منو
 کاربر Online
807 کاربر online
تاریخچه ی: پرتقال «داروئی»

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-30Lines: 1-46
 !کلیات گیاه شناسی !کلیات گیاه شناسی
-
پرتقال درخت کوچکی است دارای برگهای سبز و گلهای سفید پوست پرتقال نارنجی رنگ ، کمی ناصاف و یموه آن بسته بانواع مختلف شیرین و ترش ، زرد رنگ و یا قرمز می باشد .پرتقال یکی از قدیمی ترین میوه هایی است که بشر از آن استفاده می کرده است و در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح کنفوسیوس از آن نام برده است .در حال حاضر بیشتر از 200 نوع پرتقال در آمریکا کشت می شود و آمریکا نصف کل محصول پرتقال دنیا را تولید می کند .پرتقال اولیه ، کوچک ، تلخ و پر از هسته بوده است که در اثر تربیت مهندسی ژنتیکی و همچنین انتخاب نوع بهتر و کود کافی درشت تر و شیرین تر شده است .پرتقال ابتدا از چین به هندوستان برده شده و سپس از آنجا به نقاط دیگردنیا راه یافت .

__ترکیبات شیمیایی:__ پرتقال یکی از غنی ترین منابع ویتامین C می باشد . البته باید دقت کرد که ویتامین C در اثر سرما و رگمای زیاد از بین می رود . اسانسی که از گلهای پرتقال گرفته می شود بنام روغن نرولی Neroli Oil معروف است که دریاب وئی بسیار مطبوع بوده و خیلی گران است و در عطر سازی از آن استفاده می شود . در 100 گرم پرتقال پوست کنده مواد زیر موجود است :

ب 86 گرم پروتئین 1 گرم نشاسته 0/2 گرم کلسیم 12 گرم فسفر 40 میلی گرم آهن 20 میلی گرم سدیم 0/4 میلی گرم پتاسیم 1 میلی گرم ویتامین آ 200 میلی گرم ویتامین ب 1 200 واحد ویتامین ب 2 0/1 واحد ویتامین ب 3 0/04 میلی گرم ویتامین ث 50 میلی گرم در صد گرم پوست پرتقال مواد زیر موجود است :آب 70 میلی گرم پروتیئن 1/5 میلی گرم مواد چربی 0/2 میلی گرم مواد نشاسته ای 25 میلی گرم کلسیم 160 میلی گرم فسفر 20 میلی گرمآهن 0/8 میلی گرم سدیم 3 میلی گرم پتاسیم 210 میلی گرم ویتامین آ 420 واحد ویتامین ب 1 0/12 میلی گرم ویتامین ب 2 0/1 میلی گرم ویتامین ب 3 1 میلی گرم ویتامین ث 135 میلی گرم


