منو
 کاربر Online
1684 کاربر online
تاریخچه ی: فتوسنتز

نگارش: 1

دید کلی

گیاهان زنده سبز با تولید قندها و پروتئینها به صورت های قابل هضم و قابل تبدیل به نیازهای مربوط به کتابولسیم موجودات زنده،معشیت جانوران و انسانها را میسر می کنند.گیاه کارخانه ای است که انرژی خود را بطور مستقیم از نور خورشید،ومواد خام مورد نیازش را زا جو،آب و مواد شیمیایی موجود در خاک یا آب دریا کسب می کند.رنگدانه های گیاهی می توانند نور خورشید را جذب کنند و این انرژی وارداتی را به اقتصاد شیمیایی فرایند زیستن منتقل کنند.

تعریف فتوسنتز

تمام موجودات زنده از خورشید انرژی می گیرند،اما در میان موجودات زنده فقط گیاهان سبز می تواند به صورت مستقیم این انرژی را به کار گیرند و به کمک مواد اولیه ساده ای،نظیر دی اکسید کربن،آب و آمونیاک ترکیبات یاخته ای بوجود آورند.این فرایند نور ساخت یا فتوسنتز نامیده می شود.

مکانیزم عمل فتوسنتز

در حدود 2 درصد از نور خورشید که بر گیاه می تابد،به انرژی شیمیایی تبدیل می شود.هنگامی که نور بر گیاه می تابد،بیشترین مقادیر انرژی توسط دانه های کوچکی مرسوم به کلروپلاستیک ( )،حاوی نوعی رنگدانه ز جمله کلروفیلها جذب می شود.کلروفیلها،انرژی نورانی رابه انرژی شیمیایی تبدیل می کنند و این تبدیل انرژی طی فرایند فوتولیز () تجزیه شیمیایی بر اثر تابش)،که در آن آب به کمک نور خورشید تجزیه و آدنوزین تری فسفات فعال می شود،صورت می گیرد.

این فرایند،به نوبه خود به عمل تثبیت کربن دی اکسید (ممانعت از حالت فرار یا جامد شدن کربن دی اکسید) انرژی می دهد و تشکیل مولکولهای قند و نشاسته را مقدور می کند. از تجزیه آب به هیدروژن آزاد، در جو اولیه زمین وجود نداشت،بنابر این،کل دستگاه،تنفس ما بطور کامل تابع این بود که بر اثر عمل نور ساخت بروی زمین و در دریا،چه چیزی تولید می شود.

در مرحله بعدی فتوسنتز،کربن دی اکسید به انضمام چهار اتم هیدروژن،قند و آب تشکیل می شود. این فرایند سرآغاز حرکتی است پیچیده تر و کارآمدتر از هرگونه فعالیت صنایع شیمیایی،و با ظهور نیتروژن،آمینو اسید ها و بیشتر،پروتئینها را به وجود می آورد.

وظایف پروتئین در واحد زنده

در یک واحد زنده،به سادگی یک یاخته باکتری،پنج هزار نوع پروتئین مختلف وجود دارد که منشا همه آنها قند و آمونیاک است.هر کدام وظیفه ای معین دارند.برخی از پروتئین ها به یکدیگر می پیوندند تا غشاهای در بر گیرنده یاخته و بخشهای درونی آن را تشکیل دهند.گروهی دیگر از پروتئین ها،که از رشته بندی تشکیل یافته اند،مانند کلافهای پشم در هم می پیچند.اینها پروتئین های کروی هستند و بخش اعظم ترکیبهای ژله ای یاخته را بوجود می آورند.این پروتئین های درون یاخته ای،انرژی دارند.برخی از آنها به عنوان آنزیم(کاتالیزورهای زیست شناسی) عمل کرد.و مولکولهای غذایی را که وارد یاخته شده اند،متلاشی می کنند و عناصر تشکیل دهنده آنها را به صورت آمینواسیدها و نوکلئوتیدها () ترکیبهای آلی متشکل از قندها،پورین ها ( )یک ترکیب کریستالی بی رنگ) یا پیرچیدن ها()ماده آلی یا کریستالی)،وگروههای فسفات)بازسازی می کنند.

رمز وراثتی یاخته ای باکتری

هرگاه یک یاخته باکتری در محلولی از قند،فسفات و آمونیاک قرار داده شود،سر انجام به دو یاخته تقسیم می شود و تولید مثل می کند.مولکولهای قند و آمونباک،مولکولهای نسبتا ساده ای هستند،با این حال سیستم انرژی دار درون یاخته قادر است با تغییر آرایش اتمها،20 نوع آمینواسید و چهار نوع نوکلئوتید بسازد و از مجتمع کردن آنها به صورت نظمی صحیح،پروتئین ها و نوکئوتیدهای مورد نیاز تولید مثل را فراهم آورد.آمینواسیدها واحدهایی هستند که به صورت زنجیرهای پلی پیتیر ( ) یه یکدیگر متصل شده اند و به نوبه خود با اتصال جانبی،پروتئین ها را می سازند.نوکئوتیدها،آدنوزین تری فسفات حامل انرژی و اسیدهای دی اکسی ریبونوکئیک () ( ) وریبونوکئیک () را تشکیل می دهند که ناقل رمز وراثتی هستند.
این رمز ساختار یاخته های موجود زنده را تعیین و صنعات مشخصه قابل توارث از نسلی به نسل دیگر را مشخص می کند.تا هنگامی که کربوهیدرات موجود باشد،این فعالیت استمرار دارد،و تنها گیاهان هستند که با توانایی استفاده مستقیم نور خورشید و فرایند فتوسنتز،می توانند چنین موادی تولید کنند.

مباحث مرتبط با عنوان
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [15:57 ]   5   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [10:26 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:22 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:30 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..