منو
 کاربر Online
1447 کاربر online
Lines: 1-263Lines: 1-275
 ::{img src=img/daneshnameh_up/b/b6/daneshjue.gif}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/b/b6/daneshjue.gif}::
 
 
 
 
 __~~navy:بحثهای نظری زیست شناسی~~__ __~~navy:بحثهای نظری زیست شناسی~~__
 __~~navy:اکولوژی و محیط زیست~~__ __~~navy:اکولوژی و محیط زیست~~__
 __~~navy:شگفتیهای بدن انسان~~__ __~~navy:شگفتیهای بدن انسان~~__
 __~~navy:زیست‌فناوری~~__ __~~navy:زیست‌فناوری~~__
 __~~navy:سرگرمیهای زیست شناسی~~__ __~~navy:سرگرمیهای زیست شناسی~~__
 __~~navy:آزمایشات زیست شناسی~~__ __~~navy:آزمایشات زیست شناسی~~__
 __~~navy:پروژه‌های دانش آموزی~~__ __~~navy:پروژه‌های دانش آموزی~~__
 
 
 
 
 ((چگونه دایناسورها نابود شدند؟)) ((چگونه دایناسورها نابود شدند؟))
 ((چگونه نژادهای بشر گوناگون شد؟)) ((چگونه نژادهای بشر گوناگون شد؟))
 ((زندگی چیست؟)) ((زندگی چیست؟))
 ((مطالعه دو قلوها)) ((مطالعه دو قلوها))
 ((نحوه ساختن قند)) ((نحوه ساختن قند))
 ((آزمایش شناسایی پروتئین در مواد غذایی)) ((آزمایش شناسایی پروتئین در مواد غذایی))
 ((چگونه میکروسکوپ بسازیم؟)) ((چگونه میکروسکوپ بسازیم؟))
 
 
 
 
 ((چرا حیوانات نمک دوست دارند؟)) ((چرا حیوانات نمک دوست دارند؟))
 ((چرا آب اقیانوسها شور است؟)) ((چرا آب اقیانوسها شور است؟))
 ((چگونه مغز اطلاعات را انباشته می‌کند؟)) ((چگونه مغز اطلاعات را انباشته می‌کند؟))
 ((نحوه کلون کردن یک ژن)) ((نحوه کلون کردن یک ژن))
 ((دستگاه ریه دریایی چگونه کار می‌کند؟)) ((دستگاه ریه دریایی چگونه کار می‌کند؟))
 ((آزمایش اثر شدت نور در فتوسنتز)) ((آزمایش اثر شدت نور در فتوسنتز))
 ((مقایسه پودرهای لباسشویی بدون آنزیم و دارای آنزیم)) ((مقایسه پودرهای لباسشویی بدون آنزیم و دارای آنزیم))
 
 
 
 
 ((رابطه جانوران با اعداد ریاضی چیست؟)) ((رابطه جانوران با اعداد ریاضی چیست؟))
 ((چگونه آب از درون چشمه می‌جوشد؟)) ((چگونه آب از درون چشمه می‌جوشد؟))
 ((چرا کالری زیاد ما را چاق می‌کند؟)) ((چرا کالری زیاد ما را چاق می‌کند؟))
 ((چگونگی تهیه کاریوتیپ)) ((چگونگی تهیه کاریوتیپ))
 ((صابون چگونه پاک می‌کند؟)) ((صابون چگونه پاک می‌کند؟))
 ((آزمایش اثر شدت دما در فتوسنتز)) ((آزمایش اثر شدت دما در فتوسنتز))
 ((تهیه محیط کشت باکتریها)) ((تهیه محیط کشت باکتریها))
 
 
 
 
 ((چگونه عنکبوت تار می‌تند؟)) ((چگونه عنکبوت تار می‌تند؟))
 ((چرا فصلهای گوناگون داریم؟)) ((چرا فصلهای گوناگون داریم؟))
 ((بانک خون چه کاری انجام می‌دهد؟)) ((بانک خون چه کاری انجام می‌دهد؟))
 ((نوترکیبی ژنتیکی)) ((نوترکیبی ژنتیکی))
 ((چگونه عمق دریاها را اندازه می‌گیرند؟)) ((چگونه عمق دریاها را اندازه می‌گیرند؟))
 ((آزمایش تعیین قند در میوه‌ها)) ((آزمایش تعیین قند در میوه‌ها))
 ((یک آشام‌سنج بسازیم؟)) ((یک آشام‌سنج بسازیم؟))
 
 
 
