منو
 صفحه های تصادفی
روش های بازی و چگونگی مقابله کردن در تنیس
فرهنگسرای قرآن
شورشهای اواخر حکومت نادر
سمبولیسم
انواع نقشه توپوگرافی
چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم
دیوپسید
رنگین کمان بسازید
دیو داد بن محمد
نفتگیر چینه‌ای
 کاربر Online
1654 کاربر online
تاریخچه ی: هیدروژن

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-139Lines: 1-139
 
 
 
 
 
 
 __ هیدروژن__  __ هیدروژن__
 
 
 __Hydrogen__ - ((هلیم)) __Hydrogen__ - ((هلیم))
 
 
 

__H__
 

__H__
 ((Lithium|Li))

 ((Lithium|Li))

 
{picture=:H_TableImage.png}
 
{picture=:H_TableImage.png}
 
((جدول استاندارد|جدول کامل))
 
((جدول استاندارد|جدول کامل))
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
 نام , شماره نام , شماره
 , علامت اختصاریH, 1 ,Hydrogen
 , علامت اختصاریH, 1 ,Hydrogen
 
 
 گروه شیمیایی غیر فلزات
 گروه شیمیایی غیر فلزات
 
 
 گروه , تناوب , بلوک گروه , تناوب , بلوک
  s , 1 , IA
  s , 1 , IA
 
 
  جرم حجمی , سختی 0.0899 kg/m3, ندارد
  جرم حجمی , سختی 0.0899 kg/m3, ندارد
 
 
 رنگ بی‌رنگ
تصویر:125pxH2C1.jpg
 رنگ بی‌رنگ
تصویر:125pxH2C1.jpg
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
 وزن اتمی 1.00794 amu
 وزن اتمی 1.00794 amu
 
 
  شعاع اتمی (calc) 25 (53) pm
  شعاع اتمی (calc) 25 (53) pm
 
 
 شعاع کووالانسی 37 pm
 شعاع کووالانسی 37 pm
 
 
 شعاع وندروالس 120 pm
 شعاع وندروالس 120 pm
 
 
 ((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) 1s1
 ((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) 1s1
 
 
 ((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی1
 ((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی1
 
 
 درجه اکسیداسیون (اکسید) 1، (آمفوتریک)
 درجه اکسیداسیون (اکسید) 1، (آمفوتریک)
 
 
 ساختار کریستالی شش گوشه
 ساختار کریستالی شش گوشه
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
 
((حالات ماده|حالت ماده)) گاز
 
((حالات ماده|حالت ماده)) گاز
 
 
 نقطه ذوب  نقطه ذوب
 14.025 K ° و (434- F ° ) 14.025 K ° و (434- F ° )
 
 
 
 
  نقطه جوش   نقطه جوش
 20.268 K ° و (423- F ° ) 20.268 K ° و (423- F ° )
 
 
 
 
 حجم مولی 11.42 ש10-3  حجم مولی 11.42 ש10-3
 m3/mol
 m3/mol
 
 
 گرمای تبخیر 0.44936 kJ/mol
 گرمای تبخیر 0.44936 kJ/mol
 
 
 گرمای هم‌جوشی 0.05868 kJ/mol
 گرمای هم‌جوشی 0.05868 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار)) 209 Pa در 23 K
 ((فشار بخار)) 209 Pa در 23 K
 
 
 سرعت صوت 1270 m/s در 298.15 K
 سرعت صوت 1270 m/s در 298.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیویته)) 2.2 (درجه پاولینگ)
 ((الکترونگاتیویته)) 2.2 (درجه پاولینگ)
 
 
 ظرفیت گرمایی ویژه 14304 J/kg*K
 ظرفیت گرمایی ویژه 14304 J/kg*K
 
 
 رسانائی الکتریکی I__106/m اهم
 رسانائی الکتریکی I__106/m اهم
 
 
 رسانایی گرمایی 0.1815 W/m*k
 رسانایی گرمایی 0.1815 W/m*k
 
 
 پتانسیل یونیزاسیون 1312 kJ/mol
 پتانسیل یونیزاسیون 1312 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|ایزو))وفور طبیعی((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 ((ایزوتوپ|ایزو))وفور طبیعی((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 
 
