منو
 کاربر Online
482 کاربر online
تاریخچه ی: فتوسنتز

!دید کلی
((گیاهان)) زنده سبز با تولید ((قندها)) و ((پروتئینها)) به صورت های قابل هضم و قابل تبدیل به نیازهای مربوط به ((متابولسیم موجودات زنده)) ، ((معشیت جانوران)) و انسانها را میسر می کنند. ((گیاه)) کارخانه ای است که ((انرژی شیمیایی|انرژی)) خود را بطور مستقیم از نور خورشید و مواد خام مورد نیازش را از ((جو)) ، ((آب)) و ((مواد شیمیایی)) موجود در ((خاک)) یا ((آب دریا)) کسب می کند. رنگدانه های گیاهی می توانند ((نور خورشید)) را جذب کنند و این انرژی وارداتی را به اقتصاد شیمیایی فرایند زیستن منتقل کنند.
!تعریف فتوسنتز
تمام ((موجودات زنده)) از خورشید ((انرژی خورشید|انرژی)) می گیرند، اما در میان موجودات زنده فقط ((گیاهان سبز)) می‌تواند به صورت مستقیم این انرژی را به کار گیرند و به کمک مواد اولیه ساده ای ، نظیر ((دی اکسید کربن)) ، آب و ((آمونیاک)) ترکیبات یاخته ای بوجود آورند. این فرایند نور ساخت یا فتوسنتز نامیده می شود.
!مکانیزم عمل فتوسنتز
در حدود 2 درصد از نور خورشید که بر گیاه می تابد، به ((انرژی شیمیایی)) تبدیل می شود. هنگامی که نور بر گیاه می تابد، بیشترین مقادیر انرژی توسط دانه های کوچکی مرسوم به ((کلروپلاست)) (Chloroplast) ،حاوی نوعی رنگ دانه از جمله ((کلروفیل|کلروفیلها)) جذب می شود. کلروفیلها ، ((انرژی نورانی)) را به انرژی شیمیایی تبدیل می کنند و این تبدیل انرژی طی فرایند ((فوتولیز)) (Photolysis) تجزیه شیمیایی بر اثر تابش) ، که در آن آب به کمک ((نور خورشید)) تجزیه و ((آدنوزین تری فسفات)) فعال می شود، صورت می گیرد.

این فرایند ، به نوبه خود به عمل ((تثبیت دی اکسید کربن)) (ممانعت از حالت فرار یا جامد شدن دی اکسید کربن) انرژی می دهد و تشکیل ((ساختار قند|مولکولهای قند)) و ((نشاسته)) را مقدور می کند. از ((تجزیه نوری آب|تجزیه آب)) به هیدروژن آزاد ، در جو اولیه زمین وجود نداشت، بنابر این ، کل ((دستگاه تنفسی)) ما بطور کامل تابع این بود که بر اثر عمل نور ساخت بر روی زمین و در دریا ،چه چیزی تولید می شود. در مرحله بعدی فتوسنتز ، دی اکسید کربن به انضمام چهار اتم ((هیدروژن)) ، ((قند)) و ((آب)) تشکیل می شود. این فرایند سرآغاز حرکتی است پیچیده تر و کارآمدتر از هرگونه فعالیت ((صنایع شیمیایی)) ، با ظهور ((نیتروژن)) ، ((آمینو اسید|آمینو اسید ها)) و بیشتر ، ((پروتئینها)) را به وجود می آورد.
!وظایف پروتئین در واحد زنده
در یک ((سلول|واحد زنده)) ، به سادگی یک ((سلول باکتری|یاخته باکتری)) ، پنج هزار نوع پروتئین مختلف وجود دارد که منشا همه آنها ((قند)) و ((آمونیاک)) است.هر کدام وظیفه ای معین دارند. برخی از پروتئینها به یکدیگر می پیوندند تا ((غشای سلولی|غشاهای)) در بر گیرنده یاخته و بخشهای درونی آن را تشکیل دهند. گروهی دیگر از پروتئینها ، که از رشته بندی تشکیل یافته اند، مانند ((کلاف پشم|کلافهای پشم)) در هم می پیچند. اینها پروتئینهای کروی هستند و بخش اعظم ترکیبهای ژله‌ای یاخته را بوجود می آورند. این پروتئینهای درون یاخته ای ، انرژی دارند.

برخی از آنها به عنوان ((آنزیم))((«کاتالیزور زیستی|کاتالیزورهای زیست شناسی))) عمل کرد. و مولکولهای غذایی را که وارد یاخته شده اند، متلاشی می کنند و عناصر تشکیل دهنده آنها را به صورت ((آمینو اسید|آمینو اسید ها)) و ((نوکلئوتیدها)) (Nucleotides) ترکیبهای آلی متشکل از ((قندها)) ، ((پورین‌ها)) (Purines یک ترکیب کریستالی بی رنگ) یا ((پیرچیدن‌ها)) (Pyrimidines) ماده آلی یا کریستالی و گروههای فسفات) بازسازی می کنند.
!رمز وراثتی ((سلول باکتری|یاخته‌ای باکتری))
هرگاه یک یاخته باکتری در محلولی از قند ، ((فسفات)) و آمونیاک قرار داده شود، سر انجام به دو یاخته تقسیم می شود و ((تولید مثل)) می‌کند. مولکولهای قند و آمونباک ، مولکولهای نسبتا ساده ای هستند، با این حال سیستم انرژی دار درون یاخته قادر است با تغییر ((آرایش اتمی|آرایش اتمها)) ، 20 نوع آمینو اسید و چهار نوع ((نوکلئوتید)) بسازد و از مجتمع کردن آنها به صورت نظمی صحیح ، پروتئینها و نوکئوتیدهای مورد نیاز تولید مثل را فراهم آورد. آمینو اسیدها واحدهایی هستند که به صورت ((زنجیرهای پلی پیتیر)) (Polypeptides) یه یکدیگر متصل شده اند و به نوبه خود با اتصال جانبی ، ((پروتئینها)) را می سازند.

نوکئوتیدها ، ((آدنوزین تری فسفات)) حامل انرژی و ((اسید دی اکسی ریبونوکئیک|اسیدهای دی اکسی ریبونوکئیک DNA و ریبونوکئیک RNA)) را تشکیل می دهند که ناقل ((رمز وراثتی)) هستند. این رمز ساختار یاخته های ((موجودات زنده)) را تعیین و صنعات مشخصه ای که قابل وراثت از نسلی به نسل دیگر را مشخص می کند. تا هنگامی که ((کربو هیدرات)) موجود باشد، این فعالیت استمرار دارد و تنها ((گیاهان)) هستند که با توانایی استفاده مستقیم ((نور خورشید)) و فرایند فتوسنتز ، می توانند چنین موادی تولید کنند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آدنوزین تری فسفات))
*((اسید دی اکسی ریبونوکئیک))
*((انرژی شیمیایی))
*((تثبیت دی اکسید کربن))
*((تجزیه نوری آب))
*((کاتالیزور زیستی))
*((کلروپلاست))
*((کلروفیل))
*((فوتولیز))
*((گیاه))
*((گیاهان سبز))
*((متابولسیم موجودات زنده))
*((نور خورشید))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [15:57 ]   5   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [10:26 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:22 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:30 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..