منو
 کاربر Online
1429 کاربر online
تاریخچه ی: فرمالدئید

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-78Lines: 1-77
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/8/8a/FORMALDEHYDE.gif} {img src=img/daneshnameh_up/8/8a/FORMALDEHYDE.gif}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 ساختمان فرمالدئید ساختمان فرمالدئید
  
  
  
 
 
 
 
 !نگاه کلی !نگاه کلی
 فرمالدئید ، گازی با بوی تند است. این ترکیب ساده‌ترین عضو گروه ((آلدئیدها)) بوده ، فرمول شیمیایی آن __HCHO__ است. فرمالدئید اولین بار توسط دانشمند روسی به نام "__الکساندر باتلر__" در 1859 کشف شد. این ((گاز)) به‌آسانی از احتراق ناقص ترکیبات حاوی ((کربن)) ایجاد می‌شود. در دود حاصل از آتش‌سوزی جنگلها ، حجم زیادی از فرمالدئید وارد جو می‌شود. به غیر از این ، دود حاصل از اگزوز اتومبیلها و دود سیگار هم دارای مقادیری فرمالدئید هستند.

فرمالدئید بطور طبیعی در اتمسفر از واکنش ((اکسیژن)) با ((هیدروکربنها|متان)) و سایر هیدروکربنها در اثر نور خورشید حاصل می‌شود. همچنین از فرآیند متابولیسم برخی از هیدروکربنها هم مقدار اندکی فرمالدئید تولید می‌شود.
 فرمالدئید ، گازی با بوی تند است. این ترکیب ساده‌ترین عضو گروه ((آلدئیدها)) بوده ، فرمول شیمیایی آن __HCHO__ است. فرمالدئید اولین بار توسط دانشمند روسی به نام "__الکساندر باتلر__" در 1859 کشف شد. این ((گاز)) به‌آسانی از احتراق ناقص ترکیبات حاوی ((کربن)) ایجاد می‌شود. در دود حاصل از آتش‌سوزی جنگلها ، حجم زیادی از فرمالدئید وارد جو می‌شود. به غیر از این ، دود حاصل از اگزوز اتومبیلها و دود سیگار هم دارای مقادیری فرمالدئید هستند.

فرمالدئید بطور طبیعی در اتمسفر از واکنش ((اکسیژن)) با ((هیدروکربنها|متان)) و سایر هیدروکربنها در اثر نور خورشید حاصل می‌شود. همچنین از فرآیند متابولیسم برخی از هیدروکربنها هم مقدار اندکی فرمالدئید تولید می‌شود.
 !خواص فرمالدئید !خواص فرمالدئید
 فرمالدئید با اینکه در دمای اتاق به صورت گاز است، اما در ((آب)) به خوبی حل می‌شود. فرمالدئید معمولا به صورت محلول آبی 37 درصد به نام __فرمالین__ عرضه می‌شود. فرمالدئید در آب ، ((فرایند پلیمریزاسیون|پلیمریزه)) شده ، شامل مونومرهای کوچک __HCHO__ متصل به هم است. معمولا فرمالین دارای درصد اندکی ((الکل|متانول)) برای محدود کردن ((فرایند پلیمریزاسیون|پلیمریزاسیون)) است. فرمالدئید خواصی مانند سایر آلدهیدها دارد. با این تفاوت که معمولا واکنش ‌پذیرتر از سایر آلدئیدها است.

فرمالدئید یک الکتروفیل قوی است. بنابراین در واکنشهای جانشینی الکتروفیلی آروماتیک با ترکیبات آروماتیک شرکت می‌کند. همچنین می‌تواند با ((آلکنها)) وارد واکنش افزایشی الکتروفیلی شود. در حضور کاتالیزورهای بازی یک واکنش ((اکسیداسیون-احیا|خود اکسایش - کاهش)) ( __واکنش کانیزارو__ ) انجام داده ، ((الکل|متانول)) و نمک ((اسید کربوکسیلیک|اسید فرمیک)) تولید می‌کتد.

