منو
 کاربر Online
1087 کاربر online
تاریخچه ی: فراخوان مشارکت در محتوای گروه زیست شناسی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2
تصویر

بحثهای نظری زیست شناسی اکولوژی و محیط زیست شگفتیهای بدن انسان زیست‌فناوری سرگرمیهای زیست شناسی آزمایشات زیست شناسی پروژه‌های دانش آموزی
چگونه دایناسورها نابود شدند؟ چگونه نژادهای بشر گوناگون شد؟ زندگی چیست؟ مطالعه دو قلوها نحوه ساختن قند آزمایش شناسایی پروتئین در مواد غذایی چگونه میکروسکوپ بسازیم؟
چرا حیوانات نمک دوست دارند؟ چرا آب اقیانوسها شور است؟ چگونه مغز اطلاعات را انباشته می‌کند؟ نحوه کلون کردن یک ژن دستگاه ریه دریایی چگونه کار می‌کند؟ آزمایش اثر شدت نور در فتوسنتز مقایسه پودرهای لباسشویی بدون آنزیم و دارای آنزیم
رابطه جانوران با اعداد ریاضی چیست؟ چگونه آب از درون چشمه می‌جوشد؟ چرا کالری زیاد ما را چاق می‌کند؟ چگونگی تهیه کاریوتیپ صابون چگونه پاک می‌کند؟ آزمایش اثر شدت دما در فتوسنتز تهیه محیط کشت باکتریها
چگونه عنکبوت تار می‌تند؟ چرا فصلهای گوناگون داریم؟ بانک خون چه کاری انجام می‌دهد؟ نوترکیبی ژنتیکی چگونه عمق دریاها را اندازه می‌گیرند؟ آزمایش تعیین قند در میوه‌ها یک آشام‌سنج بسازیم؟
آیا صد پا به راستی صد تا پا دارد؟ شبنم چیست؟ چرا بدن نیاز به آب دارد؟ موضوعات اخلاقی در ژنتیک پزشکی چگونه می‌توانیم گروه خونیمان را تعیین کنیم؟ آزمایش هوای دم و بازدم در روشن نگهداشتن شعله شمع چگونه پلاستیک را از مواد گیاهی بسازیم؟
پرندگان چطور می‌فهمند که چه موقع باید کوچ کنند؟ چرا هوا در خط استوا گرم است؟ چرا یکی از پاهای ما بزرگتر از دیگری است؟ شبیه سازی انسان آره یا نه؟ چگونه تخم مرغ شکل می‌گیرد؟ آزمایش تعیین گروههای خونی مدلی ساده برای آموزش وراثت وابسته به جنس
چرا عضلات ما خسته می‌شوند؟ چرا بیابان خشک است؟ درد ماهیچه‌ها بعد از ورزش از چیست؟ زیست‌فناوری محیط زیست چگونه خمیر نان ور می‌آید؟ آزمایش مشاهده سلولهای فلس پیاز در زیر میکروسکوپ مقایسه پدیده اسمز در سلول گیاهی و جانوری با استفاده از مدل
دانه چیست؟ چگونه خاک پدید می‌آید؟ ترس از ارتفاع چه علتی دارد؟ سیر پیدایش زیست فناوری چگونه آب را تصفیه کنیم؟ آزمایش جدا کردن اجزای خاک شبیه سازی واکنشهای تنفس سلولی
درختان چگونه رشد می‌کنند؟ انواع آب و هوا چگونه استخوان شکسته جوش می‌خورد؟ اهمیت موجودات تراژنی در زیست فناوری - آزمایش اندازه‌گیری سرعت تپش قلب چگونه می‌توان مگس سرکه پرورش داد؟
رنگ و عطر گلها از چیست؟ چرا در روزهای بخصوصی باران می‌بارد؟ چرا تنفس می‌کنیم؟ ابزار کار زیست‌فناوری - تعیین سرعت خروج آب از گیاه مدل سازی فرایند مهندسی ژنتیک
چرا برگ درختان در پاییز به رنگهای گوناگون درمی‌آید؟ منابع نفت و زغال سنگ چگونه بدن ما رشد می‌کند؟ زیست فناوری و توسعه منابع طبیعی - آزمایش کشف راه عبور آب در گیاه مدل سازی میتوز
چگونه کاکتوس بدون آب زندگی می‌کند؟ اثرات زیست محیطی از بین رفتن لایه اوزون - زیست‌فناوری در خدمت پزشکی - آزمایش برای درک آمادگی بدن -
چگونه می‌توان قارچهای سمی را شناخت؟ حشره کشها و تاثیر آنها بر محیط زیست - - - آزمایش بررسی اثر دود سیگار بر ششها -