 1H__99.985%__ H با 0 نوترون پایدار است
 1H__99.985%__ H با 0 نوترون پایدار است
 
 
 2H0.015%H با 1 نوترون پایدار است
 2H0.015%H با 1 نوترون پایدار است
 
 
 3H{مصنوعی}12.33 yβ-0.0193He
 3H{مصنوعی}12.33 yβ-0.0193He
 
 
 4H{ مصنوعی }نامعلوم((دفع نوترون|n))2.9103H
 4H{ مصنوعی }نامعلوم((دفع نوترون|n))2.9103H
 
 
  واحدهای SI و STP استفاده شده، مگر آنکه ذکر شده باشد.   واحدهای SI و STP استفاده شده، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
 !تاریخچه  !تاریخچه
 هیدروژن ( کلمه فرانسوی به معنی سازنده آب و واژه یونانی hudôr یعنی آب و gennen یعنی تولید کننده ) برای اولین بار در سال 1776 بوسیله "__هنری کاوندیش__" بعنوان یک ماده مستقل شناخته شده ، "__((لاوازیه|آنتونی لاوازیه))__" نام هیدروژن را برای این عنصر انتخاب کرد.  هیدروژن ( کلمه فرانسوی به معنی سازنده آب و واژه یونانی hudôr یعنی آب و gennen یعنی تولید کننده ) برای اولین بار در سال 1776 بوسیله "__هنری کاوندیش__" بعنوان یک ماده مستقل شناخته شده ، "__((لاوازیه|آنتونی لاوازیه))__" نام هیدروژن را برای این عنصر انتخاب کرد.
 !پیدایش  !پیدایش
 هیدروژن فراوانترین عنصر در جهان است، بطوریکه 75% جرم مواد طبیعی از این عنصر ساخته شده و بیش از 90% اتم‌های تشکیل دهنده آنها اتم‌های هیدروژن است. این عنصر به مقدار زیاد و به‌وفور در ستارگان و سیارات غولهای گازی یافت می‌شود. به نسبت فراوانی زیاد آن در جاهای دیگر ، هیدروژن در اتمسفر زمین بسیار رقیق است (1ppm برحسب حجم). متعارف‌ترین منبع برای این عنصر در زمین آب است که از دو قسمت هیدروژن و یک قسمت ((اکسیژن)) (H2O) ساخته شده است.

منابع دیگر عبارتند از بیشترین اشکال مواد آلی که در اندام تمام موجودات زنده شناخته شده وجود دارند، زغال ، سوخت فسیلی و ((گاز طبیعی)). متان ( CH4 ) که یکی از محصولات فرعی فساد ترکیبات آلی است که اهمیت منابع آن رو به افزایش است. هیدروژن از چندین راه مختلف بدست می‌آید، عبور بخار از روی ((کربن)) داغ ، تجزیه ((هیدروکربنها|هیدروکربن)) بوسیله حرارت ، واکنش هیدروکسید سدیم یا ((پتاسیم)) بر ((آلومینیوم)) ، ((الکترولیز)) آب یا از جابجائی آن در اسیدها توسط ((فلز|فلزات)) خاص.

هیدروژن تجاری در حجمهای زیاد معمولا بوسیله تجزیه گاز طبیعی تولید می‌شود.
 هیدروژن فراوانترین عنصر در جهان است، بطوریکه 75% جرم مواد طبیعی از این عنصر ساخته شده و بیش از 90% اتم‌های تشکیل دهنده آنها اتم‌های هیدروژن است. این عنصر به مقدار زیاد و به‌وفور در ستارگان و سیارات غولهای گازی یافت می‌شود. به نسبت فراوانی زیاد آن در جاهای دیگر ، هیدروژن در اتمسفر زمین بسیار رقیق است (1ppm برحسب حجم). متعارف‌ترین منبع برای این عنصر در زمین آب است که از دو قسمت هیدروژن و یک قسمت ((اکسیژن)) (H2O) ساخته شده است.

منابع دیگر عبارتند از بیشترین اشکال مواد آلی که در اندام تمام موجودات زنده شناخته شده وجود دارند، زغال ، سوخت فسیلی و ((گاز طبیعی)). متان ( CH4 ) که یکی از محصولات فرعی فساد ترکیبات آلی است که اهمیت منابع آن رو به افزایش است. هیدروژن از چندین راه مختلف بدست می‌آید، عبور بخار از روی ((کربن)) داغ ، تجزیه ((هیدروکربنها|هیدروکربن)) بوسیله حرارت ، واکنش هیدروکسید سدیم یا ((پتاسیم)) بر ((آلومینیوم)) ، ((الکترولیز)) آب یا از جابجائی آن در اسیدها توسط ((فلز|فلزات)) خاص.

