منو
 کاربر Online
991 کاربر online
تاریخچه ی: متابولیسم

نگارش: 1

در یک یاخته زنده واکنشهای زیست شیمیایی متعددی انجام می‌شود که مجموعا فرایندهای متابولیسم را تشکیل می‌دهند. متابولیسم در اصطلاح مادی همان سوخت و ساز یاخته‌ای است.

مقدمه

متابولیسم مجموعه‌ای است از توالی چند واکنش آنزیمی و آنزیمها ساده ترین واحدها در کنش و واکنشهای متابولیسمی هستند که هر یک واکنش ویژه‌ای را کاتالیز می‌کنند. به عبارت دیگر به هنگام تبدیل ماده اولیه A به فرآورده نهایی P یک سلسله واکنشهای آنزیمی طی می‌شود تا سرانجام ترکیب A به فرآورده P تبدیل گردد. در هر مرحله آنزیم ویژه‌ای وارد عمل می‌شود. در این حالت گفته می‌شود که یک مسیر یا راه خطی متابولیسمی طی شده است.


A-----E1----->B-----E2----->C-----E3----->D----E4------>P

ارتباط فوق نمونه‌ای از یک راه متابولیسمی است.

فرآورده نهایی ماده اولیه

همه واکنشهای متابولیسم بطور خطی طی نمی‌شوند. بلکه برخی به صورت چرخه‌ای پیش می‌روند. در این حالت فرآیند متابولیسمی را چرخه متابولیسمی گویند که فرآورده نهایی اغلب به عنوان سوبسترا برای آنزیم اول قرار می‌گیرد.

چرخه متابولیسمی

در هر دو حالت مسیر خطی و چرخه‌ای متابولیسمی به ترکیبات D و C و B واسطه‌های متابولیسمی گفته می‌شود.

متابولیسم واسطه‌ای

متابولیسم واسطه‌ای شامل دو فاز اصلی است که کاتابولیسم و آنابولیسم می‌باشد.

عملکرد کاتابولیسم

کاتابولیسم یا تخریب ، فرآیندهایی را شامل می‌شود که طی آن مولکولهای غذایی مانند کربوهیدارتها ، لیپیدها ، پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک بوسیله واکنشهای متوالی به مولکولهای ساده تر و کوچکتر شکسته می‌شوند. کاتابولیسم با آزاد سازی انرژی نهفته در درشت مولکولها همراه است.

عملکرد آنابولیسم

آنابولیسم به فرآیندهای زیست ساخت یا بیوسنتز درشت مولکولها گفته می‌شود که طی آن انرژی مصرف می‌گردد. در این فرآیندها واحدهای سازنده درشت مولکولها طی واکنشهای اختصاصی با هم تجمع یافته و درشت مولکولهای یاخته را می‌سازند.

تعریف انرژی آزاد

موجودات زنده برای انجام فرایندهای متابولیسمی ، نقل و انتقال و سایر اعمال خود به تولید و مصرف انرژی نیاز دارند. انرژی مفید مورد استفاده موجودات زنده انرژی آزاد نامیده می‌شود. هر واکنش بیوشیمیایی انرژی آزاد استاندارد ویژه‌ای دارد که G∆ نشان داده می‌شود.

ATP

ATP مهمترین منبع انرژی برای همه اشکال زیستی است. آبکافت آن به ADP ، مقداری انرژی برابر 7.3- کیلو کالری بر مول آزاد می‌سازد. آبکافت مستقیم ATP به AMP منجر به آزاد سازی مقدار قابل ملاحظه‌ای انرژی برابر 14.6- کیلو کالری بر مول می‌گردد. اما برداشت گروه فسفات از AMP نسبت به دو حالت فوق انرژی کمتری آزاد می‌سازد. علاوه بر ATP ترکیبات فسفردار دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند بر اثر آبکافت انرژی آزاد کنند. در برخی موارد انرژی آزاد شده از آنها بیش از ATP است.

مباحث مرتبط با عنوان
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 08 اردیبهشت 1385 [21:47 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [07:38 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..