کلروفیل یا سبزینه چیست؟ علف کشها و تاثیر آنها بر محیط زیست - - - نقش آزمایشگاه در ایجاد حس کنجکاوی و تحقیق و پژوهش در دانش آموزان -
کشت جنین گیاهی در آزمایشگاه تاثیر انسان در از بین رفتن جنگلها - - - - -
فیزیولوژی هوانوردی انسان و آلودگی محیط زیست - - - - -
فیزیولوژی غواصی در اعماق دریا بحران افزایش جمعیت انسانی - - - - -
مگس سرکه در خدمت علم ژنتیک گل یاس - - - - -
باکتریهای طبیعی بدن - - - - - -
پیدایش انگشت نگاری - - - - - -
سم شناسی صنعتی - - - - - -
میوگلوبین - - - - - -
قد انسان و عوامل موثر در آن - - - - - -
کاربرد پلی پلوئیدی در اصلاح نباتات - - - - - -
هوش و عوامل موثر بر آن - - - - - -


شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:


علوم گیاهی علوم جانوری میکروبیولوژی ژنتیک اکولوژی و محیط زیست زیست شیمی بیوفیزیک زیست شناسی سلولی و مولکولی
پلاسمولیز سلول گیاهی ساختمان لنفوسیتهای T هاگ سازی در باکتریها ساختمان یک نوکلئوتید اثرات زیست محیطی از بین رفتن لایه اوزون قد انسان و هورمونهای موثر بر آن اسپکتروفوتومتر لیپیدهای غشای سلولی
تورژسانس سلول گیاهی ساختمان لنفوسیتهای B تقسیم دوتایی باکتریها اثر انگشت چگونگی بوجود آمدن منابع نفتی مونوساکاریدها الکتروفورز پروتئینهای غشای سلولی
انواع مریستمها در گیاهان اینترفرون واکسنهای ضد ویروسی چگونگی تهیه کاریوتیپ حشره کشها و تاثیر آنها بر محیط زیست دی ساکاریدها بیوفیزیک شنوایی انواع میکروسکوپ
لایه زاینده کامبیوم آوندی چگونگی لقاح در انسان باکتریهای طبیعی بدن نوترکیبی ژنتیکی علف‌کشها و تاثیر آنها بر محیط زیست پلی ساکاریدها بیوفیزیک بینایی تفاوتهای یوکاریوتها و پروکاریوتها
چگونگی تولید هوموس شباهت و تفاوتهای گروههای خونی سم شناسی صنعتی اصول توارث مندلی نقش انسان در از بین رفتن جنگلها پیوند پپتیدی واکنشهای جانوران به میدان الکتریکی وظایف پلاسمودسمها در سلول
فرایند شوره‌زایی در خاک مکانیزم کار کلیه ویروئید و پریون مطالعه دو قلوها بحران افزایش جمعیت انسانها هموگلوبینهای معیوب حساسیت سلولهای خونساز به اشعه وظیفه هستک در سلول
فرایند شوره‌زدایی در خاک ساختمان نفرون انواع میکروارگانیسمها هوش و عوامل موثر بر آن هرم انرژی در اکوسیستم ساختار کراتین سرطان در اثر تشعشع هسته‌ای آندوسیتوز
چگونگی مبادله گازها در روزنه‌های گیاهان دریچه‌های قلب خصوصیات یوباکتریها بیماریهای ارثی تاثیر عوامل خاکی بر رشد موجودات زنده هورمون پرولاکتین بیوفیزیک تبدیل و تولید انرژی اگزوسیتوز
فشار ریشه‌ای در گیاهان مگس سرکه خصوصیات آرکئی باکتریها توارث پلی ژنیک باران اسیدی ، جنگ افزار شیمیایی ناخوانده هورمون ضد ادرار بیوفیزیک کار ماهیچه تفاوت میتوز در سلولهای گیاهی و جانوری
تنفس نوری در گیاهان بافت ماهیچه‌ای صاف قارچهای تک سلولی نحوه تعیین ژنوتیپ گردش نیتروژن در طبیعت هورمون کورتیزول مدل سازی فرایند تجزیه رادیواکتیو مرگ سلولی یا آپوپتوزیس
سیانوفیتا چگونگی عمل بلع عفونتهای باکتریایی نحوه کلون کردن یک ژن گردش گوگرد در طبیعت نحوه تنظیم ترشحات هورمونی در انسان خواص نوری و تفرق اشعه ایکس پراکسی زوم