 
 ((آیا صد پا به راستی صد تا پا دارد؟)) ((آیا صد پا به راستی صد تا پا دارد؟))
 ((شبنم چیست؟)) ((شبنم چیست؟))
 ((چرا بدن نیاز به آب دارد؟)) ((چرا بدن نیاز به آب دارد؟))
 ((موضوعات اخلاقی در ژنتیک پزشکی)) ((موضوعات اخلاقی در ژنتیک پزشکی))
 ((چگونه می‌توانیم گروه خونیمان را تعیین کنیم؟)) ((چگونه می‌توانیم گروه خونیمان را تعیین کنیم؟))
 ((آزمایش هوای دم و بازدم در روشن نگهداشتن شعله شمع)) ((آزمایش هوای دم و بازدم در روشن نگهداشتن شعله شمع))
 ((چگونه پلاستیک را از مواد گیاهی بسازیم؟)) ((چگونه پلاستیک را از مواد گیاهی بسازیم؟))
 
 
 
 
 ((پرندگان چطور می‌فهمند که چه موقع باید کوچ کنند؟)) ((پرندگان چطور می‌فهمند که چه موقع باید کوچ کنند؟))
 ((چرا هوا در خط استوا گرم است؟)) ((چرا هوا در خط استوا گرم است؟))
 ((چرا یکی از پاهای ما بزرگتر از دیگری است؟)) ((چرا یکی از پاهای ما بزرگتر از دیگری است؟))
 ((شبیه سازی انسان آره یا نه؟)) ((شبیه سازی انسان آره یا نه؟))
 ((چگونه تخم مرغ شکل می‌گیرد؟)) ((چگونه تخم مرغ شکل می‌گیرد؟))
 ((آزمایش تعیین گروههای خونی)) ((آزمایش تعیین گروههای خونی))
 ((مدلی ساده برای آموزش وراثت وابسته به جنس)) ((مدلی ساده برای آموزش وراثت وابسته به جنس))
 
 
 
 
 ((چرا عضلات ما خسته می‌شوند؟)) ((چرا عضلات ما خسته می‌شوند؟))
 ((چرا بیابان خشک است؟)) ((چرا بیابان خشک است؟))
 ((درد ماهیچه‌ها بعد از ورزش از چیست؟)) ((درد ماهیچه‌ها بعد از ورزش از چیست؟))
 ((زیست‌فناوری محیط زیست)) ((زیست‌فناوری محیط زیست))
 ((چگونه خمیر نان ور می‌آید؟)) ((چگونه خمیر نان ور می‌آید؟))
 ((آزمایش مشاهده سلولهای فلس پیاز در زیر میکروسکوپ)) ((آزمایش مشاهده سلولهای فلس پیاز در زیر میکروسکوپ))
 ((مقایسه پدیده اسمز در سلول گیاهی و جانوری با استفاده از مدل)) ((مقایسه پدیده اسمز در سلول گیاهی و جانوری با استفاده از مدل))
 
 
 
 
 ((دانه چیست؟)) ((دانه چیست؟))
 ((چگونه خاک پدید می‌آید؟)) ((چگونه خاک پدید می‌آید؟))
 ((ترس از ارتفاع چه علتی دارد؟)) ((ترس از ارتفاع چه علتی دارد؟))
 ((سیر پیدایش زیست فناوری)) ((سیر پیدایش زیست فناوری))
 ((چگونه آب را تصفیه کنیم؟)) ((چگونه آب را تصفیه کنیم؟))
 ((آزمایش جدا کردن اجزای خاک)) ((آزمایش جدا کردن اجزای خاک))
 ((شبیه سازی واکنشهای تنفس سلولی)) ((شبیه سازی واکنشهای تنفس سلولی))
 
 
 
 
 ((درختان چگونه رشد می‌کنند؟)) ((درختان چگونه رشد می‌کنند؟))
 ((انواع آب و هوا )) ((انواع آب و هوا ))
 ((چگونه استخوان شکسته جوش می‌خورد؟)) ((چگونه استخوان شکسته جوش می‌خورد؟))
 ((اهمیت موجودات تراژنی در زیست فناوری)) ((اهمیت موجودات تراژنی در زیست فناوری))
 - -
 ((آزمایش اندازه‌گیری سرعت تپش قلب)) ((آزمایش اندازه‌گیری سرعت تپش قلب))
 ((چگونه می‌توان مگس سرکه پرورش داد؟)) ((چگونه می‌توان مگس سرکه پرورش داد؟))
 
 
 
 
 ((رنگ و عطر گلها از چیست؟)) ((رنگ و عطر گلها از چیست؟))
 ((چرا در روزهای بخصوصی باران می‌بارد؟)) ((چرا در روزهای بخصوصی باران می‌بارد؟))
 ((چرا تنفس می‌کنیم؟)) ((چرا تنفس می‌کنیم؟))
 ((ابزار کار زیست‌فناوری)) ((ابزار کار زیست‌فناوری))
 - -
 ((تعیین سرعت خروج آب از گیاه)) ((تعیین سرعت خروج آب از گیاه))
 ((مدل سازی فرایند مهندسی ژنتیک)) ((مدل سازی فرایند مهندسی ژنتیک))
 