هیدروژن تجاری در حجمهای زیاد معمولا بوسیله تجزیه گاز طبیعی تولید می‌شود.
 !خصوصیات قابل توجه  !خصوصیات قابل توجه
 هیدروژن سبک ترین عنصر شیمیایی با معمول‌ترین ((ایزوتوپ)) آن است که شامل تنها یک ((پروتون)) و ((الکترون)) است. در شرایط فشار و دمای استاندارد هیدروژن یک ((گاز)) ، H2 ، دو اتمی با نقطه جوش 20.27K و نقطه ذوب 14.02K را می‌سازد. در صورتی‌که این گاز تحت فشار فوق‌العاده بالایی ، مانند شرایطی که در مرکز غولهای گازی وجود دارد، قرار گیرد، ((مولکول|مولکولها)) ماهیت خود را از دست داده و هیدروژن بصورت فلزی مایع در می‌آید.

اما در فشارهای بسیار پایین مانند شرایطی که در فضا یافت می‌شود، به این علت که هیچ راهی برای ترکیب اتمهایش وجود ندارد، هیدروژن تمایل دارد تا بصورت اتم‌های مجزا در آمده ، ابرهای H2 (هیدروژنی) تشکیل می‌شود که به شکل گیری ستارگان نیز مرتبط می‌باشد.

این عنصر نقش بسیار حیاتی در تامین انرژی جهان از طریق واکنش پروتون-پروتون و چرخه کربن-نیتروژن به عهده دارد (اینها فرآیندهای هم‌جوشی هستهای هستند که با ترکیب دو اتم هیدروژن به یک اتم ((هلیم)) ، مقدار بسیار عظیمی از انرژی آزاد می‌کنند.)
 هیدروژن سبک ترین عنصر شیمیایی با معمول‌ترین ((ایزوتوپ)) آن است که شامل تنها یک ((پروتون)) و ((الکترون)) است. در شرایط فشار و دمای استاندارد هیدروژن یک ((گاز)) ، H2 ، دو اتمی با نقطه جوش 20.27K و نقطه ذوب 14.02K را می‌سازد. در صورتی‌که این گاز تحت فشار فوق‌العاده بالایی ، مانند شرایطی که در مرکز غولهای گازی وجود دارد، قرار گیرد، ((مولکول|مولکولها)) ماهیت خود را از دست داده و هیدروژن بصورت فلزی مایع در می‌آید.

اما در فشارهای بسیار پایین مانند شرایطی که در فضا یافت می‌شود، به این علت که هیچ راهی برای ترکیب اتمهایش وجود ندارد، هیدروژن تمایل دارد تا بصورت اتم‌های مجزا در آمده ، ابرهای H2 (هیدروژنی) تشکیل می‌شود که به شکل گیری ستارگان نیز مرتبط می‌باشد.

این عنصر نقش بسیار حیاتی در تامین انرژی جهان از طریق واکنش پروتون-پروتون و چرخه کربن-نیتروژن به عهده دارد (اینها فرآیندهای هم‌جوشی هستهای هستند که با ترکیب دو اتم هیدروژن به یک اتم ((هلیم)) ، مقدار بسیار عظیمی از انرژی آزاد می‌کنند.)
 !کاربردها  !کاربردها
 *به مقدار بسیار زیادی هیدروژن در فرآیند هابر (Haber Process) در صنعت نیاز می‌باشد، مقدار قابل توجهی در برای تولید آمونیاک ، هیدروژنه کردن چربی‌ها و روغنها و تولید متانول.

 *به مقدار بسیار زیادی هیدروژن در فرآیند هابر (Haber Process) در صنعت نیاز می‌باشد، مقدار قابل توجهی در برای تولید آمونیاک ، هیدروژنه کردن چربی‌ها و روغنها و تولید متانول.

 *هیدرودیلکیلاسیون (hydrodealkylation) ، هیدرودیسولفوریزاسیون (hydrodesulfurization) و هیدروکرکینک (hydrocracking) .

 *هیدرودیلکیلاسیون (hydrodealkylation) ، هیدرودیسولفوریزاسیون (hydrodesulfurization) و هیدروکرکینک (hydrocracking) .