__خواص داروئی:__
موسسه مبارزه با بیماری سرطان آمریکا چندین سال پیش در اثر مطالعات زیاد دریافت که علت اینکه سرطان معده در آمریکا کمتر از نقاط دیگر است این است که مردم آمریکا در تمام مدت سال پرتقال مصرف می کنند . البته شاید علت آن وجود ویتامین C در پرتقال است .
#دانشمندان سوئدی کشف کرده اند که خوردن پرتقال از سرطان لوزالمعده جلوگیری می کند .
#خوردن پرتقال کلسترول را پائین می آورد .
#پوست سفید پرتقال و ورقه های نازک بین قسمت های داخل پرتقال بهترین دارو برای کاهش کلسترول خون است .
#اسانس پرتقال ضد عفونت های میکربی است .
#پرتقال مقوی معده و ضد گاز معده است .
#پرتقال ضد سم ، ادرار آور و نرم کننده سینه و ضد استفراغ است .
#جوشانده برگهای پرتقال برای شست وشوی ورم ها و کاهش درد مفید است .
#خوردن پرتقال ضد اسپاسم و آرام بخش است .
#اسانس پرتقال را برای ضد عفونی کردن بکار می برند .
#پرتقال خون را تمیز می کند .
#برای برطرف کرده چین و چروک صورت وشادابی آن قسمت خوراکی پرتقال را روی صورت بمالید و بعد از 15 دقیقه با آب بشوئید .
#از پرتقال برای کم کردن وزن می توانید استفاده کنید . طرز استفاده بدین صورت است که یک عدد پرتقال و 3 عدد لیموترش را پوست کنده و به قطعات کوچک تقسیم کنید بعد آنرا داخل دیگی ریخته و بن نیم لیتر آب اضافه کنید و بمدت 10 دقیقه بجوشانید . سپس سه قاشق عسل بن اضافه کرده و مجددا بمدت 5 دقیقه بجوشانید و آنرا صاف کنید . از این شربت 3فنجان در روز بنوشید . تا زون شما بمقدار ایده آل دارید .
#پرتقال گرچه اسیدی است ولی خاصی قلیایی به بدن می دهد و برای کسانیکه گوشت زیاد مصرف می کنند و بدنشان اسیدی شده است مفید است .
#برای استفاده بیشتر از مواد غذای پرتقال بهتر است که پوست زردرنگ آنرا بگیرید و با پوست سفید و پره های داخل آن بخورید زیرا در پوست سفید آن مواد معدنی زیادی وجود دارد که اثر اسید موجود در پرتقال را خنثی می کند .
#وا ه د ف نربه را رید ی باد وب را وجود در روگاهها و ور ارکت ا این وا ا ندارند . />
__رز افاده:__ ب بث نسه پیچی یاها دارویی برای بیاری ورد نر راه نایید
__مرا :__ ما خاصی رای ن یا ده ا .

+((پرتقال)) درخت کوچکی است دارای برگهای سبز و گلهای سفید پوست پرتقال نارنجی رنگ ، کمی ناصاف و میوه آن بسته به انواع مختلف شیرین و ترش ، زرد رنگ و یا قرمز میباشد. پرتقال یکی از قدیمیترین میوههایی است که بشر از آن استفاده میکرده است و در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح کنفوسیوس از آن نام برده است.

در حال حاضر بیشتر از 200 نوع پرتقال در آمریکا کشت میشود و آمریکا نصف کل محصول پرتقال دنیا را تولید میکند. پرتقال اولیه ، کوچک ، تلخ و پر از هسته بوده است که در اثر ((مهندسی ژنتیک)) و همچنین انتخاب نوع بهتر و کود کافی درشتتر و شیرینتر شده است. پرتقال ابتدا از چین به هندوستان برده شده و سپس از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافت.


/>
{img src=img/daneshnameh_up/5/54/citrus1.JPG}

!
ترکیبات شیمیایی />پرتقال یکی از غنیترین منابع ((ویتامین C)) میباشد. البته باید دقت کرد که ویتامین C در اثر سرما و گرمای زیاد از بین میرود. اسانسی که از گلهای پرتقال گرفته میشود به نام __~~green:روغن نرولی~~__ معروف است که بسیار مطبوع بوده و خیلی گران است و در عطرسازی از آن استفاده میشود.
!واص داروئی
موسسه مبارزه با ((بیماری سرطان)) آمریکا چندین سال پیش در اثر مطالعات زیاد دریافت که علت اینکه سرطان معده در آمریکا کمتر از نقاط دیگر است این است که مردم آمریکا در تمام مدت سال پرتقال مصرف میکنند. البته شاید علت آن وجود ویتامین C در پرتقال است.
*دانشمندان سوئدی کشف کردهاند که خوردن پرتقال از ((سرطان لوزوالمعده)) جلوگیری میکند.
*خوردن پرتقال ((کلسترول)) را پائین میآورد.
*پوست سفید پرتقال و ورقههای نازک بین قسمتهای داخل پرتقال بهترین دارو برای کاهش کلسترول خون است.
*اسانس پرتقال ضد عفونتهای میکربی است.
*پرتقال مقوی معده و ضد گاز معده است.