 
 
 
 ((چرا برگ درختان در پاییز به رنگهای گوناگون درمی‌آید؟)) ((چرا برگ درختان در پاییز به رنگهای گوناگون درمی‌آید؟))
 ((منابع نفت و زغال سنگ)) ((منابع نفت و زغال سنگ))
 ((چگونه بدن ما رشد می‌کند؟)) ((چگونه بدن ما رشد می‌کند؟))
 ((زیست فناوری و توسعه منابع طبیعی)) ((زیست فناوری و توسعه منابع طبیعی))
 - -
 ((آزمایش کشف راه عبور آب در گیاه)) ((آزمایش کشف راه عبور آب در گیاه))
 ((مدل سازی میتوز)) ((مدل سازی میتوز))
 
 
 
 
 ((چگونه کاکتوس بدون آب زندگی می‌کند؟)) ((چگونه کاکتوس بدون آب زندگی می‌کند؟))
 ((اثرات زیست محیطی از بین رفتن لایه اوزون)) ((اثرات زیست محیطی از بین رفتن لایه اوزون))
 - -
 ((زیست‌فناوری در خدمت پزشکی)) ((زیست‌فناوری در خدمت پزشکی))
 - -
 ((آزمایش برای درک آمادگی بدن)) ((آزمایش برای درک آمادگی بدن))
 - -
 
 
 
 
 ((چگونه می‌توان قارچهای سمی را شناخت؟)) ((چگونه می‌توان قارچهای سمی را شناخت؟))
 ((حشره کشها و تاثیر آنها بر محیط زیست)) ((حشره کشها و تاثیر آنها بر محیط زیست))
 - -
 - -
 - -
 ((آزمایش بررسی اثر دود سیگار بر ششها)) ((آزمایش بررسی اثر دود سیگار بر ششها))
 - -
 
 
 
 
 ((کلروفیل یا سبزینه چیست؟)) ((کلروفیل یا سبزینه چیست؟))
 ((علف کشها و تاثیر آنها بر محیط زیست)) ((علف کشها و تاثیر آنها بر محیط زیست))
 - -
 - -
 - -
 ((نقش آزمایشگاه در ایجاد حس کنجکاوی و تحقیق و پژوهش در دانش آموزان)) ((نقش آزمایشگاه در ایجاد حس کنجکاوی و تحقیق و پژوهش در دانش آموزان))
 - -
 
 
 
 
 ((کشت جنین گیاهی در آزمایشگاه)) ((کشت جنین گیاهی در آزمایشگاه))
 ((تاثیر انسان در از بین رفتن جنگلها)) ((تاثیر انسان در از بین رفتن جنگلها))
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
 
 
 
 ((فیزیولوژی هوانوردی)) ((فیزیولوژی هوانوردی))
 ((انسان و آلودگی محیط زیست)) ((انسان و آلودگی محیط زیست))
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
 
 
 
 ((فیزیولوژی غواصی در اعماق دریا)) ((فیزیولوژی غواصی در اعماق دریا))
 ((بحران افزایش جمعیت انسانی)) ((بحران افزایش جمعیت انسانی))
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
 
 
 
 ((مگس سرکه در خدمت علم ژنتیک)) ((مگس سرکه در خدمت علم ژنتیک))
-- +((گل یاس))
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
 
 
 
 ((باکتریهای طبیعی بدن)) ((باکتریهای طبیعی بدن))
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
 
 
 
 ((پیدایش انگشت نگاری)) ((پیدایش انگشت نگاری))
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
 
 
 
 ((سم شناسی صنعتی)) ((سم شناسی صنعتی))
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
 
 
 
 ((میوگلوبین)) ((میوگلوبین))
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
 
 
 
 ((قد انسان و عوامل موثر در آن)) ((قد انسان و عوامل موثر در آن))
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
 
 
 
 ((کاربرد پلی پلوئیدی در اصلاح نباتات)) ((کاربرد پلی پلوئیدی در اصلاح نباتات))
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
 
 
 
 ((هوش و عوامل موثر بر آن)) ((هوش و عوامل موثر بر آن))
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
 
 
 
 +
 +~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
 +* [http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
 +* __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
 +*__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد)
 +**__~~red:تلفن تماس در آذربایجان شرقی~~: ~~green:5544130-0411 ~~__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [14:46 ]   7   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [07:01 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [13:17 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [18:19 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [18:15 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 28 بهمن 1384 [08:22 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 28 بهمن 1384 [08:20 ]   1   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..