 *تولید اسید هیدروکلریک ، ((جوشکاری)) ، سوختهای موشک و احیاء سنگ معدن فلزی

 *تولید اسید هیدروکلریک ، ((جوشکاری)) ، سوختهای موشک و احیاء سنگ معدن فلزی

 *هیدروژن مایع در تحقیقات سرما شناسی مانند مطالعات ابررسانایی بکار می‌رود.

 *هیدروژن مایع در تحقیقات سرما شناسی مانند مطالعات ابررسانایی بکار می‌رود.

 *تریتیوم که در رآکتورهای اتمی تولید می‌شود، در ساخت بمبهای هیدروژنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 *تریتیوم که در رآکتورهای اتمی تولید می‌شود، در ساخت بمبهای هیدروژنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 *هیدروژن چهارده و نیم بار از هوا سبکتر است و سابقا بعنوان عامل بالا برنده در بالونها و کشتیهای هوایی مورد استفاده قرار می‌گرفت تا وقتیکه فاجعه هیندنبرگ ثابت کرد که استفاده از این گاز برای این منظور بسیار خطرناک است.

 *هیدروژن چهارده و نیم بار از هوا سبکتر است و سابقا بعنوان عامل بالا برنده در بالونها و کشتیهای هوایی مورد استفاده قرار می‌گرفت تا وقتیکه فاجعه هیندنبرگ ثابت کرد که استفاده از این گاز برای این منظور بسیار خطرناک است.

 *دوتریوم بعنوان یک کند کننده جهت کاهش حرکت نوترونها در فعالیت های هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و ترکیبات دوتریوم در شیمی و زیست شناسی در مطالعاتتاثیرات ایزوتوپ ، مورد استفاده واقع می‌شوند.

 *دوتریوم بعنوان یک کند کننده جهت کاهش حرکت نوترونها در فعالیت های هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و ترکیبات دوتریوم در شیمی و زیست شناسی در مطالعاتتاثیرات ایزوتوپ ، مورد استفاده واقع می‌شوند.

 *تریتیوم که یک ایزوتوپ طبقه‌بندی شده در علوم زیست شناسی است که بعنوان یک منبع تشعشع در رنگهای نورانی کاربرد دارد.

 *تریتیوم که یک ایزوتوپ طبقه‌بندی شده در علوم زیست شناسی است که بعنوان یک منبع تشعشع در رنگهای نورانی کاربرد دارد.

 *هیدروژن می‌تواند در موتورهای درون سوز سوخته شود و در برهه کوتاهی اتومبیلهایی با سوخت هیدروژنی توسط شرکت Chrysler-BMW تولید شدند. ((پیل سوختی|پیل های سوختی)) هیدروژنی ، بعنوان راه کاری برای تولید توان بالقوه ارزان و بدون آلودگی ، مورد توجه قرار گرفته است.  *هیدروژن می‌تواند در موتورهای درون سوز سوخته شود و در برهه کوتاهی اتومبیلهایی با سوخت هیدروژنی توسط شرکت Chrysler-BMW تولید شدند. ((پیل سوختی|پیل های سوختی)) هیدروژنی ، بعنوان راه کاری برای تولید توان بالقوه ارزان و بدون آلودگی ، مورد توجه قرار گرفته است.
 !ترکیبات  !ترکیبات
-هیدروژن سبک‌ترین گازها با اکثر عناصر ترکیب شده و ترکیبات مختلف را بوجود می‌آورد. هیدروژن دارای عدد ((اکترونگاتیویته)) 2.2 است، پس هیدروژن هنگامی ترکیبات را می‌سازد که عناصر غیر فلزی‌تر و عناصر فلزی‌تری وجود داشته باشند. در این حالت (غیر فلزی) تشکیل دهنده‌ها هیدریدها نامیده می‌شوند که هیدروژن یا بصورت یونهای H- یا بصورت حل شده در عنصر دیگر وجود خواهد داشت (مانند هیدرید پالادیوم). در حالت دوم (ترکیب با فلز) هیدروژن تمایل برای تشکیل ((پیوند کووالانسی)) دارد، چون یونهای H+ بصورت یک اتم عریان فاقد الکترون در می‌آیند، بنابراین تمایل شدیدی به جذب ((الکترولیز|الکترونها)) به سمت خود دارند. هر دوی اینها تولید اسید می‌کنند، لذا حتی در یک محلول اسیدی می‌توان یونهایی مثل +H3O را دید که گویی پروتونها به جایی محکم به چیزی چسبیده‌اند.