*پرتقال ضد سم ، ادرارآور و نرم کننده سینه و ضد استفراغ است.
*جوشانده برگهای پرتقال برای شست وشوی ورمها و کاهش درد مفید است.
*خوردن پرتقال ضد اسپاسم و آرام بخش است.
*اسانس پرتقال را برای ضد عفونی کردن بکار میبرند.
*پرتقال خون را تمیز میکند.


*برای برطرف کرده چین و چروک صورت و شادابی آن قسمت خوراکی پرتقال را روی صورت بمالید و بعد از 15 دقیقه با آب بشوئید.
*از پرتقال برای کم کردن وزن میتوانید استفاده کنید. طرز استفاده بدین صورت است که یک عدد پرتقال و 3 عدد لیموترش را پوست کنده و به قطعات کوچک تقسیم کنید بعد آنرا داخل دیگی ریخته و به ن نیم لیتر آب اضافه کنید و به مدت 10 دقیقه بجوشانید. سپس سه قاشق عسل به ن اضافه کرده و مجددا به مدت 5 دقیقه بجوشانید و آن را صاف کنید. از این شربت 3 فنجان در روز بنوشید تا وزن شما به مقدار ایدهآل درید.


*پرتقال گرچه اسیدی است ولی خاصی قلیایی به بدن میدهد و برای کسانی که گوشت زیاد مصرف میکنند و بدنشان اسیدی شده است مفید است.
*برای استفاده بیشتر از مواد غذای پرتقال بهتر است که پوست زرد رنگ آنرا بگیرید و با پوست سفید و پرههای داخل آن بخورید زیرا در پوست سفید آن مواد معدنی زیادی وجود دارد که اثر اسید موجود در پرتقال را خنثی میکند.
احث مرتبط با عنوان>

||
((رتیشو «ارى»))|((آقطی سیاه «اروئی»))|((آوکاد «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفج «دارئی»))|((ان «داروئی»))|((انبه «دارئی»))|((انجیر «ارئی»))|((اگور «داروی»))|((باباآد «دارئی»)) />((باونه «بابونه»))|((بادام «داروی»))|((بادام زینی «داروی»))|((بادجا «دارئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برنج «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «دارئی»))|((هویج «داروی»))
((پیاز «داروئی»))|((تخم
تان «اروئی»))|((ترب و تربچه «داروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «اروئی»))|((ج «داروئی»))|((جودوسر «دارئی»))|((چای کوهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»))
((خا
ک شیر «داروئی»))|((ختمی «دارئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچین «اروئی»))|((دم اب «اروئی»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیانه «داروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خواص دارویی ریحان))|
((رد آلو «داروئی»))|((زردچوبه «داوی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «داروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «دارئی»))|((سنبل اطیب «روئی»))|((سیب داروئی»)) />((سیب زمینی «داروئی»))|((سی «داروئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرمز «اروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «دارئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هفت
بند «داروئی»))|((عاب «داروئی»))|((فندق «دارئی»))|((قاصدک «داروئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کند «داروئی»))|((کوشاد «دارئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «د
اوی»))|((گریپ فروت «داروئی»))|((گزنه «داروئی»))|((گشنیز «دارئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوه فرنی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سویا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((مارچوبه «داروئی»))
((ممیران کیر «داروئی»))|((مو «اوئی»))|((میخک «داروئی»))|((خواص دارویی نرگیل))|((نخود «داروئی»))|((نناع «اروئی»))|((هل «دارئی»))|((هلو «داری»))|((هندوانه «داوی»))| />||
>>
>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 19 دی 1385 [21:17 ]   14   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [05:26 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [05:25 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [05:24 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [08:38 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [08:36 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [07:45 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [07:18 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [06:28 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [06:21 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [05:45 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:51 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:38 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:26 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..