فرمالدئید بطور برگشت ‌پذیر ((فرایند پلیمریزاسیون|پلیمریزه)) شده و تولید تری‌مر حلقه‌ای 5 و 2 و 1 تری اکسان یا پلیمر خطی پلی اکسی متیلن می‌کند. تشکیل این ((شیمی پلیمر|پلیمرها)) باعث می‌شود که رفتار گاز فرمالدئید بطور اساسی از قانون گازهای ایده‌آل انحراف داشته باشد، بخصوص در فشار بالا یا دمای پائین ، فرمالدئید به آسانی با ((اکسیژن)) جَو اکسید شده و تشکیل اسید فرمیک می‌دهد. برای جلوگیری از این واکنش ، محلول فرمالدئید باید در بطریهایی با دربهای مهر و موم شده نگهداری شود.
 فرمالدئید با اینکه در دمای اتاق به صورت گاز است، اما در ((آب)) به خوبی حل می‌شود. فرمالدئید معمولا به صورت محلول آبی 37 درصد به نام __فرمالین__ عرضه می‌شود. فرمالدئید در آب ، ((فرایند پلیمریزاسیون|پلیمریزه)) شده ، شامل مونومرهای کوچک __HCHO__ متصل به هم است. معمولا فرمالین دارای درصد اندکی ((الکل|متانول)) برای محدود کردن ((فرایند پلیمریزاسیون|پلیمریزاسیون)) است. فرمالدئید خواصی مانند سایر آلدهیدها دارد. با این تفاوت که معمولا واکنش ‌پذیرتر از سایر آلدئیدها است.

فرمالدئید یک الکتروفیل قوی است. بنابراین در واکنشهای جانشینی الکتروفیلی آروماتیک با ترکیبات آروماتیک شرکت می‌کند. همچنین می‌تواند با ((آلکنها)) وارد واکنش افزایشی الکتروفیلی شود. در حضور کاتالیزورهای بازی یک واکنش ((اکسیداسیون-احیا|خود اکسایش - کاهش)) ( __واکنش کانیزارو__ ) انجام داده ، ((الکل|متانول)) و نمک ((اسید کربوکسیلیک|اسید فرمیک)) تولید می‌کتد.

فرمالدئید بطور برگشت ‌پذیر ((فرایند پلیمریزاسیون|پلیمریزه)) شده و تولید تری‌مر حلقه‌ای 5 و 2 و 1 تری اکسان یا پلیمر خطی پلی اکسی متیلن می‌کند. تشکیل این ((شیمی پلیمر|پلیمرها)) باعث می‌شود که رفتار گاز فرمالدئید بطور اساسی از قانون گازهای ایده‌آل انحراف داشته باشد، بخصوص در فشار بالا یا دمای پائین ، فرمالدئید به آسانی با ((اکسیژن)) جَو اکسید شده و تشکیل اسید فرمیک می‌دهد. برای جلوگیری از این واکنش ، محلول فرمالدئید باید در بطریهایی با دربهای مهر و موم شده نگهداری شود.
 
 
 
 
  
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/d/de/form1.gif} {img src=img/daneshnameh_up/d/de/form1.gif}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 ساختمان فرمالدئید ساختمان فرمالدئید
  
  
  
 
 
 
 
-!نگاه کلی 
 !تولید فرمالدئید !تولید فرمالدئید
 فرمالدئید در صنعت از اکسیداسیون ((کاتالیزور|کاتالیزوری)) متانول تهیه می‌شود. معمولا از ((نقره|نقره فلزی)) یا مخلوط اکسید آهن و ((مولیبدن)) به عنوان کاتالیزور استفاده می‌شود. در صورت استفاده از اکسید آهن و مولیبدن به عنوان کاتالیزور ، متانول با اکسیژن در دمای 400 درجه سانتی‌گراد واکنش داده و طبق واکنش زیر فرمالدئید تولید می‌کند:

 فرمالدئید در صنعت از اکسیداسیون ((کاتالیزور|کاتالیزوری)) متانول تهیه می‌شود. معمولا از ((نقره|نقره فلزی)) یا مخلوط اکسید آهن و ((مولیبدن)) به عنوان کاتالیزور استفاده می‌شود. در صورت استفاده از اکسید آهن و مولیبدن به عنوان کاتالیزور ، متانول با اکسیژن در دمای 400 درجه سانتی‌گراد واکنش داده و طبق واکنش زیر فرمالدئید تولید می‌کند:

 ~~green:::__CH3OH + 1,2O2 -----> HCHO + H2O__::~~  ~~green:::__CH3OH + 1,2O2 -----> HCHO + H2O__::~~
 کاتالیزور نقره معمولا در دمای حدود 650 درجه سانتی‌گراد استفاده می‌شود. در این فرایند 2 واکنش ، همزمان انجام می‌شوند. واکنش اول که در بالا به آن اشاره شد و واکنش دوم هیدروژن زدایی از متانول است:

 کاتالیزور نقره معمولا در دمای حدود 650 درجه سانتی‌گراد استفاده می‌شود. در این فرایند 2 واکنش ، همزمان انجام می‌شوند. واکنش اول که در بالا به آن اشاره شد و واکنش دوم هیدروژن زدایی از متانول است:

 ::~~green:__CH3OH -----> HCHO + H2__~~::  ::~~green:__CH3OH -----> HCHO + H2__~~::
 !کاربرد !کاربرد
 از فرمالدئید به علت از بین بردن بیشتر ((باکتری|باکتریها)) بعنوان محلول ضدعفونی کننده استفاده می‌شود. همچنین برای نگهداری از نمونه‌های بیولوژیکی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. عمده‌ترین استفاده فرمالدئید در تولید پلیمر و سایر ترکیبات شیمیایی است. رزینهای فرمالدئید ، از واکنش فرمالدئید با ((فنل)) ، ((اوره)) و ((ملامین)) ایجاد می‌شوند. این مواد معمولا بعنوان رزینهای چسبناک در تولید تخته‌های سه‌لایی ، در ساخت اسفنجهای قالب‌گیری شده و تولید اسفنجهای عایق کاربرد دارند.

بیشتر از نصف فرمالدئید تولید شده صرف تولید رزینهای فرمالدئید می‌شود. فرمالدئید در تولید ((مواد شیمیایی)) دیگر مانند بسیاری از الکلهای چند عاملی مثل پنتا تری‌اول که در رنگسازی و تولید ((شیمی مواد منفجره|مواد منفجره)) کاربرد دارد، استفاده می‌شود. از دیگر مشتقات فرمالدئید می‌توان __دی‌فنیل متان__ را نام برد که در تهیه ترکیبات مهمی مثل __پلی‌اوره تان__ که در ساخت رنگ و فوم (اسفنج) کاربرد دارد و __هگزا متیلن تترا آمین__ که در رزینهای فنل فرمالدئید و ساخت مواد منفجره استفاده می‌شود.
 از فرمالدئید به علت از بین بردن بیشتر ((باکتری|باکتریها)) بعنوان محلول ضدعفونی کننده استفاده می‌شود. همچنین برای نگهداری از نمونه‌های بیولوژیکی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. عمده‌ترین استفاده فرمالدئید در تولید پلیمر و سایر ترکیبات شیمیایی است. رزینهای فرمالدئید ، از واکنش فرمالدئید با ((فنل)) ، ((اوره)) و ((ملامین)) ایجاد می‌شوند. این مواد معمولا بعنوان رزینهای چسبناک در تولید تخته‌های سه‌لایی ، در ساخت اسفنجهای قالب‌گیری شده و تولید اسفنجهای عایق کاربرد دارند.

بیشتر از نصف فرمالدئید تولید شده صرف تولید رزینهای فرمالدئید می‌شود. فرمالدئید در تولید ((مواد شیمیایی)) دیگر مانند بسیاری از الکلهای چند عاملی مثل پنتا تری‌اول که در رنگسازی و تولید ((شیمی مواد منفجره|مواد منفجره)) کاربرد دارد، استفاده می‌شود. از دیگر مشتقات فرمالدئید می‌توان __دی‌فنیل متان__ را نام برد که در تهیه ترکیبات مهمی مثل __پلی‌اوره تان__ که در ساخت رنگ و فوم (اسفنج) کاربرد دارد و __هگزا متیلن تترا آمین__ که در رزینهای فنل فرمالدئید و ساخت مواد منفجره استفاده می‌شود.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/3/39/formaldehyde2.gif} {img src=img/daneshnameh_up/3/39/formaldehyde2.gif}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 ساختمان فرمالدئید ساختمان فرمالدئید
  