هیدروژن با اکسیژن ترکیب شده ، تولید آب می‌کند، H2O که در این واکنش مقدار زیادی انرژی را بصورتی آزاد می‌کند که باعث انفجار در هوا می‌شود و یا به اکسید دوتریوم یا D2O که معمولا ((آب سنگین)) گفته می‌شود، تبدیل می‌شود. همچنین هیدروژن با ((کربن)) ترکیبات گسترده ای را بوجود می آورد. بخاطر ارتباط این ترکیبات با چیزهای زنده ، این ترکیبات را ترکیبات آلی می‌نامند و به مطالعه خصوصیات این ترکیبات ، ((شیمی آلی)) گفته می‌شود.
+هیدروژن سبک‌ترین گازها با اکثر عناصر ترکیب شده و ترکیبات مختلف را بوجود می‌آورد. هیدروژن دارای عدد ((الکترونگاتیویته)) 2.2 است، پس هیدروژن هنگامی ترکیبات را می‌سازد که عناصر غیر فلزی‌تر و عناصر فلزی‌تری وجود داشته باشند. در این حالت (غیر فلزی) تشکیل دهنده‌ها هیدریدها نامیده می‌شوند که هیدروژن یا بصورت یونهای H- یا بصورت حل شده در عنصر دیگر وجود خواهد داشت (مانند هیدرید پالادیوم). در حالت دوم (ترکیب با فلز) هیدروژن تمایل برای تشکیل ((پیوند کووالانسی)) دارد، چون یونهای H+ بصورت یک اتم عریان فاقد الکترون در می‌آیند، بنابراین تمایل شدیدی به جذب ((الکترولیز|الکترونها)) به سمت خود دارند. هر دوی اینها تولید اسید می‌کنند، لذا حتی در یک محلول اسیدی می‌توان یونهایی مثل +H3O را دید که گویی پروتونها به جایی محکم به چیزی چسبیده‌اند.

