استفاده بدین صورت است که یک عدد پرتقال و 3 عدد ((لیموترش)) را پوست کنده و به قطعات کوچک تقسیم کنید بعد آنرا داخل دیگی ریخته و بن نیم لیتر آب اضافه کنید و بمدت 10 دقیقه بجوشانید . سپس سه قاشق ((عسل)) بن اضافه کرده و مجددا بمدت 5 دقیقه بجوشانید و آنرا صاف کنید . از این شربت 3فنجان در روز بنوشید . تا وزن شما بمقدار ایده آل دارید .
#پرتقال گرچه ((اسید))ی است ولی خاصی قلیایی به بدن می دهد و برای کسانیکه ((گوشت)) زیاد مصرف می کنند و بدنشان اسیدی شده است مفید است .
#برای استفاده بیشتر از مواد غذای پرتقال بهتر است که پوست زردرنگ آنرا بگیرید و با پوست سفید و پره های داخل آن بخورید زیرا در پوست سفید آن ((مواد معدنی)) زیادی وجود دارد که اثر اسید موجود در پرتقال را خنثی می کند .
#وا ه د ف نربه را ریده می باد وب پرتا موجود در روشگاا و سور ارکت ها این وا را ندارند .

__رت :__ را ای برای ن بیان نده ا .

+((پرتقال)) درخت کوچکی است دارای برگهای سبز و گلهای سفید پوست پرتقال نارنجی رنگ ، کمی ناصاف و میوه آن بسته به انواع مختلف شیرین و ترش ، زرد رنگ و یا قرمز میباشد. پرتقال یکی از قدیمیترین میوههایی است که بشر از آن استفاده میکرده است و در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح کنفوسیوس از آن نام برده است.

در حال حاضر بیشتر از 200 نوع پرتقال در آمریکا کشت میشود و آمریکا نصف کل محصول پرتقال دنیا را تولید میکند. پرتقال اولیه ، کوچک ، تلخ و پر از هسته بوده است که در اثر ((مهندسی ژنتیک)) و همچنین انتخاب نوع بهتر و کود کافی درشتتر و شیرینتر شده است. پرتقال ابتدا از چین به هندوستان برده شده و سپس از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافت.


/>
{img src=img/daneshnameh_up/5/54/citrus1.JPG}

!
ترکیبات شیمیایی />پرتقال یکی از غنیترین منابع ((ویتامین C)) میباشد. البته باید دقت کرد که ویتامین C در اثر سرما و گرمای زیاد از بین میرود. اسانسی که از گلهای پرتقال گرفته میشود به نام __~~green:روغن نرولی~~__ معروف است که بسیار مطبوع بوده و خیلی گران است و در عطرسازی از آن استفاده میشود.
!ا داروئی
موسسه مبارزه با ((بیماری سرطان)) آمریکا چندین سال پیش در اثر مطالعات زیاد دریافت که علت اینکه سرطان معده در آمریکا کمتر از نقاط دیگر است این است که مردم آمریکا در تمام مدت سال پرتقال مصرف میکنند. البته شاید علت آن وجود ویتامین C در پرتقال است.
*دانشمندان سوئدی کشف کردهاند که خوردن پرتقال از ((سرطان لوزوالمعده)) جلوگیری میکند.
*خوردن پرتقال ((کلسترول)) را پائین میآورد.
*پوست سفید پرتقال و ورقههای نازک بین قسمتهای داخل پرتقال بهترین دارو برای کاهش کلسترول خون است.
*اسانس پرتقال ضد عفونتهای میکربی است.
*پرتقال مقوی معده و ضد گاز معده است.


*پرتقال ضد سم ، ادرارآور و نرم کننده سینه و ضد استفراغ است.
*جوشانده برگهای پرتقال برای شست وشوی ورمها و کاهش درد مفید است.
*خوردن پرتقال ضد اسپاسم و آرام بخش است.
*اسانس پرتقال را برای ضد عفونی کردن بکار میبرند.
*پرتقال خون را تمیز میکند.


*برای برطرف کرده چین و چروک صورت و شادابی آن قسمت خوراکی پرتقال را روی صورت بمالید و بعد از 15 دقیقه با آب بشوئید.
*از پرتقال برای کم کردن وزن میتوانید استفاده کنید. طرز استفاده بدین صورت است که یک عدد پرتقال و 3 عدد لیموترش را پوست کنده و به قطعات کوچک تقسیم کنید بعد آنرا داخل دیگی ریخته و به ن نیم لیتر آب اضافه کنید و به مدت 10 دقیقه بجوشانید. سپس سه قاشق عسل به ن اضافه کرده و مجددا به مدت 5 دقیقه بجوشانید و آن را صاف کنید. از این شربت 3 فنجان در روز بنوشید تا وزن شما به مقدار ایدهآل درید.


*پرتقال گرچه اسیدی است ولی خاصی قلیایی به بدن میدهد و برای کسانی که گوشت زیاد مصرف میکنند و بدنشان اسیدی شده است مفید است.
*برای استفاده بیشتر از مواد غذای پرتقال بهتر است که پوست زرد رنگ آنرا بگیرید و با پوست سفید و پرههای داخل آن بخورید زیرا در پوست سفید آن مواد معدنی زیادی وجود دارد که اثر اسید موجود در پرتقال را خنثی میکند.
احث مرتبط با عنوان
>

||
((رتیشو «ارى»))|((آقطی سیاه «اروئی»))|((آوکاد «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفج «دارئی»))|((ان «داروئی»))|((انبه «دارئی»))|((انجیر «ارئی»))|((اگور «داروی»))|((باباآدم «داروئی»))
((بابون
ه «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بامجان «داروئی»))|((باقلا «داروی»))|((برنج «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((هویج «داروئی»))
((پیاز «داروئی»))|((
تخ کتا «داروئی»))|((ترب و تربچه «داروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «داروئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»))
((خاک
شیر «داروئی»))|((ختمی «داروئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارین «ارئی»))|((د اسب «داروئی»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیانه «داروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خاص دارویی ریحا))|
((زرد آلو «د
اروئی»))|((زردچوبه «داروئی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «داروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سنبل الطیب «داروئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب زم
ینی «اروئی»))|((سیر «داوئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرمز «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هفت بند «داروئی»))|((عناب «داروئی»))|((فندق «داروئی»))|((قاصدک «داروئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گرد «اروی»))|((گریپ فروت «داروئی»))|((گزنه «داری»))|((گشنیز «داروئی»))|((گلای «اوئی»))|((گوجه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای یا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((ماروبه «داروئی»))
((مامیران ک
بیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((خواص دارویی نارگیل))|((نخود «داروئی»))|((نناع «داروئی»))|((هل «داوی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|
||
>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 19 دی 1385 [21:17 ]   14   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [05:26 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [05:25 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [05:24 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [08:38 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [08:36 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [07:45 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [07:18 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [06:28 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [06:21 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [05:45 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:51 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:38 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:26 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..