  
  
 
 
 
 
 !نکات ایمنی !نکات ایمنی
 به دلیل اینکه رزینهای فرمالدئید در ساخت بسیاری از مواد ، مانند تخته سه‌لایی ، اسفنجهای افشانه‌ای و فوم استفاده می‌شوند. این مواد در طول زمان به آرامی فرمالدئید نشر می‌کنند. به این علت ، فرمالدئید یکی از مهمترین آلاینده‌های هوای درون خانه است. غلظتهای بالای 0.1ppm آن در هوای خانه باعث سوزش چشم ، آسیب به غشای مخاطی ، سر درد و احساس سوزش در نای و مشکل شدن تنفس می‌شود. نوشیدن محلول فرمالدئید می‌تواند منجر به مرگ شود. فرمالدئید در بدن به اسید فرمیک تبدیل شده ، با نفوذ به خون ، باعث بالا رفتن اسیدیته آن می‌شود.

نفسهای تند و بریده ، بیهوشی ، کما و امکان مرگ از علائم نوشیدن مقدار زیادی محلول فرمالدئید است. فرمالدئید در بدن می‌تواند موجب ایجاد تغییر در پروتئینهای DNA شود. حیوانات آزمایشگاهی که در معرض دوزهای بالای فرمالدئید قرار گرفته‌اند، در طول زندگی خود به سرطانهای پیشرفته در نای و گلو مبتلا شده‌اند. با این همه برخی مطالعات نشان می‌دهند که غلظتهای پایین فرمالدئید که کارگران کارخانه‌های تخته سه‌لایی با آن مواجه‌اند، عامل سرطان زا نیست. اما فرمالدئید را در رده سرطان‌زاهای احتمالی در انسان طبقه‌بندی می‌کنند.
 به دلیل اینکه رزینهای فرمالدئید در ساخت بسیاری از مواد ، مانند تخته سه‌لایی ، اسفنجهای افشانه‌ای و فوم استفاده می‌شوند. این مواد در طول زمان به آرامی فرمالدئید نشر می‌کنند. به این علت ، فرمالدئید یکی از مهمترین آلاینده‌های هوای درون خانه است. غلظتهای بالای 0.1ppm آن در هوای خانه باعث سوزش چشم ، آسیب به غشای مخاطی ، سر درد و احساس سوزش در نای و مشکل شدن تنفس می‌شود. نوشیدن محلول فرمالدئید می‌تواند منجر به مرگ شود. فرمالدئید در بدن به اسید فرمیک تبدیل شده ، با نفوذ به خون ، باعث بالا رفتن اسیدیته آن می‌شود.

نفسهای تند و بریده ، بیهوشی ، کما و امکان مرگ از علائم نوشیدن مقدار زیادی محلول فرمالدئید است. فرمالدئید در بدن می‌تواند موجب ایجاد تغییر در پروتئینهای DNA شود. حیوانات آزمایشگاهی که در معرض دوزهای بالای فرمالدئید قرار گرفته‌اند، در طول زندگی خود به سرطانهای پیشرفته در نای و گلو مبتلا شده‌اند. با این همه برخی مطالعات نشان می‌دهند که غلظتهای پایین فرمالدئید که کارگران کارخانه‌های تخته سه‌لایی با آن مواجه‌اند، عامل سرطان زا نیست. اما فرمالدئید را در رده سرطان‌زاهای احتمالی در انسان طبقه‌بندی می‌کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلدئیدها)) *((آلدئیدها))
 *((آلودگی محیط زیست)) *((آلودگی محیط زیست))
 *((الکل)) *((الکل))
 *((الکل صنعتی)) *((الکل صنعتی))
 *((دنیای پلیمر)) *((دنیای پلیمر))
 *((شیمی آلی)) *((شیمی آلی))
 *((شیمی پلیمر)) *((شیمی پلیمر))
 *((شیمی محیط زیست)) *((شیمی محیط زیست))
 *((فرایند پلیمریزاسیون)) *((فرایند پلیمریزاسیون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [20:46 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [20:45 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [20:40 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [08:25 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..