هیدروژن با اکسیژن ترکیب شده ، تولید آب می‌کند، H2O که در این واکنش مقدار زیادی انرژی را بصورتی آزاد می‌کند که باعث انفجار در هوا می‌شود و یا به اکسید دوتریوم یا D2O که معمولا ((آب سنگین)) گفته می‌شود، تبدیل می‌شود. همچنین هیدروژن با ((کربن)) ترکیبات گسترده ای را بوجود می آورد. بخاطر ارتباط این ترکیبات با چیزهای زنده ، این ترکیبات را ترکیبات آلی می‌نامند و به مطالعه خصوصیات این ترکیبات ، ((شیمی آلی)) گفته می‌شود.
 !حالتها  !حالتها
-در شرایط عادی گاز هیدروژن ترکیبی از دو نوع متمایز ((مولکول)) است که با هم از نظر جهت چرخش ((الکترونها)) و ((هسته)) تفاوت دارند. این دو شکل به نام ارتو و پارا هیدروژن معروفند. در شرایط استاندارد ، هیدروژن معمولی ترکیبی از 25% شکل پارا و 75% شکل ارتو است. شکل ارتو را نمی‌توان بصورت حالت خالص آن تهیه کرد. این دو مدل هیدروژن از نظر انرژی با هم متفاوتند که این مسئله موجب می‌گردد تا خصوصیات فیزیکی آنها کمی متفاوت باشد، مثلا نقطه ذوب و جوش پاراهیدروژن تقریبا 0.1K پائین‌تر از ارتوهیدروژن است. +در شرایط عادی گاز هیدروژن ترکیبی از دو نوع متمایز ((مولکول)) است که با هم از نظر جهت چرخش ((الکترون|الکترونها)) و ((هسته)) تفاوت دارند. این دو شکل به نام ارتو و پارا هیدروژن معروفند. در شرایط استاندارد ، هیدروژن معمولی ترکیبی از 25% شکل پارا و 75% شکل ارتو است. شکل ارتو را نمی‌توان بصورت حالت خالص آن تهیه کرد. این دو مدل هیدروژن از نظر انرژی با هم متفاوتند که این مسئله موجب می‌گردد تا خصوصیات فیزیکی آنها کمی متفاوت باشد، مثلا نقطه ذوب و جوش پاراهیدروژن تقریبا 0.1K پائین‌تر از ارتوهیدروژن است.
 !ایزوتوپها  !ایزوتوپها
 پروتیوم ، معمولی‌ترین ((ایزوتوپ)) هیدروژن فاقد ((نوترون)) است، گرچه دو ایزوتوپ دیگر به نام دوتریوم دارای یک نوترون و تریتیوم رادیواکتیویته دارای دو نوترون وجود دارند. دو ایزوتوپ پایدار هیدروژن پروتیوم(H-1) و دیتریوم(D ، H-2) می‌باشند. دیتریوم شامل 0.0184-0.0082% درصد کل هیدروژن است (IUPAC)؛ نسبتهای دیتریوم به پروتیوم با توجه به استاندارد مرجع آب VSMOW اعلام می‌گردد. تریتیوم(T یا H-3) یک ایزوتوپ رادیواکتیو دارای یک پرتون و دو نوترون می‌باشد. هیدروژن تنها عنصری است که ایزوتوپهای آن اسمهای مختلفی دارند.  پروتیوم ، معمولی‌ترین ((ایزوتوپ)) هیدروژن فاقد ((نوترون)) است، گرچه دو ایزوتوپ دیگر به نام دوتریوم دارای یک نوترون و تریتیوم رادیواکتیویته دارای دو نوترون وجود دارند. دو ایزوتوپ پایدار هیدروژن پروتیوم(H-1) و دیتریوم(D ، H-2) می‌باشند. دیتریوم شامل 0.0184-0.0082% درصد کل هیدروژن است (IUPAC)؛ نسبتهای دیتریوم به پروتیوم با توجه به استاندارد مرجع آب VSMOW اعلام می‌گردد. تریتیوم(T یا H-3) یک ایزوتوپ رادیواکتیو دارای یک پرتون و دو نوترون می‌باشد. هیدروژن تنها عنصری است که ایزوتوپهای آن اسمهای مختلفی دارند.
 !هشدارها  !هشدارها
 هیدروژن ، گازی است با قدرت اشتعال فوق‌العاده زیاد. این گاز همچنین به‌شدت با ((کلر)) و ((فلوئور)) واکنش نشان می‌دهد. D2O یا آب سنگین برای بسیاری از گونه‌ها سمی است. اما مقدار قابل توجهی از آن برای کشتن انسان لازم است.  هیدروژن ، گازی است با قدرت اشتعال فوق‌العاده زیاد. این گاز همچنین به‌شدت با ((کلر)) و ((فلوئور)) واکنش نشان می‌دهد. D2O یا آب سنگین برای بسیاری از گونه‌ها سمی است. اما مقدار قابل توجهی از آن برای کشتن انسان لازم است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آب)) *((آب))
 *((آرایش الکترونی عناصر)) *((آرایش الکترونی عناصر))
 *((اتم هیدروژن)) *((اتم هیدروژن))
 *((الکترونگاتیویته)) *((الکترونگاتیویته))
 *((ایزوتوپ)) *((ایزوتوپ))
 *((پیوند هیدروژنی)) *((پیوند هیدروژنی))
 *((جدول تناوبی)) *((جدول تناوبی))
-*((خواص غیرعادی آب)) +*((خواص غیر عادی آب))
 *((رادیواکتیویته)) *((رادیواکتیویته))
 *((عنصر شیمیایی)) *((عنصر شیمیایی))
 !پیوندها  !پیوندها
 * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/H/index.html|WebElements.com|-|Hydrogen] * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/H/index.html|WebElements.com|-|Hydrogen]
 * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/H.html EnvironmentalChemistry.com - Hydrogen] * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/H.html EnvironmentalChemistry.com - Hydrogen]
 * [http://education.jlab.org/itselemental/ele001.html It's Elemental - Hydrogen] * [http://education.jlab.org/itselemental/ele001.html It's Elemental - Hydrogen]
 * [http://www2.bnl.gov/ton/cgi-bin/nuclide?nuc=H Table of Nuclid - Hydrogen] * [http://www2.bnl.gov/ton/cgi-bin/nuclide?nuc=H Table of Nuclid - Hydrogen]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [06:52 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [06:48 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [08:15 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [13:24 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [08:18 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..