ساختار تخمک گیاهی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان راههای دفع سموم از بدن کاربرد پلی پلوئیدی در اصلاح نباتات مفهوم طول و عرض جغرافیایی متابولیسم قندها مکانیسم اثرات زیستی پرتوهای فرابنفش گلی اکسیزوم
ترکیبات دفاعی گیاهان گردش خون در مویرگها ضد عفونی و استریلیزاسیون مدل سازی فرایند مهندسی ژنتیک انسان ، کشاورزی و منابع طبیعی متابولیسم چربیها اثرات اشعه ایکس روی بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک اتصالات سلولی
نقش آب و دی‌اکسید کربن در فتوسنتز تفاوت حرکت در جانوران - سطوح سازمانی کروموزوم هیدروکربنهای کلره: آفتکشهای ماندگار متابولیسم پروتئینها بیوفیزیک غشاهای مصنوعی انواع اپرون در پروکاریوتها
کشت جنین گیاهی در آزمایشگاه تئوری تکامل داروین - تولید DNA آزمایشگاهی آلودگی خاک متابولیسم نوکلئوتیدها - طرحهای مولکولی غشای سلولی
آب و نقش آن در انتشار گیاهان اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی - آزمایش آوری در ارتباط با DNA کودهای شیمیایی آدنوزین دی فسفات - ساختار مولکولی فتوسیستمها
روش قلمه زدن گیاهان اثر سیگار بر بدن - آزمایش گریفیت پراکندگی جغرافیایی گونه‌ها روشهای تحقیقاتی در بیوشیمی - هیستونها و نقش آنها
روش پیوند زدن گیاهان نوروبیولوژی درد - تلومر ، تلومراز و رونویسی معکوس انواع جنگل بیوانرژتیک و ترمودینامیک - چگونگی سنتز ATP در زنجیره تنفسی
ساختمان فیتوکروم فیزیولوژی هوانوردی - توارث سیتوپلاسمی عوامل گسترش گیاهان در سطح کره زمین چرخه کربس - ساختار ریز لوله در اسکلت سلولی
ریشه‌های ذخیره‌ای در گیاهان فیزیولوژی غواصی در اعماق دریا - ژنتیک کمی و اصلول بهنژادی اصول و روشهای بررسی جوامع گیاهی ترکیبات مهار کننده آنزیمها - حیات و قوانین ترمودینامیک
گل آذین طبقه بندی گیرنده‌های حسی - موضوعات اخلاقی در ژنتیک پزشکی روشهای نمونه برداری پوشش گیاهی خواص شیمیایی اسیدهای آمینه - سانتریولها و نقش آنها
هورمون اسید آبسیزیک تاثیر دارو بر جنین - ژنتیک دستگاه ایمنی عوامل کاهش حاصلخیزی خاک بیوسنتز کلسترول - ساختار کروموزوم پروکاریوتی
خواب گیاهان اختلالات گویچه‌های قرمز خون - اشکال مختلف DNA انسان و آلودگی محیط هورمونهای تیروئیدی - مدل سازی میوز
متابولیسم کربن در گیاهان اختلالات گویچه‌های سفید خون - آزمایش شارگاف در ارتباط با DNA تاثیر عوامل اقلیمی بر رشد موجودات زنده پروتئینهای عضله - مدل سازی میتوز
تشخیص کمبود عناصر در گیاهان کاردیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی - کارتهای کروموزومی - میوگلوبین - جایگاه میکروسکوپ در زیست شناسیتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [14:46 ]   7   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [07:01 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [13:17 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [18:19 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [18:15 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 28 بهمن 1384 [08:22 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 28 بهمن 1384 [08:20 ]   1   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..