منو
 کاربر Online
731 کاربر online
تاریخچه ی: هیدراتاسیون

!دیدکلی
یونهای منفی در محلولهای آبی توسط جاذبه یونها و اتمهای هیدروژن ((مولکول آب)) ، آبپوشیده می‌شوند. این عمل هیدراتاسیون یا آبپوشی یونها نامیده می‌شود. این جاذبه‌ها در بعضی موارد مثلا در ((یون سولفات)) ممکن است یک یا چند ((پیوند هیدروژنی)) باشد. آبپوشی یونهای مثبت توسط جاذبه‌های بین یون و زوج الکترونهای غیر مشترک از ((اتم اکسیژن)) مولکول آب صورت می‌گیرد.
!کیفیت جاذبه بین یونها و مولکولهای آب
جاذبه بین یونها و مولکولهای آب قوی هستند. در بیشتر موارد هر ((آنیون و کاتیون|کاتیون)) با عده‌ای معین از مولکولهای H2O آبپوشیده می‌شود.
!کیفیت اتصال مولکولهای اضافی آب
مولکولهای اضافی آب با مولکولهای آب متصل به کاتیون یا ((آنیون و کاتیون|آنیون)) پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهند. ولی پیوند مولکولهای آب در لایه‌های بیرونی سست تر است.
!عوامل تشکیل جاذبه قوی بین یون و مولکولهای آب
#یونهایی که ((بار الکتریکی|بار)) زیاد دارند، اتمهای H یا O مولکولهای H2O را جذب می‌کنند.
#یونهای کوچک موثرتر از یونهای بزرگ هستند، زیرا غلظت بار در یونهای کوچک خیلی بیشتر است.
!آبپوشی ترکیبات کوالانسی
تعدادی از ((ترکیبات کوالانسی|ترکیبات کوالانسی فلزات)) در محلولهای آبی ، یونهای آبپوشیده تولید می‌کنند. مثلا ترکیبات برلیوم به صورت خالص کوالانسی هستند. همان عاملی که بطور عمده موجب کوالانسی بودن ترکیبات بریلیوم می‌شود (نسبت زیاد بار یونی به اندازه یون) ، تشکیل یونهای آبپوشیده خیلی پایدار را نیز سبب می‌شود.
::(BaCl2(s)+4H2O→Be(H2O)+24(aq) + 2Cl-(aq ::
!آنتالپی آبپوشیده یا هیدراتاسیون
تشکیل هر پیوندی همواره ((انرژی)) آزاد می‌کند و گسسته شدن پیوند همواره انرژی لازم دارد. انرژی آزاد شده در یک فرآیند فرضی که در آن یونهای آبپوشیده از یونهای گازی تشکیل می‌شوند، ((آنتالپی|آنتالپی آبپوشی)) آن یونها نامیده می‌شود. مثلا :
::(K+(g)+Cl-(g)→K+(aq)+Cl-(aq ::
در این واکنش 684.1- =H∆ است.
!!وابستگی آنتالپی آبپوشی به غلظت
مقدار آنتالپی آبپوشی به غلظت محلول نهایی بستگی دارد. اگر غلظت محلول داده نشود (مانند مورد بالا) ، فرض می‌شود که تغییر آنتالپی مربوط به فرآیند آبپوشی یونها تا بالاترین حد ممکن است. درجه بالای آبپوشی فقط در محلولهای بسیار رقیق مشاهده می‌شود و مقادیر H∆ مربوط به آن را آنتالپی آبپوشی در دقت بینهایت می‌نامیم.
!!آنتالپی آبپوشی و نیروهای جاذبه
مقدار آنتالپی آبپوشی مبین قدرت نیروهای جاذبه بین یونها و مولکولهایی از آب است که آنها را آبپوشی می‌کنند. اگر مقدار آنتالپی زیاد و منفی باشد (که به معنای آزاد شدن انرژی زیاد است) ، نشانه این است که یونها به شدت آبپوشیده شده‌اند.
!یونهای آبپوشیده و محلول نمکها
یونهای آبپوشیده غالبا در ((جامدات بلورین)) که از ((تبخیر|تبخیر محلولهای آبی نمکها)) حاصل می‌شوند، باقی می‌مانند. مثلا :
*FeCl3.6H2O مشتمل بر Fe(H2O)+36 و یونهای -Cl است.


*BeCl2.4H2O مشتمل بر Be(H2O)+24 و یونهای -Cl است.


*ZnSO4.7H2O مشتمل بر Zn(H2O)+26 و یونهای SO4(H2O)2- است.


*CuSO4.5H2O مشتمل بر Cu(H2O)2+4 و یونهای SO4(H2O)2- است.


مولکولهای آب می‌توانند به دو صورت دیگر در یک ((بلور آبدار)) وجود داشته باشد. یکی آن که بدون پیوستن با یون معینی مکانهایی را در ((ساختار بلور)) اشغال کنند (مثلا در BeCl2.2H2O). دیگر آن که بین لایه‌ها یا در حفره‌های ساختار بلور قرار گیرند (مثلا در ((زئولیت|زئولیتها)) که سیلیکاتهای آبدار هستند).
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آنتالپی))
*((ترکیبات کوالانسی))
*((پیوند شیمیایی و انواع آن))
*((جامدات بلورین))
*((جدول تناوبی))
*((حلال))
*((ساختار بلور))
*((کمپلکس))
*((مولکول آب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 شهریور 1384 [12:17 ]   2   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [07:49 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..