منو
 کاربر Online
1608 کاربر online
تاریخچه ی: نوع

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-28Lines: 1-29
 V{maketoc} V{maketoc}
 اگر ما به چند چیز ((کلی و جزئی|جزئی)) و مشخص که ((ذات)) و ((ماهیت|ماهیتشان)) یکی است،(مثلا به علی و حسن و تقی که هر سه انسانند) اشاره کنیم و بپرسیم که اینها چیستند؟ پاسخ(یعنی انسان) مفهومی ((کلی و جزئی|کلی)) است که __نوع__ نامیده می شود. اگر ما به چند چیز ((کلی و جزئی|جزئی)) و مشخص که ((ذات)) و ((ماهیت|ماهیتشان)) یکی است،(مثلا به علی و حسن و تقی که هر سه انسانند) اشاره کنیم و بپرسیم که اینها چیستند؟ پاسخ(یعنی انسان) مفهومی ((کلی و جزئی|کلی)) است که __نوع__ نامیده می شود.
 به همین دلیل در تعریف نوع می گویند:
نوع یکی از مفاهیم کلی است که در پاسخ به (آن چیست؟) می آید و بر افراد متفق الحقیقه، یعنی چیزهایی که ذاتشان یکی است، اطلاق می گردد.
 به همین دلیل در تعریف نوع می گویند:
نوع یکی از مفاهیم کلی است که در پاسخ به (آن چیست؟) می آید و بر افراد متفق الحقیقه، یعنی چیزهایی که ذاتشان یکی است، اطلاق می گردد.
 مثلا مثلث قائم الزاویه، متساوی الساقین و متساوی الاضلاع، در ذات با هم تفاوت ندارند، زیرا هر سه، محدود به سه ضلع می باشند. حال اگر بپرسیم که این سه شکل، چه چیزی هستند؟ پاسخ، یعنی مثلث، نوع خواهد بود. مثلا مثلث قائم الزاویه، متساوی الساقین و متساوی الاضلاع، در ذات با هم تفاوت ندارند، زیرا هر سه، محدود به سه ضلع می باشند. حال اگر بپرسیم که این سه شکل، چه چیزی هستند؟ پاسخ، یعنی مثلث، نوع خواهد بود.
 و نیز مانند انسان که بر افراد مختلف از قبیل حسن وحسین و تقی قابل حمل است و این افراد، اگرچه متفاوتند، اما مختلف الحقیقه نیستند. به عبارت دیگر، این افراد، در حقیقت خود یعنی در ذاتیات، یکی هستند (هر سه انسانند) و اختلاف آنها فقط در ((عرص|عرضیات))( رنگ پوست، طول بدن، جوان،شکل)است، نه در ماهیت اصلی شان. و نیز مانند انسان که بر افراد مختلف از قبیل حسن وحسین و تقی قابل حمل است و این افراد، اگرچه متفاوتند، اما مختلف الحقیقه نیستند. به عبارت دیگر، این افراد، در حقیقت خود یعنی در ذاتیات، یکی هستند (هر سه انسانند) و اختلاف آنها فقط در ((عرص|عرضیات))( رنگ پوست، طول بدن، جوان،شکل)است، نه در ماهیت اصلی شان.
 در واقع نوع وقتی به کار می رود که بخواهیم تمام حقیقت مشترک میان افرادی را که تنها کثرت عددی دارند، اما ذات و ماهیتشان یکی است، به کار ببریم.
به سخن دیگر، نوع مفهوم کلی است که بیانگر تمام ذاتیات مصادیق خودش هست.
 در واقع نوع وقتی به کار می رود که بخواهیم تمام حقیقت مشترک میان افرادی را که تنها کثرت عددی دارند، اما ذات و ماهیتشان یکی است، به کار ببریم.
به سخن دیگر، نوع مفهوم کلی است که بیانگر تمام ذاتیات مصادیق خودش هست.
 بنابراین هنگامی که ازحقیقت و ماهیت افراد متفق الحقیقه سئوال شود، نوع در جواب می آید.
انسان، آب، گاو، مثلث، دایره، سفیدی، میز و غیره... هر یک نوع هستند و بر افراد متفق الحقیقه حمل می شوند.
 بنابراین هنگامی که ازحقیقت و ماهیت افراد متفق الحقیقه سئوال شود، نوع در جواب می آید.
انسان، آب، گاو، مثلث، دایره، سفیدی، میز و غیره... هر یک نوع هستند و بر افراد متفق الحقیقه حمل می شوند.
 گاهی نیز نوع را چنین تعریف می کنند:
نوع آن مفهوم کلی است که بر افراد مختلفی که فقط از جنبه عدد مختلف باشند، اطلاق می شود.
 گاهی نیز نوع را چنین تعریف می کنند:
نوع آن مفهوم کلی است که بر افراد مختلفی که فقط از جنبه عدد مختلف باشند، اطلاق می شود.
 نوع، تمام حقیقت افراد خود، یعنی همه ذاتیات افراش را بیان می کند. مثلا در مفهوم انسان، حیوانیت و ((جسم نامی)) و جسمیت و ((جوهر))، یعنی تمام ذاتیات و حقیقت انسان، همگی تحت عنوان اسان که نوع چنین موجودی است،مندرج است. نوع، تمام حقیقت افراد خود، یعنی همه ذاتیات افراش را بیان می کند. مثلا در مفهوم انسان، حیوانیت و ((جسم نامی)) و جسمیت و ((جوهر))، یعنی تمام ذاتیات و حقیقت انسان، همگی تحت عنوان اسان که نوع چنین موجودی است،مندرج است.
 اساسا، اگر به امری __جزئی__ اشاره کنیم و این سوال را بپرسیم که:__این چیست؟__ جواب نوع خواهد بود.
مثلا اگر بپرسیم که حسن چیست؟ جواب یعنی انسان، نوع است و یا اگر پرسیده شود که این بیماری چیست؟ پاسخی مانند ((سل)) یا ((مالاریا))، نوع خواهد بود.
 اساسا، اگر به امری __جزئی__ اشاره کنیم و این سوال را بپرسیم که:__این چیست؟__ جواب نوع خواهد بود.
مثلا اگر بپرسیم که حسن چیست؟ جواب یعنی انسان، نوع است و یا اگر پرسیده شود که این بیماری چیست؟ پاسخی مانند ((سل)) یا ((مالاریا))، نوع خواهد بود.
 نوع بر دو قسم است و مراتبی دارد. برای آگاهی از آن نگاه کنید به: نوع بر دو قسم است و مراتبی دارد. برای آگاهی از آن نگاه کنید به:
 *((نوع اضافی و نوع حقیقی.)) *((نوع اضافی و نوع حقیقی.))
 *((سلسله مراتب اجناس)) *((سلسله مراتب اجناس))
 ! منابع  ! منابع
 فرهنگ اصطلاحات فلسفی فرهنگ اصطلاحات فلسفی
 منطق صوری، صفحه 115 منطق صوری، صفحه 115

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 آذر 1383 [07:27 ]   2   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 19 مهر 1383 [12:39 ]   1   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..